Channeling

Elan – Proč já? Ve skutečnosti nejste oběť!

Elan - Proč já

Pokud si neumožníte sami sobě důvěřovat – i tomu, co se vám děje, fungujete dle definice vaší společnosti jako něco, čemu říkáte „oběť“. Je to velice jednoduchý koncept. Na základě tohoto uvědomí pak svou realitu můžete znovu interpretovat.

Všechny vaše reality jsou skutečně důsledkem rozhodnutí, které činíte o sobě samých v každý moment. Je to na vás a pouze jen na vás – již obsahujete úplně vše a vždy máte možnost si z těchto všech možností zvolit COKOLI.

Cokoli zažíváte je jednoduše výsledkem rozhodnutí, které jste učinili.

Samozřejmě, často si vědomě nevolíte „teď se budu cítit mizerně“.

Ale činíte onu volbu…“Teď jsem neuspěl(a)“.

„Nedosahuji svých cílů“.

„Prostě nemám ty schopnosti.“

Toto všechno je volba. A interpretace vašeho já je právě volba. Sdílíme s vámi následující, protože porozumění všemu jako důsledek VOLBY značí schopnost si zvolit znovu a jinak.

VŠECHNY vaše (fyzické) okolnosti – a to platí pro všechny – jsou výsledkem rozhodování se v každý moment o tom, kdo jste a důvěřování tomuto rozhodnutí. Interpretaci sebe sama…a pak následně konání v rámci této důvěry.

I když se to může zdát jako zjednodušení metodologie tvorby vaší reality, je to nicméně skutečně přesně tak.

Nic, co se děje se neděje VÁM. VŠE se děje PŘÍMO z vás.

Vaše interpretace událostí určuje vaší zkušenost skrze filtr, jímž na realitu nahlížíte. Schopnost se VĚDOMĚ rozhodovat o tom, kdo jste, místo toho, abyste umožnili vašim okolnostem to diktovat, je vaší vrozenou schopností tvůrce. Platí to VŽDY, v každý moment – máte možnost se rozhodnout jinak či opačně nehledě na to, co vidíte kolem sebe jako důkazy.

Prostě si připomeňte, že nic se VÁM neděje. Vše se děje směrem Z vás.

Připomeňte si, že vaše okolnosti jsou jen ODRAZEM toho, kdo jste, nikoli „definicí“ kým jste.

Zdroj překladu
Elan, elan-teachings.weebly.com/sharings-1.html

Podpořit bennu.cz

0 %