Bashar českyChannelingManifestace

Bashar: Jak efektivně vizualizovat to, co si přejeme manifestovat

Bashar

Fyzická mysl není navržena tak, aby věděla JAK se něco zrealizuje nebo, jak to bude vypadat, až se tak stane. Můžete ji ale využít k rozhodnutí o tom, CO si přejete.

Vaše vizualizace je jednoduše symbolickou reprezentací stavu bytí, jehož cílem je u vás vytvořit nadšení. Nemusí se ale manifestovat ve stejné formě, jako ve vaší vizualizaci.

Krok 1
Vizualizujte si co nejživěji to, co si přejete. Doslova se tím nadchněte.

Krok 2
PŘEDEJTE tuto vizualizaci a tento radostný stav bytí svému Vyššímu Já.

Krok 3
Pak ZCELA zapomeňte na svou potřebu, aby se vaše přání manifestovalo ve stejné podobě, jako v oné vizualizaci. („Udržujte si“ ale onen radostný stav bytí asociovaný s onou vizualizací.)

Řekněme tedy, že jste nechali onu vizualizaci být a předali ji spolu s oním radostným stavem bytí svému Vyššímu Já, které rozumí tomu, JAK se daná věc může zhmotnit.

Tímto způsobem realizuje manifestaci, která koresponduje s vaším stavem blaženosti, jež jste pocítili, ale ve formě, která výrazně převyšuje původní přání vizualizace. Vaše Vyšší Já tedy dokáže stvořit něco mnohem lepšího, než si lidská mysl dokáže představit – a to výrazně!

Nelimitujte jej tedy tím, že budete trvat na manifestaci vašeho přání přesně tak, jak jste si představovali.

Nezapomeňte tedy – vizualizovat, procítit, „předat“ Vyššímu Já a pak opustit potřebu, aby se to manifestovalo ve stejné formě, jako ve vaší představě.

9. díl ze seriálu: Ústřední koncepty Bashara

Zdroj překladu
Bashar, iasos.com/metaphys/bashar/#visualize

Podpořit bennu.cz

0 %