Channeling

Velké energetické změny v červnu 2021

Obloha

Jsme velmi rádi, že vám můžeme poskytnout náš pohled na energie, které cítíme, že přicházejí pro lidstvo a planetu Zemi v měsíci červnu. Červen je v mnoha ohledech měsícem nových začátků. Je to měsíc, kdy můžete přijímat energie, které vám pomohou uskutečnit velké změny, jež chcete ve svém životě provést. Jsou to velmi podpůrné energie, které přicházejí, ale jsou to také energie, které mají věci rozvířit.

Všichni se máte podívat na svá přesvědčení a chování, na své myšlenky, pocity, vztahy a práci. Všichni máte zhodnotit vibrace, které nabízíte, a zjistit, kde je třeba udělat změny, stát se tím, kdo změny iniciuje. V některých případech lidé vědí, že potřebují změnu, ale z nějakého důvodu se rozhodnou ji neudělat. V jiných případech jsou zaslepeni náhlou potřebou provést změnu, změnu perspektivy, změnu v místě, kde žijí, ve stravování, ve vztazích. Ve vašem světě se vždy dějí změny, ale vy se nacházíte v období lidských dějin, kdy se změny dějí stále rychleji, a je třeba se s nimi smířit.

A to je něco dalšího, k čemu vám tyto energie pomohou; pomohou vám snížit ostražitost, zbavit se odporu ke změnám. Tyto energie vám pomohou uvolnit blokády, které vám brání žít více v proudu, a být v proudu znamená provádět změny a vědět, kdy je pro ně ten správný čas. Vždy jste to vy, kdo vytváří každý aspekt svého života a své reality, a když chcete a/nebo potřebujete, aby došlo ke změně, jsou tu ti, kteří vám mohou v nefyzické oblasti pomoci, a také to dělají. My všichni pomáháme, jak jen můžeme. Máte tu svobodnou vůli a ta vám dává možnost volby.

Můžete jít dál stejnou cestou, myslet stejné myšlenky, zastávat stejná přesvědčení, vibrovat na stejné frekvenci, nebo můžete udělat další krok vpřed ve svém duchovním vývoji tím, že se zbavíte toho, čeho jste se drželi, co vás brzdilo a zdržovalo, a můžete iniciovat velmi vítané a potřebné změny ve svém životě. I ve způsobu, jakým komunikujete se svým světem a s ostatními, jež jsou jeho součástí.

Ucítítě, jak tyto energie přicházejí z Matky Země, ale také sestupují z nebes, protože pomoc, o kterou jste všichni žádali, je vám poskytována v perfektním načasování a balení. A samozřejmě čím více se spojíte se Zemí a nebem, tím snáz ji budete přijímat. Využívejte svá těla; využívejte svou schopnost uzemnit se, ztišit se a zklidnit svou mysl, a maximalizujete tak účinnost a sílu těchto energií června 2021.

Zdroj překladu
Arcturian Council via Daniel Scranton, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %