ChannelingPotenciály

Karta měsíce září 2021 – Arcturus | Kosmická porodní asistentka

Karta měsíce září 2021

V mnoha našich předchozích sděleních jsme o energii Arkturu hovořili jako o porodní bábě, která vás provází říší mezi zrozením a smrtí. Podíváme-li se na počáteční fragmentaci tak, jak jsme vám ji představili v podobě karet, představuje archetypální energie Arktura poslední sféru energetické rovnováhy a nefyzičnosti před fyzickou inkarnací a zkoumáním tématu polarity.

Proto je energie Arktura tak důležitá pro civilizace, které přecházejí ze třetí do čtvrté dimenze. Jejich vedení, které je nabízeno fyzickým civilizacím, jako je ta vaše, je při tomto přechodu zásadní. Učí vás, jak přejít z reality ovládané myslí do reality, která je duševně a emocionálně vyvážená. Stručně řečeno, pomáhají vám otevřít srdce a prožít intenzivní proces léčení, který je nezbytný, když se „rodíte“ do reality 4. dimenze.

Lidstvo nyní prožívá tento proces zrození. Metaforicky můžeme říci, že porod začal a vy právě začínáte cestu porodním kanálem. To znamená, že to může být matoucí a bolestivé období, protože se musíte naučit opustit starou realitu (dělohu, takříkajíc stav spánku) a nový svět, v němž se vaše oči začínají otevírat nové realitě. Je běžné, že se chcete držet spánku a pohodlí, místo abyste prožívali intenzivní proces zrození do nové reality. Křik, který děti vyjadřují po narození, je humorným (ale přesným) způsobem, jak popsat tento stav přechodu.

Často se díváme se na procesy na makrokosmické a mikrokosmické úrovni. Právě jsme popsali makrokosmickou úroveň, která má podobu zrození lidstva do zcela nové reality, v níž musí být pohodlný spánek odloučení vyměněn za šokující bdělost integračního procesu. To nyní vidíte všude kolem sebe na Zemi. Může se zdát, že lidé šílí – útočí na druhé, aniž by si uvědomovali, že druzí jsou odrazem jich samých. To může ještě nějakou dobu pokračovat, ale nakonec většina uvidí, že panika začne slábnout a nakonec zmizí.

Mikrokosmická úroveň, ve které se tento proces odehrává, ovlivňuje každého z vás na osobní úrovni. Vaše osobní vnitřní práce může skutečně hluboce ovlivnit makrokosmickou úroveň. Protože nemůžete kontrolovat ani měnit to, co se děje v procesu Země jako celku, doporučujeme vám, abyste se začali ještě více soustředit na svůj osobní proces. I vy procházíte hlubokým procesem zrození a je na vás, abyste jím prošli co nejlépe – samozřejmě s láskyplnými průvodci, kteří vám pomáhají, jako například energie Arktura.

Pokračujme v tématu zrození. Většina lidí si své vlastní narození nepamatuje. Pokud jste tak učinili prostřednictvím meditace nebo regrese, možná si vzpomenete, že může být plný strachu, bolesti, a dokonce i hněvu z toho, že jste opustili bezpečné a pohodlné prostředí. To je přímým zrcadlem „zrození“ do původní oddělenosti od Jediného. Proces, kterým nyní procházíte, je opačný. Nyní prožíváte začátek svého „zrození“ zpět do přirozeného stavu integrace. (V tomto případě by se dalo říci, že jde také o proces smrti – smrti odděleného, egoistického já).

Toto zrození do integračního stavu vyžaduje, aby se člověk zbavil všech břemen, která nashromáždil v odděleném stavu. Většina lidí si neuvědomuje intenzitu starých zranění, která v sobě nosí, a tak proces konfrontace, procítění, poděkování a uvolnění starých zranění může být vskutku děsivý. Je však nezbytný a nelze se mu věčně vyhýbat. Životní události vás často donutí projít tímto procesem zrození. Pro některé z vás je motivací pocit hlubokého nepohodlí ve stavu starého spánku. Aniž byste věděli proč, můžete se intuitivně vrhnout vpřed a snažit se očistit od toho, co jste tak dlouho zadržovali.

Ať už je vaší motivací nevyhnutelná životní událost nebo hluboké nepohodlí ve staré realitě (a staré egoistické já v této realitě), je důležité vědět jednu věc.
Přirozená energie vesmíru směřuje k integraci. V odděleném stavu třetí dimenze je těžké tuto pravdu vidět nebo cítit. Jakmile získáte záblesk nebo pocit svého skutečného integrovaného stavu, můžete začít vnímat tuto magnetickou energii, která vás táhne ke stavu integrace, a používat ji jako kompas, který vám pomůže vést cestu Domů.

Vaši Arkturští kolegové na vás čekají v soumraku mezi odděleností a integrací. Jsou na dosah dechu a připraveni vám pomoci s vedením. Nejjednodušší způsob, jak je cítit, je prostřednictvím vašeho srdce, což je dokonalý způsob, jak začít svou cestu.

Karta měsíce září 2021 - Arcturus

Zdroj překladu
Lyssa Royal Holt, www.lyssaroyal.net

Podpořit bennu.cz

0 %