ManifestaceMatt Kahn česky

Stále čekáte, až se něco stane? – Matt Kahn

Stále čekáte, až se něco stane?

„Dnešek se může stát dnem nekonečných zázraků, nekonečných požehnání a netušených překvapení v okamžiku, kdy přestanete čekat na to, co se stane. Ať už se jedná o čekání na odeznění symptomů, změnu okolností, odeznění stresu nebo zahojení ran, naše nejhlubší zážitky proměny se často projevují tehdy, když se obsedantně nesoustředíme na očekávání změny, které jsme dychtivě svědky. I když si očekávání představujeme jako způsob, jak prostřednictvím pocitů vzrušení přitáhnout nové výsledky, pravdou tohoto učení je vnesení jakékoli míry autentického nadšení do oslavy toho, kým jste, namísto čekání na každý objekt touhy, který se objeví jako větší povolení být.

Když nečekáte na to, až nastanou další věci, můžete stále činit inspirativní kroky vpřed, přijímat důležitá životní rozhodnutí, pečovat o potřeby těla, podporovat svou rodinu, povzbuzovat přátele a dokonce i milovat sami sebe tak často, jak je třeba, aniž byste museli sledovat, řídit a monitorovat zážitky, které často vyžadují prostor pro dýchání, abyste mohli pokračovat v již probíhající změně.

Když se naučíme držet prostor, místo abychom se vznášeli a dusili, rovnoměrně podpoříme vývoj našich prožitků a zároveň dáme tělu a mysli stejný prostor, aby mohly v klidu zpracovat své zkušenosti. To znamená, že se můžeme spojit, aniž bychom opravovali, pozorovat, aniž bychom byli posedlí, a dovolit, aniž bychom se připoutali. Stejně tak, když cítíme nedůvěru k procesu, obavy z času potřebného k projevení změny, kterou si přejeme, nebo dokonce pociťujeme přitažlivost nutkavých vzorců jako nevědomých způsobů, jak se vyrovnat s nejistotou života, působí každý pocit jako posvátná výzva k setkání s naší nejhlubší zranitelností a nabízí jí lásku, která pomáhá hojit rány v jejich vlastním jedinečném časovém rámci. Bez ohledu na dobu potřebnou k přechodu z jedné reality do druhé nikdy nepřicházíte o lepší zážitky. Jste pouze připravováni na nové obzory expanze, které se bez vás neobejdou.

Bez ohledu na jedinečnost vaší perspektivy nebo na okolnosti, které máte před očima, nechť je tento okamžik příležitostí uctít přítomnost ducha, který vždy žije ve službě všem. Nechť je přítomnost ducha uctěna tím, že dovolíte, aby byl tento okamžik přijat s láskou.“

Zdroj překladu
Matt Kahn, www.mattkahn.org

Podpořit bennu.cz

0 %