ChannelingHojnost a penízeManifestace

Jak manifestovat naše přání pomocí vibrace

Jak manifestovat naše přání pomocí vibrace

Pokud máte určité specifické přání, znamená to také, že máte k dispozici velmi silný nástroj. Tím je vaše schopnost soustředění se na konkrétní touhu. Soustředěnost je klíčovou součástí tvorby. Když se ale soustředíte pouze na jednu věc, vaše zaměření limituje vaše možnosti.

Rádi bychom vás tedy vyzvali k využití vaší koncentrace trochu jiným způsobem. Spíše než se soustředit na konkrétní přání, navrhujeme, abyste se soustředili na onu vibraci, kterou toto přání reprezentuje (pozn. redakce – pocit, který evokuje, že už daná toužebná věc/situace nastala). Jinými slovy, pokud byste rádi například na dovolenou na nějaké konkrétní místo na přesně vymezenou dobu, můžete se na tuto vibraci „nacítit“ již nyní.

Lze tak učinit, i když jste tam vlastně nikdy nebyli. Pozorujeme vás, jak tak již činíte, ovšem aktivování oné vibrace a její udržení jsou dvě zcela odlišné věci. Jakmile začnete přemýšlet o zařizování dovolené, požadovaná vibrace se vytratí. Doporučujeme vám tedy, abyste této cílené vibraci věnovali veškerou svou pozornost.

Pokud to uděláte, budete schopni se na svou dovolenou nacítit lépe, než si dovedete představit. Můžete cítit neznámo, a tím se dostanete do spíše nekonkrétní roviny týkající se vašeho přání. Bude to více o té vibraci než o konečném výsledku. Ponechte stranou myšlenky na to, jak se tam dostanete, kdo za to zaplatí a podobně – to je ta správná cesta.

Vaše schopnost se soustředit na určitou vibraci je skutečným darem. Je to ale něco, co vyžaduje trénink. Ve svém zaměřování jste skvělí, ale většina věcí, na co se úspěšně zaměřujete, jsou věci z fyzického světa. My navrhujeme, abyste se spíše soustředili na vibraci. Chceme, abyste si uvědomili, že vibrace sama o sobě je manifestací.

Když umíte manifestovat vibraci svou koncentrací a záměrem, máte k dispozici vše, co potřebujete. Pokud se ale místo toho soustředíte pouze na jednu určitou a možnou realitu, jež chcete zažít, zbytečně se limitujete a nerozšiřujete si své obzory. Dopřejte si zaměření se na konkrétní vibraci a sledujte, jak dobře se u toho cítíte. A vězte, že tím, že tak činíte, si tuto realitu, kterou chcete zažít, vytváříte. Ta obsahuje všechna vaše konkrétní přání a ještě mnohem více.

Podpořit bennu.cz

0 %