Channeling

Vaše lidská zkušenost

Lidská zkušenost

Vidíme vás takové, jací skutečně jste, a tuto vizi si uchováváme pro vás, ale také pro sebe. Cítíme se tak, jak se chceme cítit, jen když vás vidíme jako dokonalé, jako Lásku, jako Zdroj. Když vás vidíme jako bytosti, které se rozhodly snížit své vibrace natolik, aby mohly prožít zkušenost Země, cítíme se na vás hrdí. Proto, když se všichni divíte, proč se o vás všechny tam na Zemi tolik zajímáme, pamatujte, že když prožíváte hněv, nenávist, frustraci, osamělost a zoufalství, neodrážejí to, kým a čím skutečně jste. Jsou to dočasné zážitky, které vám připadají tak všeobjímající, že je přijímáte a předpokládáte, že odrážejí něco o vás jako o jedinci. To platí i o činech, které jste udělali a kterých litujete, které můžete označit za chybu nebo hřích.

Jakkoli se snažíte definovat sami sebe podle toho, co jste udělali, ať už to bylo dobré, nebo ne tak dobré, není to to, kdo a co skutečně jste, a není to to, na co se zaměřujeme, když se díváme na kohokoli z vás. Vidíme jiskru, Stvořitele, Lásku, radost, mír a vzrušení, které jsou stále v každém z vás, bez ohledu na to, jaké jsou v tuto chvíli vaše životní okolnosti, bez ohledu na to, co jste cítili o sobě, o druhých a o svém životě. Stále jste tím, čím skutečně jste, a my se na to zaměřujeme, protože vám nejvíce posloužíme, když tak učiníme, ale také chceme, abyste věděli, že bychom se cítili velmi hrozně, kdybychom s vámi někdy souhlasili, že jste nehodní nebo hříšníci. A tak jsme se rozhodli, že to tak nebude, a zveme vás, abyste se k nám v této vibraci připojili.

Je to vibrace zdraví a je to vibrace všeobjímající lásky. Zveme vás, abyste se k nám připojili, protože vám to dobře slouží, a také proto, že všem svým bližním více posloužíte, když odhodíte všechny soudy, všechny strachy a všechny zášti a budete se více podobat mistrovi, kterým skutečně jste, a pocítíte rozdíl v tom, jak se cítíte, když to uděláte. Tento pocit stačí k tomu, abyste se znovu a znovu vraceli k těm krásným, expanzivním pocitům, které máme možnost neustále zažívat. A ano, víme, jaké máme štěstí, že můžeme existovat v tomto stavu a v této dimenzi, a chceme, abyste všichni věděli, že je tu s námi neustále aspekt vás, se kterým také komunikujeme, a pomáhá nám přitom poznat vás pravé.

Nyní prosím přijměte naše pozvání, abyste se viděli jako dokonalí, jako Láska, jako Zdroj, a abyste viděli všechny své bližní jako stejné, bez ohledu na to, co dělají, říkají nebo v co věří, a vše se promění tím, že se proměníte v to, čím jste vždy byli. Jste tu proto, abyste si to připomněli a poprvé zažili za okolností, které právě prožíváte, a to je vzrušující. Proto to všechno je a my všichni jsme a chceme si společně hrát v míru a harmonii v celém tomto vesmíru se všemi jeho mnoha pohyblivými částmi.

Zdroj překladu
Thymus: The Collective of Ascended Masters, Channeled by Daniel Scranton, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %