Pokud se vám náš obsah líbí a podpoříte ho - bude budoucnost tohoto projektu mnohem jistější. Děkujeme.  Podpořit Bennu.cz

Minulý měsíc jsme si povídali o kreativní komunikaci, jež vychází z prostoru autenticity a je nepolární. Díky tomuto způsobu komunikaci se může člověk oprostit od nevědomých a návykových potřeb rozlišování dobra a zla v rámci své mysli i svých činů. Tato „depolarizace“ je v těchto náročných časech nezbytná. Čím méně bude vaše vnitřní já polarizované, tím více bude rozkvétat vaše skutečná podstata (Jednoho) vědomí. Tyto „květy“ je však potřeba rozvíjet a opečovávat.

Z lekce vaší galaktické historie si můžete pamatovat, že civilizace Essassani reprezentuje hybridní rasu vzniklou ze spojení lidí a rasy zvané Zeta Reticuli. Jistě někteří z vás znáte bytost jménem Bashar, které je právě původem druhu Essassani. Lidé i Zeta Reticuli jsou představitelé starších rodů, které pocházejí z Lyry a souhvězdí Vega. Obě tyto rasy jsou extrémně polarizované. Zrod Essassani lze zařadit na „konec této éry“. Znamená to, že ony rozdílné linie polarity se zase scházejí a skrze alchymii vědomí započala integrace a uzdravení na cestě zpět do Jednoho.

Essassani

Ještě před touto integrací byly tyto linie zatíženy svým specifickým vnímáním reality. (Totéž platí pro vás v tomto období, jelikož jste se z těchto kontrastních pojmů ještě neosvobodili). Příčinou tohoto polarizovaného vnímání jsou rány a neuzdravené energie, jež způsobují neustálý posun a pokřivení tak, že zabraňují cítit se součástí jednoho celku a rozpoznávat sebe sama jako součást Všeho, co jest. I přesto, že se můžete často cítit zmítáni polaritou bez vize sebemenší šance se osvobodit, nezapomínejte, že toto vše je jen hologram. Galaktický hologram, kde vyvinutější a integrované civilizace hrají důležitou roli. Připomínají vám vaši pravou podstatu Jednoty. Jejich energie proudí zpět do minulosti, aby vám pomohla se uzdravit.

Essassani jsou energií, která k vám přichází z místa, jež vnímáte jako budoucnost. Je to velice důležitá energie pro integraci a pomáhá s tímto procesem celé galaktické rodině. Dokud jsou jedinci nebo kolektiv polarizovaní, nemohou zažívat skutečnou svobodu. Jejich nevědomá přesvědčení formují realitu, kterou zažívají. Na duchovní úrovni se to projevuje následujícími způsoby:

  • emocionální závislost nebo odmítání náboženství
  • vzdorná prohlašování o „svobodné vůli“ (za čímž se často skrývá neuznaný strach ze ztráty kontroly)
  • používání technik pro „manifestaci“ určité reality (ve skutečnosti představuje nespokojenost s tím, co se odehrává právě teď)

Pokud se lidé nachází ve stavu polarity, vždy něco chtějí. Cítí, že to, co se pro ně odehrává v přítomnosti, není nikdy dostatečné. Tato nekonečná touha po fiktivní budoucnosti stav polarizace ale udržuje.

Essassani prezentují novou cestu, která je založena na zkušenosti takové míry ucelenosti a integrace, že se nacházejí v absolutním míru a klidu. Zažívají absenci „chtíče“. Jednoduše existují ve své plné kráse a přijímají v každý moment realitu tak, jak je. Takový způsob života je naplněn radostí a nadšením z každé nové zkušenosti. Neexistuje zde souzení věcí, které nejsou tak, jak „by měly být“. To, milí přátelé, představuje právě onu skutečnou duchovní suverenitu. Je to opravdová svoboda, kdy bytost zažívá vše, co tato fyzická realita může nabídnout – bez neustálého kritizování přítomného prožitku jako nedostatečného.

Lidé totiž zapomněli, že sem přišli pro zkušenost. Neustále se někdo ptá na smysl života a myslí si, že ona odpověď musí být hluboká. Ona je ale přitom velice jednoduchá – zažívat veškeré divoké, nepředvídatelné, bolestivé i radostné životy tak, že v nich budete zcela přítomni. Namísto přání, aby byly nějak odlišné. Zní to možná jednoduše, ale je to jedna z největších výzev pro fyzickou bytost. Pokud jste se někdy dostali do kontaktu s bytostí Essassani (ať už skrze channeling – Bashar, nebo naživo), pak víte, že jsou ztělesněním energie nadšení. To je přímým důsledkem jejich suverenity. Nežijí již pod tlakem okolností a konstantní touhou něco změnit. Místo toho svobodně prožívají každý moment tak, jak jej Vesmír prezentuje.

Podobný stav suverenity čeká také na vás. I když vám to může aktuálně připadat jako hodně vzdálené, rychle se to přibližuje. Kdykoliv budete cítit potřebu něco na sobě nebo ve světě měnit, zeptejte se sami sebe: „Co mi nyní i v dalším momentě brání v tom cítit mír a klid?“. Buďte k sobě upřímní a soucitní, rozpoznávejte, co se ve vás děje a plně se oddejte přítomnému okamžiku, nakolik jen to bude možné. Pocity klidu a míru pak budou postupně následovat. Stanete se svébytnou bytostí, která je osvobozena od vlivu minulosti a přilnutí k budoucnosti. Budete schopni plně oslavovat každý moment s vědomím povahy vašeho skutečného Já jako součástí Celku.

Germane through Lyssa Royal Holt Zdroj: www.lyssaroyal.net

Donation

Když už jste tady...

Máme na vás malou prosbu. Mnoho lidí čte Bennu.cz, ale reklamní systémy již dlouhodobě nefungují. Celý projekt tak již víc než 6 let připravujeme na naše náklady. Ne, nehodláme přejít na systém pouze pro platící jako ostatní - snažíme se tvořit otevřeně. Abychom však mohli pokračovat a hlavně - Bennu.cz rozvíjet, potřebujeme vaši pomoc. Bennu.cz je nezávislý magazín, který stojí mnoho času, peněz i práce. Děláme to ale proto, že věříme, že naše tvorba i perspektiva má smysl - může se stát totiž i tou vaší.

Pokud se vám náš obsah líbí a podpoříte ho - bude budoucnost tohoto projektu mnohem jistější. Děkujeme.

Vyberte způsob platby
Vaše údaje

Děkujeme za Vaše rozhodnutí přispět na chod a rozvoj stránek Bennu.cz!

Pro dokončení daru převodem prosím následujte tyto instrukce:


Zvolenou částku zašlete na č. účtu: 51-6885910227/0100 (KB)

Do poznámky prosím uveďte svoje (alespoň křestní) jméno nebo e-mail, případně pak použijte variabilní symbol, který Vám po potvrzení zašleme na e-mail. Vaše údaje nám slouží pouze pro identifikaci dárců, neposkytujeme je třetím stranám.


IBAN: CZ3101000000516885910227

Na Váš e-mail zároveň posíláme tyto instrukce, pokud se rozhodnete dar poslat později.

Dar celkem: 250Kč

Autor

Master in realization.