Channeling

V přední linii Změny: Proč jste vůdci transformace na Zemi?

V přední linii Změny

Pro ty z vás, kteří si zvolili být probuzení v této inkarnaci v tomto období změny, to doposud byla pěkná jízda. Vybrali jste si být vůdci změn energie a díky tomu zažíváte nepříliš ideální životy v rámci 3. dimenze.

Jinými slovy, potřebovali jste důvod, který by vás nasměroval směrem dovnitř. Abyste toužili po tom, zažít něco víc, než tato planeta dokáže nabídnout.

A tak jste hledali útočiště v meditaci, způsoby, jak se uzdravit skrze duchovní praktiky. Hledali jste také spojení s ostatnímy bytostmi, včetně těch z jiných částí galaxie. To všecho vám posloužilo ve vašem před-inkarnačním úkolu – dostat se do popředí této změny na Zemi.

Pokud byste se rozhodli místo toho inkarnovat do dokonalých životů se spoustou lásky, hojnosti, jasnosti, přátel a všeho, co obvykle lidé chtějí od života, neučinili byste ony nutné kroky, jež vás vedou k touze být něčím víc, než jen fyzickou bytostí. Setkali jste se také s výzvami, které vám pomohly se dostat do kontaktu s bolestí, traumaty a negativními emocemi.

Proč ale tohle všechno? Proč je to součástí vaší duchovní evoluce, jež jste hledali ještě před vaší inkarnací na Zemi? Právě díky zážitku toho, čemu říkáte negativní nebo nechtěné, přivoláváte do svého života více energie. Její hybná síla je větší a stáváte se také více soustředěnými.

Chcete být totiž tvůrci 5. dimenze, bytostmi, jež operují pomocí vibrace – a tím se také stáváte. Díky spojení se sebou samými, které se vám podařilo; spolu s přístupem k těmto vibracím. A pomocí těchto vibrací se stáváte velmi zběhlými v tvoření vlastní reality.

Prvním krokem je vždy utváření sebe sama. Jak tedy vytváříte svou 5 dimenzionální verzi, dostáváte se na časovou linii pro hladký přechod do 5. dimenze, kde budete mít k dispozici všechny potřebné nástroje k tomu, abyste také pomohli ostatním na jejich cestě.

Zdroj překladu
The 9D Arcturian Council, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %