Bashar českyChannelingManifestace

Bashar: Fyzika manifestace, jak to vlastně funguje?

Bashar

Stejně jako rádio musí nejprve vibrovat na určité frekvenci proto, aby mohlo přijímat jedno konkrétní vysílání (ze všech možných simultánních vysílání), podobně je tomu u člověka.

Vaše přesvědčení způsobují, že vibrujete v rámci unikátního souboru frekvencí. Tyto frekvence potom přitahují svou sympatickou rezonancí hologramy, jež vibrují na té dané frekvenci.

Představte si univerzální matrix, matici nekonečného množství potencionálních hologramů (ze všech nekonečně mnoho možných verzí reality, které existují simultánně), a tyto hologramy a symboly synchronně vibrují na stejných frekvencích jako frekvence vašich přesvědčení. Jsou pak „vytaženy“ z tohoto matrixu a „přijaty“ vámi jako ony aktuální „externí fyzické zkušenosti“. Takové, jež vnímáte jako skutečné – jako objektivní realitu.

Každé přesvědčení je tedy unikátní soubor frekvencí, které jako šablona určují, který hologram (realitu) si přitáhnete do svojí zkušenosti.

1. díl ze seriálu: Ústřední koncepty Bashara

Zdroj překladu
Bashar, iasos.com/metaphys/bashar/

Podpořit bennu.cz

0 %