Bashar českyChannelingManifestace

Bashar: 2 techniky pro manifestaci vámi preferované reality

Bashar

První technika

  1. Mějte jasnou vizi nebo záměr, jak chcete, aby váš život vypadal.
  2. Jelikož existujete, automaticky si tak zasloužíte vše, co si přejete.

– V souladu s tím se ujistěte, že se cítíte této preferované reality hodni.
3. Jaká přesvědčení by měl člověk, který již tuto realitu zažívá?
4. Přijměte tato přesvědčení za svá.
5. Pokud nastanou události, které jsou v rozporu s těmito přesvědčeními nebo na povrch vyplují přesvědčení, která jsou v rozporu s těmi nedávno přijatými, pak:
– Nepředstírejte, že tomu tak není. Uznejte a přijměte tato oslabující přesvědčení. (To, co „nevlastníte“, nemůžete změnit.)
– Uvědomte si, že tato oslabující a vámi nově přijatá přesvědčení jsou si rovna, shodně platná – a oboje jsou vaší součástí.
– Na základě tohoto uvědomění si jednoduše zvolte vyjádřit vámi preferovaná přesvědčení.
– Protože již obsahujete VŠECHNA přesvědčení vůbec, nepotřebujete se „zbavit“ těch přesvědčení, po kterých netoužíte. Pouze se rozhodněte pro ta preferovaná.
6. Naciťte se na to, jak by se cítil člověk, který již tuto preferovanou realitu zažívá.
7. Myslete jako někdo, kdo již tuto preferovanou realitu žije.
8. Jednejte jako někdo, kdo již tuto preferovanou realitu zažívá.

Druhá technika – „Referenční, preferované Já“

  1. Představte si své ideální nebo božské Já, svou nejlepší verzi.

– Pokud to pro vás bude problém, představte si vaši oblíbenou Božskou bytost.
2. Nyní umístěte toto své „ideální Já“ nebo tuto „Božskou bytost“ do vámi preferované reality či situace.
3. Pozorujte je, jak zde jednají, cítí nebo přemýšlí.
4. Jednoduše toto chování kopírujte:
Pociťujte to, co v dané situaci v oné preferované realitě cítí vaše „ideální Já“ nebo ona „Božská bytost“
Přemýšlejte stejně, jako v dané situaci v oné preferované realitě přemýšlí vaše „ideální Já“ nebo ona „Božská bytost“
Jednejte stejně, jako v dané situaci v oné preferované realitě jedná vaše „ideální Já“ nebo ona „Božská bytost“

Poznámka: Vaše představivost je „most“ mezi vámi a vaším Vyšším Já. Tak s vámi promlouvá.

7. díl ze seriálu: Ústřední koncepty Bashara

Zdroj překladu
Bashar, www.iasos.com/metaphys/bashar/

Podpořit bennu.cz

0 %