Bashar českyChanneling

Bashar: Jak naše přesvědčení formují naší realitu

Bashar

Většina z vás byla vychována v domnění, že to, co vidíme kolem sebe, je neměnná realita. Od ní se pak odráží vaše přesvědčení. Tvrzení, že „to, co vnímáme, determinuje naší realitu“, ale nemůže být dále od pravdy.

Ve skutečnosti tato přesvědčení o realitě formují naše vnímání. Nečekejte tedy na zážitek nebo zhmotnění něčeho předtím, než tomu uvěříte. Nejprve tomu uvěřte, teprve pak se tak stane.

Bashar - diagram přesvědčení

Bashar – diagram přesvědčení

 

  1. Vaše přesvědčení určují vaší realitu, kterou vnímáte. Jak ji vnímáte.
  2. Ihned na to automaticky (a často podvědomě) toto vaše vnímání reality intepretujete. Znamená to, že (libovolně) přiřazujete věcem význam, projektujete a někdy až „podsouváte“ vašemu vnímání reality svůj výklad.
  3. Následuje emoční reakce.
  4. Poté si o této realitě něco myslíte – myšlenky.
  5. Nakonec na základě svých emocí a myšlenek něco učiníte – reagujete akcí.

Když sledujete televizi a aktuální program se vám nelíbí, nesnažíte se jej opravovat nebo transformovat. Místo toho prostě jednoduše „přepnete“ na program jiný. Program dle vaší preference.

Totéž platí o vaší realitě. Pokud se vám nelíbí, nesnažte se ji měnit nebo transformovat. Stačí si zvolit jinou verzi reality, kterou chcete přijmout. Sladit se s vibrací této verze reality, kterou byste rádi zažili. Tato realita již existuje. Jediné, co musíte udělat je, ji přijmout. To vy si volíte „kanál“, na který se v životě díváte.

Abyste změnili svět kolem sebe, musíte se změnit uvnitř.

Abych byl přesnější, lidé si svou realitu „netvoří“, oni si ji „zvolí“ a pak ji „umožní“, přijmou.

Pro lepší pochopení uveďme analogii:

Stejně jako televize, ani rádio nevytváří program, který vysílá. Prostě si jej „zvolíte“ a „umožníte ho“.

Jakmile toto pochopíte na úrovni bytí, vědomí, budete mnohem jednodušeji tvořit/volit/umožňovat ty verze reality, které si přejete zažít.

Realitu, kterou chcete zažít tedy nemusíte tvořit. Již existuje, děje se právě TEĎ – v určité paralelní dimenzi. Jediné, co musíte udělat, je, si ji vybrat a umožnit jí přijít.

2. díl ze seriálu: Ústřední koncepty Bashara

Zdroj překladu
Bashar, iasos.com/metaphys/bashar/#already

Podpořit bennu.cz

0 %