Bashar českyChannelingManifestace

Bashar: Jak získat realitu, kterou si přejeme

Bashar

Rádio nemusí vytvářet program, který si přeje slyšet. Jen se musí naladit na ten, co již existuje. Tím, že se synchronizuje s frekvencemi, činí ze sebe účinný přijímač – podobný ve vibracích onomu signálu – tedy programu, který si přeje přijímat.

Stejně tak vy nemusíte tvořit realitu, kterou si přijete, protože ta již existuje – v rámci nekonečně mnoho pravděpodobných realit, jež existují zároveň vedle sebe. Jediné, co musíte udělat, je, stát se efektivní „anténou“, s podobnou vibrací, abyste tuto realitu mohli přijmout. Tím se pro vás stane skutečnou.

  1. Nejprve se tou vibrací musíte stát.
  2. Pak se tato realita automaticky stává vaší

Musíte nejprve tuto preferovanou realitu „vidět“ jako něco, co již existuje v přítomný okamžik. Teprve pak se stane hmatatelnou vnější realitou.

Rádio používá tuner stanic pro to, aby bylo možné volit a přijímat jakoukoliv ze stanic – ze všech programů, které simultánně existují všude kolem.

Podobně je tomu u člověka, existuje nekonečně mnoho možných realit, které můžete „přijímat“ a zažívat v každý moment. Jak si tedy volíme tu, kterou chceme přitáhnout do své zkušenosti?

Volíme si a přijímáme specifické „verze“ reality podle našich přesvědčení.

Volíme si a přijímáme je tím, že 100% věříme tomu, „o čem jsme přesvědčení, že tak jest“.

8. díl ze seriálu: Ústřední koncepty Bashara

Zdroj překladu
Bashar, iasos.com/metaphys/bashar/

Podpořit bennu.cz

0 %