Bashar českyChannelingPovaha věcí

Bashar: Vše je hologram

Bashar

Každá část hologramu obsahuje informaci o celku – tedy obraz celého programu. Vesmír je strukturován holograficky a i vy jste holografičtí. Stejně tak i každá verze vaší reality. Uvnitř sebe máte všechny možné verze reality.

Ze všech možných verzí si volíte verzi reality dle svých přesvědčení, představivosti a pocitů. Vaše představivost je archívem všech potencionálních hologramů. Z tohoto archívu možností je aktuální zvolenou realitou ta verze, kterou si představujete (věříte v ni nebo na ni soustředíte svou představivost). Následně ji aktivujete pomocí svých pocitů.

Čím více jsou tyto pocity intenzivnější, tím silněji je tato verze aktivována a rychleji se manifestuje do hmotné reality.

Pozitivní pocity a naladění aktivuje žádanou verzi reality. Negativní pocity zase aktivují opak – tedy nežádoucí, obávanou verzi reality.

Vaše přesvědčení jsou výsledkem vaší představivosti, kterou aktivujete svými pocity. Ta verze s nejsilnějšími pocity, jež jsou s ní spojeny, je tou verzí, která se aktivuje.

Uveďme si názorný příklad.

Představte si váš počítač.

Plocha počítače

Ten nabízí mnoho možností a jediné, co musíte udělat, je na jednu z nich kliknout a zvolit si ji. Vaše představivost tvoří souhrn všech nabízených možností na vaší obrazovce. Pohyb myší směrem k žádoucí volbě je, jako se pomocí představivosti soustředit na jednu konkrétní vizi. Kliknutí na onu volbu pak reprezentuje použití vašich pocitů – tím aktivujete onen výběr.

2. díl ze seriálu: Ústřední koncepty Bashara

Zdroj překladu
Bashar, iasos.com/metaphys/bashar/

Podpořit bennu.cz

0 %