ChannelingPovaha věcí

O čem vlastně 5. dimenze je

5. dimenze

Jsme velice spokojeni se způsobem, jímž jste se vypořádali se změnami, které jste museli učinit, abyste vytvořili bezpečnější a lepší důsledek pro celé lidstvo. Na to, co se nyní děje, se můžete dívat i jako na velikou nepříjemnost a vnímat to jako tragédii, protože z určitého pohledu jsou obě tyto perspektivy pravdivé.

Chceme vám ale připomenout, že vše, co se ve vašem světě děje v tento čas, je nakonec o povznesení. Všechno vás posouvá blíže ke změně vědomí na pěti-dimenzionální.

Samozřejmě, když nastane taková událost jako koronavirus (COVID-19), jedná se také o vývoj kolektivního vědomí lidstva. Pokud se pro tuto expanzi a evoluci rozhodnete, budete prospívat. Když se ale začnete zaměřovat na to, kdo je zodpovědný, budete hledat viníky, udržujete se v perspektivě 3. dimenze. Ta je založena na polaritě a dualitě. Třetí dimenze byla vždy o identifikaci toho, co je dobré a zlé – hlavním motivem bylo vždy udržovat zlo daleko od dobra. Třetí dimenze je tedy o oddělování se, což ego miluje.

Pátá dimenze je o integraci. Splývání, spojování věcí dohromady, kombinování všeho, co je, aby vzniklo něco nového. Něco úžasného a magického. Ti, jež jsou probuzení, ale také dokáží vidět svět dosti černobíle a inklinovat k oddělování se. Mohou se nechat zaslepit mocí a radostí z integrace, protože používají ke vnímání reality mysl. Součástí procesu povznesení je posun z orientace na mysl do středu svého srdce.

Jste to právě vy, kdo musí vést svými srdci, protože na světě převládají lidé, jež na aktuální okolnosti kolem sebe nahlíží pouze a jen svou myslí. Ať už si to uvědomují nebo ne, snaží se lpět na starých způsobech. Vy, jež čtete tuto zprávu, jste natolik probuzení, že chápete, že aby vzniklo něco nového, je třeba opustit tyto zastaralé postupy. Novým způsobem dělání věcí je přijímání. Přijímání všeho. Jak světla, tak temnoty. A vy rozhodně musíte přijmout vše, co se děje uvnitř vás emocionálně, pokud se máte někdy oprostit od toho, že vás něco rozhodí či ve vás spustí silnou reakci. Je třeba si zvolit vibraci, se kterou chcete tvořit realitu.

A pokud tohoto bude schopen dostatek z vás, posunout se vnitřně, pak se můžete vydat na cestu expanze, umožnit evoluci a stát se těmi, jež operují na frekvenci 5. dimenze. Můžete být svým Vyšším Já právě teď a vyzvat zbytek lidstva k integraci. To je vaše cesta a to je to, co my u vás probuzených vidíme, že činíte. Jsme na vás velice pyšní.

Zdroj překladu
Arcturian Council channeled by Daniel Scranton, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %