ChannelingElan česky

Elan – Vaše činy jsou odrazem vašich přesvědčení

Elan - Vaše činy jsou odrazem vašich přesvědčení

Připomeňme si jednoduchou formuli, která reflektuje pravidla manifestace vaší reality.

Přesvědčení ==> vnímání ==> interpretace ==> emoční reakce ==> myšlenky == činy

  1. Vaše přesvědčení rozhodují o tom, jak budete realitu vnímat.
  2. Ihned poté, automaticky (a obvykle nevědomě) interpretujete vaše vnímání reality. To znamená, že (libovolně) přiřazujete, projektujete a „vkládáte“ onen výklad reality přes vaše vnímání reality.
  3. Následuje emocionální reakce vašeho výkladu této reality.
  4. Pak o této realitě přemýšlíte.
  5. Nakonec na základě vašich emocí a myšlenek konáte.

Lze tedy říci, že vaše emoce jsou důsledkem vašich přesvědčení. Pokud se vám nelíbí, jak se v daném okamžiku cítíte, zeptejte se sami sebe:

„Čemu musím věřit, abych se takto cítil(a)?“

Tím, že budete takto zpětně dohledávat svá přesvědčení a pak je změníte, změníte tím i příčinu (přesvědčení) a tedy i výsledek (vaše pocity a emoce).

Podobně jsou i vaše činy odrazem vašich přesvědčení. To je velice důležité vnímat. Často můžete lidi kolem slyšet, jak říkají, že něčemu věří, ale jejich činy značí úplný opak. Například: „Očekávajte to nejlepší, ale připravte se na nejhorší.“ Pokud máte protichůdná přesvědčení, to nejsilnější z nich určuje výslednou realitu, kterou dostanete. A právě vaše činy jsou největším indikátorem vašich nejsilněších přesvědčení. Můžete své jednání považovat za spolehlivý kompas poukazující na vaši nejsilnější víru.

Pro rozpoznání motivu k činům se zeptejte sami sebe:

„Čemu musím věřit, abych takto jednal(a)?“

Je dobré přehodnocovat přesvědčení, které motivují vaše jednání ještě předtím, než budete něco dělat. Pokud říkáte, že očekáváte jen to nejlepší, ale vaše činy ukazují, že se ve skutečnosti připravujete na nejhorší, vaším nejsilnějším přesvědčením je „očekávání nejhoršího“ – a tak to v té či oné formě eventuálně zažijete.

Dobrým způsobem, jak vyladit své konání je, se nejprve ve své představivosti zeptat:

„Jak by jednal ten či ta, jež očekává to nejlepší?“

Jakmile ve své představivosti uvidíte, jak takový člověk jedná, imitujte tyto činy „v reálném světě“.

4. díl ze seriálu: Ústřední koncepty Elana

Zdroj překladu
Elan channeled by Andrew via Iasos, iasos.com/metaphys/elan/

Podpořit bennu.cz

0 %