Jim Self (Mastering Alchemy)Seberozvoj

Alchymie a vytváření vašeho ráje na zemi

Ačkoliv alchymie nejsou žádné čáry, přesto produkuje úžasné a čarovné výsledky. Jste-li vyrovnaní, alchymie se stane vesmírnou. Moudrostí, která napomáhá vytváření směrem k hmatatelné realitě. Je to věda duchovnosti. Je to tanec, který splétá základní prvky vesmíru do úmyslné, záměrné formy. Alchymie je schopnost transformovat jednu možnost v druhou.
Jsme-li otevření a připustíme-li, že je vše možné, pak jsme schopni úmyslně transformovat jednu možnost v druhou. Naučíme-li se jednoduše změnit vibraci myšlenky, pocitu, nebo přesvědčení, tak porozumíme jak s lehkostí vytvářet a udržet dobré bytí, blahobyt a radost.
Obtížné? Ne! Snadné? Je to ve skutečnosti mnohem snazší, než si myslíte.
Takže co vlastně je alchymie?
Jednoduše řečeno, je to změna vibrace myšlenky, úprava frekvencí hmoty a aplikace elementů lásky při vytváření žádaných výsledků.
Například chcete-li se napít vody, tak je užitečné mít nějakou nádobu. Podobně potřebujete “nádobu” na moudrost alchymie při utváření vaší reality. Aura je elektro-magnetické pole, které vás obklopuje, ale které ztratilo strukturu. Je to jako voda bez nádoby. Potřebnou “nádobu” je možné získat změnou vašich myšlenek, přeměnou kmitočtů aury a vytvořením jednoho z posvátných geometrických polí (osmistěn, čtyřstěn, nebo krychle). V souladu s úrovní vědomí se každý z těchto odvěkých matematických geometrických tvarů spojí s unikátní moudrostí vyšší dimenze. Ta energetická geometrie se stane anténou přijímače a vysílačem.
Aura bez struktury a koncentrace je jako rádio, které se nemůže naladit na příslušnou stanici. Vytvořením specifického přijímače a vysílače naladíte osobní energetické pole na vaší vlastní specifickou frekvenci a to vám umožní odrušit všudypřítomné, ale nesoudržné vlnové délky. Tyto rušivé frekvence vám nenáleží a nemají co do činění s vaším posláním. Mnohé z nich jsou v nesouladu s vámi, ale mají tak silný magnetický náboj, že vám brání v porozumění vašeho poslání. Vytvoření energetického geometrického pole-kontejneru zpřístupní nové, fascinující možnosti. Například, osvojíte-li si jak zvýšit rychlost rotace geometrického pole, povznesete se nad životní drama, hluk a zmatek. To nabízí příležitost uvést vaší anténu do souladu s vašim posláním a možná se stát dokonce i šťastnými!
Budete-li chtít posunout latʼku výše, pak je možné zrychlit rotaci geometrického pole až se téměř přiblíží k “rychlosti světla”. Tím se rozšíří vaše povědomí, rozsah přijímače, a zpřístupní se vyšší dimenze vědomí – podobně jako zvýšená kvalita přijímače umožňuje přístup k většímu rozsahu stanic. Zní to komplikovaně? Komplikované to není. Je to snazší, než si myslíte. Pouze to vyžaduje jasný záměr a touhu poznat sebe sama a Zdroj vašeho tvoření.
energetické pole
Toto osobní silové pole obsahuje moudrost alchymie a zahrnuje vše potřebné k přetvoření olova ignorace na zlato osobní uvědomělosti. Jemným dolaďováním tohoto geometrického pole (antény) odstraníte rušivé, nesouladné frekvence událostí a lidí kolem vás a začnete poznávat sama sebe s novým, klidným soustředěním. Začnete se rozpomínat a přeprogramujete se způsobem, který vám nebyl v mnoha předchozích životech přístupný. To vám umožní přijmout a znovu prožít blahobyt a moudrost, o které již víte z vyšších dimenzí.
A zde začínají ty zázračné výsledky. Z vaší nové perspektivy uvidíte, že čas existuje v docela odlišné formě. Minulost ani budoucnost neexistují, existuje pouze přítomný čas, nyní, teď. V tomto přítomném čase, kterému se také říká „souběžný čas“, se všechny události a zážitky odehrávají v jednom momentu, v jednom místě. V tomto souběžném okamžiku jsou všechny odpovědi na jakoukoliv otázku k dispozici dříve, než začnete na otázku odpovídat. Zamyslete se nad tím. Kdybyste znali všechny odpovědi a předem věděli, co se stane v každé situaci, tak proč byste si zvolili situaci, která není příjemná? Kdyby vám byly všechny možnosti vždy k dispozici, tak byste se určitě vždy rozhodli pro cestu, která by co nejradostněji odpovídala přesně vašim potřebám a vytvářeli tak vámi žádanou realitu.
Z pozice této vyšší, rychlejší a stabilnější formy uvědomělosti si všimnete, že mnohé z konceptů, pravd a přesvědčení, kterých jste se zastávali v nižších dimenzích jsou již neplatné a ztratily na účelnosti. Máte příležitost rozhodovat se jinak. Vydat se starou cestou, nebo si vybrat nový stupeň založený na jistotě, zralosti, osobní síle, štěstí, ovládnutí a ušlechtilosti.
Na tomto novém stupni si všimnete, že máte na vaší paletě na výběr z mnohem většího množství barev. Vaše nové obrazy budou velkolepější a živé. A jednoduchou přestavbou věty, nebo pouhou řečí jiným tónem budete vytvářet nové, značně odlišné zážitky. Změnou frekvence myšlenek, úpravou kmitočtů hmoty a aplikací elementů lásky vytvoříte novou realitu, o jaké se vám doposud jen snilo.
Může se to někomu tak zdát, ale není to fantazie. Je to jednoduchý vchod, který byl zastíněný hlukem a dualitou třetí dimenze – zápasem zla a dobra, správného a špatného. Je to brána, která vede ke splynutí s duší, k procházce s archanděly, k tvoření s pomocí velkých paprsků světla a mnoha jiného.
Nastal čas se probudit a stát se těmi, kterými jsme – občany vyšší dimenze. Jak se rozplývá závoj ignorace a zapomnění, probouzí se mnoho učitelů, vůdců a léčitelů. A jakmile se probudíte VY, budete mít příležitost probudit ostatní. Alchymie je vaše přirozená moudrost. Mistrovství alchymie je prostředkem vytvoření ráje na Zemi.
Jim Self

Podpořit bennu.cz

0 %