Bashar českyChanneling

Bashar: Přesouvání se mezi paralelními realitami

Bashar

Existuje nekonečně mnoho verzí reality. Všechny tyto paralelní reality jsou si rovné, vy ale v každý moment zažíváte pouze jednu z nich.

Přesun z jedné verze do té další není něco nepřirozeného nebo náročného, činíte tak stejně neustále – miliardkrát za sekundu. Není to tedy o tom, „jak to provést“, ale spíše o nasměrování se do té paralelní reality, kterou si přejete. Představte si tento přesun mezi realitami jako film, který mění svoje obrázky 24krát za sekundu. Děje se to tak rychle, že to vytváří iluzi hladkého lineárního vývoje.

Když se přesunete do jiné verze reality, stanete se „tím“ já, jež zde již existovalo. Předchozí „já“ ale nadále existuje a je stále „tam“.

Vše je totiž vědomím a vy jste zároveň vším.

Přesouvání se z jedné paralelní reality do druhé je jako, když „zavřete oči“ v jedné verzi a „otevřete je“ v té další.

Můžete si to představit jako „pohled skrze okno vašeho dalšího já“, místo vašeho starého výhledu.

Pamatujte ale, že toto „nové já“ a i to „předchozí“ jsou obě platná a stále skutečná. Vždy existovala, protože VY jste VŠÍM. Vaše existence je nekonečná.

„Přepínání“ mezi realitami je tedy o změně perspektivy či pohledu odkud se na danou část VŠEHO, CO JEST, díváte.

Když začnete sami sebe vnímat jako vše, neztrácíte tím svou identitu. Naopak, rozšiřujete ji o VŠE OSTATNÍ.

9. díl ze seriálu: Ústřední koncepty Bashara

Zdroj překladu
Bashar, iasos.com/metaphys/bashar/

Podpořit bennu.cz

0 %