ChannelingManifestace

Nejvyšší svoboda

Nejvyšší svoboda

Svoboda, všichni chcete svobodu. A přestože všichni chcete svobodu, často ji sami sobě upíráte, protože svou moc odevzdáváte okolnostem mimo vás, iluzi reality, kterou vnímáte svými omezenými smysly. Jste mocní a jen vy se můžete osvobodit od všech omezení, od všech výzev a bojů, od jakéhokoli stupně utrpení, které můžete prožívat.

Jak se osvobodíte? Jednoduše, přestaňte svou moc odevzdávat věcem mimo vás, věcem ve vašich zprávách, příběhům, které si uchováváte v mysli od lidí, o nichž si myslíte, že nad vámi mají moc, podmínkám, o nichž si myslíte, že je nemůžete změnit nebo přetvořit, protože jste zde jako tvůrce, mocný tvůrce své reality, a nemůžete být svobodnější, abyste vytvořili cokoli, co chcete zažít nebo toužíte zažít.

Jste mocní. Někteří z vás to možná slyší poprvé a někteří z vás to možná slyšeli stokrát. Pokud to slyšíte, je to proto, že je tu pro vás příležitost, milý mistře, osvobodit se.

Kde se nejčastěji držíte v otroctví? Ve své mysli, myšlenkami, které si myslíte, nebo příběhy, které si vyprávíte, a tím, čemu o sobě věříte.

Osvobodit se můžete v každém okamžiku – přestaňte si vyprávět příběh, přestaňte se držet přesvědčení, přestaňte si v mysli opakovat omezení. Pokud vás napadne příběh o něčem, co se stalo a kvůli čemu se cítíte bezmocní, přestaňte si ho vyprávět. Jednoduše přestaňte. Přistihněte se při tom. Uvědomte si, kdy se nevědomky držíte v příběhu, který vám upírá svobodu, který popírá vaši moc, který popírá lásku.

Nebude vám trvat mnoho pokusů, než si tuto jednoduchou techniku procvičíte, a rychle si uvědomíte, že příběhy, které si vyprávíte, nejsou skutečné, nejsou pravdivé, byly vytvořeny vámi v mysli, aby vás utvrdily ve vaší bezmoci, aby vás utvrdily ve vašem přesvědčení, že nejste svobodní, abyste si vytvořili svou realitu přesně takovou, jakou si přejete.

Můžete si vytvořit svou realitu přesně takovou, jakou si přejete, aby byla? Rozhodně. Uděláte to tak, že si ji budete vynucovat, usilovat o ni a požadovat ji po svém, ve časovém rozmezí podle sebe? Ne. Uděláte to tak, že spoluvytváříte s vědomím a energií, které stvořily celý vesmír. Vskutku.

Můžeme vám říci několik věcí o vaší duši. Je vždy svobodná. Je expanzivní, expanzivnější, než pro co máte vůbec slovo. Vaše duše je svobodnější než jakýkoli druh svobody, pro který vůbec máte slovo. Vaše duše je světlo, které přesahuje to, co vůbec můžete vnímat jako světlo. Vaše duše je Bůh, který přesahuje vše, co můžete vnímat jako Boha. Takoví skutečně jste. To je to, čím skutečně jste. To je to, co si můžete uvědomit, pokud je to vaše volba.

Je to vaše volba? Je to vaše volba, být svobodný, být svobodný, být osvícený, být svobodný, být realizovaný, být svobodný, být nezávislý, být svobodný, být vzestoupený, být svobodný, být mocný, být svobodný, expandovat, a přitom vědět, že všechno, čím si přejete být, už jste?

Jste víc, než jste schopni vůbec vnímat. Můžete tedy do fyzické podoby realizovat ještě více, než jste schopni vnímat? Vskutku tím, že si dovolíte vstoupit do energie své expanze, své síly, své svobody, své lásky, svého světla.

Chápeme, že čas od času se vám zdá, že být v něčem konkrétní se vám vyplatilo. Nebylo to proto, že jste byli konkrétní. Bylo to proto, že jste si byli vědomi. Byli jste si vědomi přání své duše vloženého do vašeho srdce. To nemusí být tak konkrétní, a přesto, když je, je to prostě vaše uvědomění si přání nebo touhy vaší duše. Proč byste se tedy měli neustále snažit nutit, vyvíjet úsilí, ovládat a manipulovat s prvky vesmíru a ostatními, když vaše duše už – z nedostatku lepších slov – má vše vyřešeno a jediné, co se po vás žádá, je povznést se na místo, kde to můžete realizovat?

Jak to udělat? Svoboda, nevinnost, láska, přítomnost, nepopírání své síly, nepopírání lásky, kterou jste, nepopírání své hodnoty, nepopírání své vzácnosti.

Zdroj překladu
Sara Landon, blog.saralandon.com/wisdom-of-the-council/insights-from-the-ultimate-freedom/

Podpořit bennu.cz

0 %