ChannelingPotenciálySebeláska

Karta měsíce – červen 2023 | Dobré úmysly

Dobr0 úmysly

Téma této karty je pro tento čas na Zemi jako stvořené. Nejprve si vysvětlíme význam této karty, protože souvisí se Siriany (a dalšími mimozemšťany), kteří navštívili vaši starobylou Zemi přibližně před 13 000 lety, a poté probereme, jak se pro vás tato lekce odehrává dnes.

Když zde před 13 000 lety byla vaše Sirianská a Plejádská rodina, měla dobré úmysly pomoci vám s vývojem. Byli však jako druh mladí a udělali podle svého názoru mnoho chyb. Tyto domnělé chyby v nich vyvolaly tolik viny, že trvalo mnoho generací, než si odpustili a vzpomněli si a přijali, že měli vždy dobré úmysly. (Jak možná tušíte, mnozí z vás, kteří čtete tento článek, jste se inkarnovali jako tito dávní mimozemšťané, takže toto téma vám může být povědomé).

Téma této karty tedy nakonec souvisí s tím, čemu říkáte „karma“ a sebeodpuštění. Staré chápání karmy bylo ve vašich svatých textech zmíněno jako „oko za oko“. Nebylo však známo, že karmu si zcela způsobujete sami, a to prostřednictvím vlastního úsudku, odporu a viny vztahující se k minulým činům. Tím, že se držíte své bolesti, se vlastně udržujete v pasti, a právě TO vás udržuje v opakování cyklů zkušeností a chování.

Často jsme mluvili o přechodu ze třetí do čtvrté hustoty, který vaše civilizace nyní začíná prožívat. Vědomí třetí hustoty si není schopno uvědomit sebe sama natolik, aby vidělo širší obraz reality, takže životy v tomto cyklu se mohou jevit jako neustálé opakování starých, bolestných témat. Nyní, když jste zahájili svou cestu čtvrtou hustotou, je nezbytné, abyste rozvíjeli svou schopnost vidět širší obraz – nejen vnější reality, ale i své vnitřní.

V konečném důsledku je veškeré vědomí neutrální, a když se fragmentuje a inkarnuje do fyzična, je to čistě kvůli zkušenosti růstu a učení. Původní záměr je tedy neutrální a nikdo není ve své podstatě zlý nebo sobecký. To jen pokračující inkarnace do stavu zapomnění v kombinaci s neschopností vidět širší souvislosti umocňuje jednu ránu za druhou. To nakonec ovlivňuje chování a nakonec obrací negativitu dovnitř. Když říkáme „obrací negativitu dovnitř“, máme na mysli, že bolest z odloučení se často mění v sebeodsuzování a sebenenávist, i když se zdá, že si člověk není dostatečně vědom sám sebe, aby viděl, co se s tím děje na nevědomé úrovni. Například tyrani, narcisté a zločinci jednají z vlastní bolesti.

V tomto novém cyklu počátků čtvrté hustoty jste žádáni, abyste se pozorně podívali na to, kde sami sebe odsuzujete. Kde jste lpěli na dokonalosti a trestali sami sebe, když vaše domnělé standardy nebyly splněny? Kde jste sami sebe zraňovali odsuzováním, i když jste měli skutečně dobré úmysly? Je čas tyto vzorce jasně vidět a zahájit proces sebeodpuštění. Pokud je to pro vás obtížné, vzpomeňte si na to, co jsme uvedli výše. NIKDO není ve své podstatě zlý nebo zlomyslný, ale většina oddělených bytostí občas jedná ze strachu a nevědomí. Všichni jste jiskry stvoření a jasně záříte univerzálním světlem, a to i navzdory svým pokusům zakrýt je, abyste mohli zůstat skryti, nebo zůstat v koloběhu bolesti jako na pomýlené cestě k vykoupení. Pokud si dokážete vzpomenout na svůj původní stav neutrálního, integrovaného světla, bude pro vás snazší přijmout dobré úmysly, které jste vždy měli v jádru svého bytí.

Vaše Sirianská rodina prošla touto cestou objevování a odpuštění ve svém procesu uzdravování a rozšiřuje svá srdce k vám, když kráčíte stejnou cestou.

Zdroj překladu
Germane -- through Lyssa Royal Holt, www.lyssaroyal.net

Podpořit bennu.cz

0 %