Channeling

Elan: Rozhodování a moc přítomnosti

Elan: Rozhodování a moc přítomnosti

Jelikož je přítomnost výsledkem přítomného okamžiku a ne minulosti, v každém tomto okamžiku se „rozhodujeme“ kdo a kým skutečně jsme – a přesně tak se ihned STANE.

Nekonečně védomí, kterým my všichni jsme, formuje naše bytí nekonečně mnoha způsoby – podle toho, jak v daný okamžik volíme to, kým nyní jsme. Většina lidí předpokládá, že se „stáváme“ a měníme díky počtu kroků, které k danému výsledku vedly. Snaží se plnit jistá kritéria pro splnění cíle – ale to všechno je jen iluze. Uveďme si konkrétní příklad: Petr věří tomu, že když bude cvičit každý den, za 3 týdny bude silný. A tak tomu i za 3 týdny jest. Ale jen proto, že se rozhodne BÝT v onen budoucí přítomný okamžik silný. Ne proto, že učinil potřebné kroky k realizaci svého cíle a cvičil každý den.

A proto, pokud si něco přejete, můžete si zvolit delší cestu (klasický přístup člověka), která vyžaduje jistý počet kroků, které jsou potřeba k dosažení určité destinace – stavu bytí. Nebo musíte splnit určitá kritéria. Když pak tato kritéria splníte nebo projdete všemi kroky – až pak si konečně umožníte se rozhodnout v tomto stavu být.

Můžete si ale zvolit i kratší cestu a jednoduše se rozhodnout, že je tomu tak již NYNÍ. Bez nutnosti potřebných kroků nebo kritérií, abyste se tam „dostali“. Pokud tomuto rozhodnutí důvěřujete a jednáte podle něj – realita nemá jinou možnost, než se tomu v PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU přizpůsobit.

1. díl ze seriálu: Ústřední koncepty Elana

Zdroj překladu
Elan channeled by Andrew, iasos.com/metaphys/elan/

Podpořit bennu.cz

0 %