ChannelingSeth

Seth promlouvá: Jaký je smysl existence?

Seth promlouvá: Jaký je smysl existence?

Seth: „Lidská rasa se zatím nachází v období, kdy se pohybuje mezi různými úrovněmi vědomí. Ještě předtím, než budete moci být „vpuštěni“ do systémů reality, které jsou rozšířenější a otevřenější, musíte se nejprve naučit pracovat s energií. Vidět vaši manifestaci ve fyzickém světě jako přímý důsledek vašich myšlenek a emocí.“

„V pokročilejších realitách jsou myšlenky a emoce automaticky a ihned realizovány…tudíž je potřeba trénovat a získat díky různým lekcím zkušenosti. Vaše zodpovědnost za vaši tvorbu vám musí být zřejmá.“

„Musíte se naučit, jak tvořit vědomě a zodpovědně. Takový je systém pro trénink rozvíjejícího se vědomí člověka.“

„Učíte se také, jak být spolutvůrci i bohy. Učíte se zodpovědnosti za tvorbu singulárního vědomí a tomu, jak nakládat s energiíí s ohledem na kreativní proces.“

„I dítě musí jednou dospět a takový je nyní váš svět. Je čas se posunout ze základní školy.“

Podle Setha lze nahlíže na fyzickou realitu jako na základní školu. Stali jsme se součástí kosmického školy, kde se učíme tvořit a také si užívat naše bytí. V plodné půdě fyzické reality máme růst a vzkvétat.

Naše každodenní zkušenost je naší školní třídou. Učíme se základy, abychom mohli používat energii vědomě a společně s Duchem, Myslí, Bohem, Vším Co Jest – ať už to nazvete jakkoliv. Každý z nás je naprosto unikátním stvořením Všeho Co Jest. Zároveň jsme individualitou, „dětským“ bohem či bohem učedníkem (podobně jako je Padawan cvičen na Jedi).

Jednou z nejdůležitějších lekcí, kterou tu máme, je uvědomění, že si tvoříme svou vlastní realitu. Ta je důsledkem našich myšlenek, emocí a přesvědčení. My všichni máme přístup k nekonečné energii i vnitřní moudrosti naší Duše (či Většiho celku). Jsme tu proto, abychom se naučili tuto moudrost využít – spolu s našimi dary a talenty.

4. díl ze seriálu: Sethovy promluvy

Zdroj překladu
Seth Learning Center, www.sethlearningcenter.org

Podpořit bennu.cz

0 %