Channeling

Poslední krok k osvícení

Poslední krok k osvícení

S nadšením vám chceme oznámit, že ty části vašeho vědomí, které během vašeho probuzení spaly, se začínají aktivovat.

Tuto aktivaci způsobil výskyt určitých energií ve vašem slunečním systému. Ty zajistí, že žádná část vašeho vědomí již nebude ve stavu spánku. Tím máme na mysli, že nadále nebude operovat v rámci 3D – tedy reality, která je založena především na egoickém vztahu.

Tím, jak nyní do svých zkušeností přidáváte stále více svých aspektů a multidimenzionality, stáváte se svým Vyšším Já. Toto probuzení, které právě zažívate, je posledním krokem, který je nutný pro dokončení vaší cesty k osvícení.

Části vašeho vědomí, které spaly, se snaží ze zvyku držet starých způsobů. Konzistence či zvyk je tím “ďáblem”, kterého tak dobře znáte. Hlavně proto, že vám dává určitý pocit bezpečí a klidu.

To, co ale nyní před vámi leží, je mnohem významnější a větší, než pouhé přežívání. Mnoho z vás, kteří se již probudili a aktivovali dostatečné množství vědomí, si umožňujete snít ve větším měřítku. Cítit, že je zde něco většího, než to, co bylo považováno za konečnou lidskou zkušenost. Nyní, když jste schopni chápat větší kus mozaiky, se můžete zbavit potřeby pro bezpečí a ochranu – a zaměnit to za svobodu a dobrodružství.

Nebude to na úkor vašeho bezpečí, jen se k němu nebudete tolik upínat. Umožníte, aby součástí vašich cest a poznávání bylo více nečekaného a neznámého. Jak budete tyto části vašeho vědomí integrovat, rozpoznáte, že do vašeho života přinášeji něco zcela nového.

Odemknete více ze své moudrosti a umožníte, aby k vám proudilo více nápadů od svého Vyššího Já. To vám zpřístupní kódy nutné pro obývání světelného těla 5. dimenze.

Je to pro lidstvo vskutku vzrušující doba. Pokud se vědomě vzdáte vašich prvotních potřeb, o kterých jste si mysleli, jak jsou důležité, a přijmete nekonečnou a věčnou podstatu věcí, otevře se před vámi zcela nevídaný svět. Skutečná jízda.

Podpořit bennu.cz

0 %