Bashar českyChannelingVidea

Bashar – Realita je ve vašem vědomí

„Fyzická realita, jak jí nazýváte, je odrazem vašeho stavu bytí, vašeho stavu vědomí. Ve skutečnosti není nic „okolo vás“, nenacházíte se uprostřed „fyzické reality“. Fyzická realita je ve vás. Je ve vašem vědomí.“

Podpořit bennu.cz

0 %