ChannelingManifestace

Udělejte toto a změníte úplně všechno

Manifestace

Jsme ochotni oslovit každého člověka, který s námi chce navázat kontakt. Neděláme rozdíly, nedržíme se zpátky a jediné, o co vás žádáme, je, abyste se na chvíli uvolnili, otevřeli se a zvýšili své vibrace, aby vaše frekvence byla dostatečně vysoká na to, abyste byli schopni přijmout nás a to, co vám nabízíme. To se týká všeho, co chcete na Zemi zažít. Jste velmi dobří v tom, že si řeknete o to, co chcete, a definujete, co to je. Pak to ještě více doladíte, ale všimli jsme si, že nemáte stejné odhodlání přijímat to, o co jste požádali, a také jsme si všimli, že nemáte mnoho trpělivosti.

Proto přítomnost v daném okamžiku a hledání toho, co vám přináší radost, vám vždy zajistí lepší pozici pro manifestaci. Pokud se místo toho rozhlížíte po vnějším světě a přemýšlíte o tom, co nemáte, co jste ještě nezhmotnili, a proč to znamená, že váš život je tak neradostný, pak máte tendenci zažívat více toho, protože se jako pěst uzavíráte tomu, co k vám přichází. Potřebujete být spíše jako otevřená ruka, která může přijímat, a když je vaše ruka otevřená, znamená to zpravidla, že jste uvolnění. Jste klidní. Můžete také ocenit potenciál toho, co chcete manifestovat. Jinými slovy, pouhý fakt, že tato možnost existuje, vás může uvést do stavu vzrušení, radosti, dychtivosti a pozitivního očekávání.

Pokud dokážete důvěřovat a věřit, že vše, co vytváříte, k vám přichází, pak to můžete manifestovat mnohem snadněji, než kdybyste se soustředili na to, proč se to ještě nestalo, co vás blokuje apod. Je to vaše, protože jste to vytvořili, ale musíte se s tím cítit v souladu, aby se to objevilo ve vaší realitě. Jinak řečeno, musíte být ve vibraci toho, co jste vytvořili, abyste se dostali do reality, kde to je, protože se svým vědomím neustále cestujete různými realitami a také jste neustále v tomto stavu tvoření. Může se tedy zdát, že sedíte v naprostém klidu a čekáte, až k vám něco přijde, zatímco ve skutečnosti cestujete z reality do reality a každá z nich odpovídá vibraci, kterou jste nabízeli.

Když vám říkáme, abyste se ponořili do svého nitra, mluvíme o naladění se na svou vibraci, což znamená věnovat pozornost tomu, jak se cítíte, a vědomí, že to, co se ve vašem životě děje a neděje, je určeno vaší vibrací, by mělo stačit k tomu, abyste se o to začali zajímat natolik, že s tím něco uděláte. Když říkáme, že s tím něco uděláte, co tím myslíme? No, první věc, kterou uděláte, je, že si to přiznáte. Zde je to, co jsem cítil. Další věc, kterou uděláte, je, že budete ochotni s tím sedět a cítit to. Za třetí se do toho chcete nadechnout. Věnujte tomu plnou pozornost a dovolte tomu, aby to bylo takové, jaké to je, a zároveň se snažte cítit to více, ne méně.

Tím se zbavíte náboje, který má. Zbaví vás to moci, kterou nad vámi tento negativní pocit měl. Nyní ho tedy můžete nechat odejít, protože váš vztah k němu se změnil. Už to není to, za co se stydíte, co popíráte nebo čeho se bojíte. Prostě to je, a když dovolíte, aby to, co je, prostě bylo, teprve tehdy může dojít ke změně. Pak dochází k posunu vpřed.

Jste tu proto, abyste nejprve změnili sebe, a pak můžete změnit svět. Pak můžete pomáhat druhým a pak uvidíte svět mimo vás, který je odrazem změny, kterou jste provedli v sobě. Můžete se rozhodnout, jak se chcete cítit, jakmile dovolíte a uvolníte to, co jste cítili a co vám nesloužilo. A když pochopíte, že máte tuto moc, pak ani nemusíte být trpěliví kvůli tomu, co jste vytvořili, protože jste šťastní. Jste spokojení. Jste v míru. A právě teď, když žijete ve světě, ve kterém žijete, vám tyto stavy bytí postačují.

Zdroj překladu
The Arcturian Council via Daniel Scranton, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %