Bashar českyChannelingHojnost a penízeUčiteléVidea

BASHAR: Mechanizmus na dosiahnutie peňazí, bohatstva a hojnosti

0 %