Channeling

5. dimenzionální vědění versus 3. dimenzionální přesvědčení

5. dimenzionální vědění versus 3. dimenzionální přesvědčení

Oceňujeme různé výzvy, kterým jste se zde na Zemi rozhodli čelit. Lze to popsat, jako byste dobrovolně podlehli nějakému kouzlu. Z naší perspektivy je ale zřejmé, že toto kouzlo jste vlastně stvořili vy sami, abyste si darovali určité zážitky, které lze zažít jen v rámci takového limitujícího vidění sebe sama i reality.

Většina z vás se ale cítí být uvězněna v jakési smyčce, která vám znovu přináší podobné a omezující myšlenky, přesvědčení i činy.

Když se probudíte, shledáte, že je velmi těžké či skoro nemožné se osvobodit z limitací, které jste si vytvořili, abyste si dopřáli zkušenost 3. dimenze. Nyní, když jste již bytostí čtyř-dimenzionální, nastal čas tato omezení opustit a stát se verzí sebe sama, která chápe to, kdo doopravdy jste jako energetické bytosti Zdroje.

Tyto limitující myšlenky a přesvědčení ale nadále bublají na povrch a vytváří tak prostředí, které je pro vás nepříjemné, hlavně proto, že už víte lépe. Je to jako byste byli v bitvě vůlí mezi vaším 5 dimenzionálním věděním a 3 dimenzionálními přesvědčeními.

Někdy se zaseknete uprostřed, snažíte se tak moc být svým vyšším já a udržet si onu úroveň vědomí, ale vaše ego chce přežít a být lepší než ostatní. Stále touží po pocitu oddělování se. Je totiž velice lákavé se vydat cestou poměřování se s ostatními, abyste tím vyjádřili svou hodnotu. Pak se ale aktivuje vaše 5 dimenzionální část a uvědomíte si, že žádné oddělení neexistuje a není důvod k boji o přežití nebo poměřování se. Je to ta vaše část, která ví o povznesení a o vaší věčné povaze.

Nemusíte ztrácet čas snahou tyto myšlenky a přesvědčení zničit. Když se objeví, stačí si toho být vědom, abyste je mohli s láskou propustit a navrátit se zpět k vašemu 5 dimenzionálnímu vědění vašeho Vyššího Já. Provádějte tento posun uvnitř sebe sama, dokud se nestane vaší přirozeností a tento boj skončí. Bude to spíše jako společné objetí.

Zdroj překladu
The Arcturian Council via Daniel Scranton, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %