Channeling

Karta měsíce (leden 2019) – Kreativní komunikace

Karta měsíce (leden 2019) - Kreativní komunikace

Šťastný nový rok! Karta tohoto měsíce je skvělou, optimistickou kartou pro začátek vašeho nového roku. Pro mnoho z vás ji lze interpretovat jako potvrzení vaší vnitřní práce, jež jste vykonali a která začíná přinášet ovoce. Pro ostatní je to jisté doporučení o tom, jak se posunout kupředu v období chaosu.

Jak je již zvykem, prozkoumáme aktuální téma z pohledu vnitřního i vnějšího, tedy makro i mikro-kosmické úrovně. Navenek pozorujeme, jak rozdělování a polarita vytváří zdi, jež se zdají být nepřekonatelné. Komunikace zadrhává a je složité vnímat perspektivu „druhé strany“, protože se každý upíná ke svým přesvědčením a nesnese myšlenku na to, že by neměl „pravdu“. Když se totiž člověk zasekne v dualitě, zdá se, jakoby se veškerá komunikace zasekla na mrtvém bodě.

Pokud se něco takového stane (ve vztazích nebo společnosti), je nejeefektivnějším způsobem pro transformaci dané situace kreativita vyjadřování. Ta totiž pochází z míst za hranicemi polarity. Vyžaduje nalezení společné „řeči“ (často díky archetypům či metaforám), což znemůžňuje existenci protichůdných diskuzí. Lidský jazyk je nástroj, který reflektuje vědomí, a totéž funguje i obráceně.

Znamená to, že vaše přesvědčení jsou nevědomě reflektována tím, jak se vyjadřujete. Znamená to ovšem také, že můžete použít jazyk k trasnformaci přesvědčení a poslat přímou zprávu podvědomí o tom, že polarizované myšlenky již nejsou vítány.

Toto cvičení ale samo o sobě nic nezmění, pokud jej děláte ze zvyku jako způsob manipulace s realitou nebo bez vědomého a upřímného sebe-pozorování. Pokud tak ale učiníte s integritou, můžete to vnímat jako způsob, který vede k přeskládání vašeho vnímání reality. Pravidelný trénink začne reformovat vaše náhledy na realitu a s nimi i vaše uvědomění. Pocítíte skutečné změny ve vaší zkušenosti. Jakmile se upraví jeden vjem, následuje nová zkušenost.

Díky této vnitřní práci budete schopni kreativně komunikovat – za hranicemi polarity – s lidmi, kteří mají velice odlišné pohledy na svět, a to bez toho, abyste se opět chytli do pasti, jež tyto protichůdné myšlenky s sebou nesou. Co je ale důležitější, začnou se měnit vaše interní procesy a myšlenky o vás samých. Přestanete se soudit nebo trestat za něco „špatného“ nebo nedostatek činnosti. Skončí nálepkování sebe sama. Vnitřní polarita (dobré a špatné) odporuje integraci. Když se tedy váš vnitřní souboj utišší, může integrace započít. To je ona cesta vedoucí k transformaci vašeho vědomí.

V minulosti jsme často rozmlouvali o galaktické historii, protože zkušenosti a ponaučení vašich předchůdců jsou stále relevantní. Bytosti ze Siria nebo Orionu sváděly podobné vnitřní bitvy vůči svým démonům po milénia. Díky integraci duality vytvořili Siřané mocnou alchymii vědomí, která se stala motorem pro jejich probuzení. Vy lidé jste svým předkům v oblasti emocí podobní, máte tedy možnost využít jejich zkušenosti. Mohou vám pomoci se navigovat chaosem a turbulencemi na Zemi. Abyste tak mohli učinit, musíte nejdříve začít studovat vlastní přesvědčení a polarizované myšlenky. Jedině takto se to projeví i na vnější, makro-kosmické úrovni vaší společnosti.

Jak konkrétně tedy kreativní komunikaci využít? To je na vás. Kreativní znamená také autentická. Pochází z hlubin uvnitř, daleko za hranicemi dobra a zla. Nemá zapotřebí měnit názory ostatních, znevažovat jejich postoje či jakkoli kontrolovat realitu. Je spíše zahrnující než vylučující, což je reflektováno v myšlence integrace (zahrnující) oproti separaci (oddělující, exkluzivní).

Hledejte způsob komunikace, který je univerzální a přesahuje černobílý pohled na svět. Nahlédněte do svého srdce – jediné skutečné univerzální řeči.

Zdroj překladu
Germane through Lyssa Royal Holt, www.lyssaroyal.net

Podpořit bennu.cz

0 %