ChannelingElan česky

Elan – Volíte si z již existujících možností

Elan - Volíte si z již existujících možností

Jste nekonečnou bytostí, která zažívá „konečnost“ času a prostoru, tudíž všechny možné scénáře nebo „verze“ toho, jaký by váš život „mohl“ být, již existují. Každý z nich je hologramem, můžete o nich uvažovat jako o „potenciálních“ nebo „možných“ realitách. Všechny existují zároveň, právě teď.

Nemusíte si tedy vytvářet svůj život z ničeho, protože ona verze již existuje. Je pouze nutné si zvolit onu konkrétní verzi reality z nekonečného počtu dostupných realit.

Je to jako jít do obchodu s delikatesami, kde vidíte jednotlivé chody za sklem. Všechny již existují, jen si musíte vybrat ten, který chcete. Představte si to jako rádio. Není potřeba vytvářet stanici, které chcete naslouchat. Pro rádia již všechny stanice existují. Stačí jen naladit kanál, který chcete přijímat.

Vyberte si ze všech již existujících možností tu verzi reality, kterou preferujete. Učiníte tak zaujetím stavu bytí oné vybrané verze, abyste ji zdůraznili a přivedli do vašeho tady a teď. „Zaujetím stavu“ se rozumí rozhodnutí se, kterou verzi reality chcete zažívat. Pak tomuto rozhodnutí důvěřujte a i na základě něj jednejte.

2. díl ze seriálu: Ústřední koncepty Elana

Zdroj překladu
Elan channeled by Andrew, elan-teachings.weebly.com

Podpořit bennu.cz

0 %