Channeling

Vaše schopnost tvořit realitu

Když pochybujete o svých schopnostech tvořit ty zkušenosti, které si přejete, neberete tím v potaz to, kým jako celek jste. Díváte se na situace z úzké perspektivy mysli a ega. Ty vám říkají, že jste schopní tvořit jen do určitého limitu. Zakládáte schopnost tvořit svou realitu na minulosti. To je jeden ze způsobů, kterým se výrazně omezujete.

Existují určitá očekávání, tvoříte a věříte, že můžete tvořit do hranice předchozí zkušenosti. Z té i tvorbu odvozujete. Máte v sobě ale potenciál stvořit cokoliv. Jakoukoliv zkušenost, kterou si přejete zažít. Jenomže až příliš lpíte na faktech. Nepočkáte na to, aby k vám tyto zážitky samy přišly. A jak se pochybnosti stupňují, zamezují tomu, abyste zažili to, co jste si již vytvořili. To, co již bylo na cestě k vám.

Proto vám doporučujeme, abyste tvořili pro radost ze samotné tvorby. Se smyslem pro zábavu a dětské očekávání spíše než ze zoufalství a nutnosti.

Když se ke kreativnímu procesu tvorby postavíte s obdivem toho, co je vůbec možné a vám dostupné – začnete kráčet po cestě, která vede ke všemu, co jste si jen kdy přáli v životě zažít.

Neexistuje jedna správná cesta k životu. Ani jediná správná metoda k tvoření vaší reality. Máte několik možností uznat sami sebe a svoje schopnosti, ale často svoje výtvory odsuzujete nebo si nepřisuzujete zásluhy na oné tvorbě. Nevidíte jí nutně jako váš výtvor. Ale dozajista tomu tak je.

Tím, že se utkáte s vlastními pochybnostmi a strachy týkajících se vašich schopností tvořit si realitu, dojdete postupně k plné akceptaci sebe sama. Toho, kým jste jako vědomý tvůrce. Stane se tak proto, že budete ochotní prozkoumat to, proč o sobě pochybujete i o svých schopnostech. A jak se vám postupně podaří tyto myšlenky a přesvědčení rozmělnit, dostanete se k pravému jádru svého Já.

Objevíte pravdu, to, že jste energetické bytosti Zdroje, jež si tvoří veškerou zkušenost. Když zvýšíte svou vibraci, dostáváte se do harmonie a souladu s tím, kým jako „Vyšší Já“ již dávno jste. A z tohoto místa dokážete vytvořit úplně cokoliv, co si přejete. Rozhodnete se, co chcete zažít a budete moci pozorovat, jak se vaše obavy rozplynou.

Zdroj: Arcturian Council channeled by Daniel Scranton

Podpořit bennu.cz

0 %