Channeling

Dualita a polarita ve vesmíru

Dualita a polarita v tomto vesmíru

Tento vesmír vám umožňuje koexistovat s bytostmi, které nemají zrovna ty nejlepší úmysly. Žijeme ve světe duality a polarity, a proto lze akceptovat, že v něm vždy budou síly temna.

Jakmile tuto premisu o našem vesmíru akceptujeme, jsme schopni opustit od potřeby tyto síly eliminovat nebo je nějak potrestat. Víme totiž, že ve Světle je mnohem větší síla. Ten, kdo chce ve Světle zůstat, se na něj musí soustředit. Jinými slovy se musí přestat zabývat temnotou ve vesmíru, aby se stal skutečně Světlem.

Podobná byla i naše cesta a rádi bychom touto cestou navrhli, aby se stala i vaší. Součást této cesty je vědomí o temnotě. Víme, že jakmile se probudíte, je nemožné ji ignorovat. Dalším krokem je její akceptace – tím se finálně zbavíte vaší potřeby mít vždy pravdu.

Pouze bytost, která cítí potřebu mít pravdu, pokračuje v soustředění se na to, co je špatné nebo to, co se skrývá ve stínu. Mnohem raději bychom vás podpořili v koncentraci na to, co je dobré, abyste se osvobodili od znepokojení se temnotou. Můžete tak učinit ve svých životech a podpořit i ostatní tím, že půjdete příkladem. Budete tu pro ně, když je třeba – jako prostor pro akceptaci. Temnota ale musí vždy nakonec zůstat jako volba.

Když tuto volbu umožníte, vždy si můžete zvolit Světlo. Víme také, že pokud toto čtete, již jste si ho vybrali.

Zdroj překladu
The 9th Dimensional Arcturian Council, danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %