Pokud se vám náš obsah líbí a podpoříte ho - bude budoucnost tohoto projektu mnohem jistější. Děkujeme.  Podpořit Bennu.cz

Už jste někdy měli skvělou náladu a chtěli se potkat s kamarádem nebo kamarádkou na kafe, jen abyste pak strávili dvě hodiny posloucháním toho, jak jsou na tom špatně finančně, ve vztahu nebo v práci?

Náhle se váš dobře našlápnutý den promění v něco nepříjemného, a ať děláte, co děláte, nedaří se vám již pozornost nasměrovat jinam. Ani pozvednout svou náladu zpět tam, kde byla předtím. Všichni z nás to již někdy zažili, ale jen výjimečně věnujeme pozornost tomu, co se ve skutečnosti stalo. To, co se doopravdy odehrává je, že se nevědomě snížíme na energii daného člověka – a necháme se jí pak často ovlivnit celý den.

Nyní si uveďme jiný příklad. Šest manažerů v továrně na džus se setká na svém obvyklém měsíční meetingu, aby mluvili o produkci, zákaznické podpoře, prodeji a dalším. Tyto schůzky byly vždy produktivní, krátké a zábavné. Dnes však měl Sam, který pracuje v dodávkách zboží, frustrující den. Někteří zaměstnanci se neukázali, stroje nepracují a zákazníci si stěžují.

Když na něj přišla řada, stoupl si, a začal kolem sebe křičet a nadávat, jak je všechno špatně. Jak ostatní oddělení nedělají svou práci. Nikdo navíc není placen tak, jak by si zasloužil. „No není to hrůza!“ Sam vyřvával své názory a jeho energie behěm několika minut změnila energii některých účastníků, kteří začali souhlasně pokyvovat.

To, co začalo jako produktivní meeting, se rychle proměnilo ve schůzku prošpikovanou napětím a nepohodlným tichem. Tito kolegové se natolik nevědomě sladili s energií Sama, že se ze své osobní rovnováhy posunuli do nerovnováhy. Výsledkem bylo, že si onu schůzku nikdo neužil, trvala dvakrát tak déle a ničeho se nedosáhlo.

Rozvojem dovednosti zvané rozlišování v přítomném okamžiku lze pomoci nejen svému příteli, přítelkyni, posunout pracovní schůzku na lepší úroveň či se stát mistrem sebe sama. Energie problému a energie dané osoby jsou totiž dvě rozličné věci. Pokud dokážete rozlišovat a stanete se pozorovatelem situace, jste schopni si zvolit, jak budete reagovat. Nemusíte s energií onoho problému nutně souhlasit, ale nebudete činit unáhlené závěry a snažit se problém opravovat.

Můžete poslouchat ze vzdálenosti svého osobního prostoru, držet si fokus na to, co ve vás vzbuzuje dobré pocity – např. slova/vibrace jako šťastný, milý, vědomý či pocit vlastního blahobytu.

Pokud porozumíte těmto mechanismům vzájemné výměny energie, může to být velice užitečné. V minulosti, kdy jste toto uvědomění a tyto nástroje neměli, jste se museli snížit na úroveň energie ostatních, abyste jejich problému nebo situaci porozuměli. Jako v příkladě výše, pokud se vám podobná situace stane, dostanete se do harmonie s takovou energií, která fyzicky i psychicky způsobuje pocity těžkosti a nepohodlí pramenící z problému, jež v sobě onen člověk udržuje.

Existuje ale i jiný způsob. Jiná volba. Čím budete vědomější i mistrnější, tím více budete mít k dispozici možnost rozlišování. Místo toho, abyste tedy v podobných případech harmonizovali s hlasitou a chaotickou energií, která vás doslova „pohltí“, můžete ji pouze pozorovat. Rozlišit, zda se vás jakkoli týká a je pro vás problém – a pak teprve zvolit jestli a jak s ní naložit.

Možná jim odpovíte, „Páni, rozumím tomu, co říkáš o tom, v jakých potížích se nacházíš, ale ještě než se k tomu dostaneme, jaká byla včera promoce tvého syna?“ V tomto konkrétním případě jim pomáháte oddělit jejich energii a pozornost, kterou učinili jako součást problému a problém samotný. Váš kamarád/kamarádka nejsou nikdy jedno s problémem, dokud se plně nesladí s jeho energií – nestanou se jedním.

Pokud se ovšem začnete soustředit na něco jiného a umožníte svému kamarádovi/kamarádce, aby se na onen problém dívali i z jiné perspektivy, méně reaktivním způsobem – je pravděpodobné, že se tak stane. Brzy potom se tento energií nabitý problém rozmělní. Již se nebude zdát tak veliký, důležitý a beznadějný. Společně tak budete rozlišovat mezi tím, co je to být jedno s problémem nebo jej jen pozorovat.

My všichni doslova žijeme své problémy až příliš často. Jak často jste si svému příteli postěžovali, že nemáte dost peněz, jste nemocní, v depresi, unavení, smutní nebo jinak v nepořádku? Pravdou je, že jste nikdy nebyli v nepořádku. Je to nemožné. Většina lidí tento koncept ovšem nikdy v životě nezvážila. Můžete totiž mít chřipku, být v depresi, mít nedostatek peněz, ale přesto být stále v pořádku.

Když začnete rozlišovat a poznáte rozdíl mezi tím „já jsem v pořádku, jen mám problém s penězi, smutkem, nemocí“ – pak máte sílu to změnit a upravit ony okolnosti. Pokud se s tím problémem ale identifikujete, posilujete ho, obávate se, umožňujete, aby procházel vaším tělem, naleznete se společně s ním v nepříjemném prostoru. Nikdy nemůžete problém vyřešit, pokud se nacházíte v jeho středu. Nebudete mít sílu změnit okolnosti, které se postupně nakupily a máte pocit přehlcení. Jakmile si ale uvědomíte, že nemůžete být v nepořádku, nadále nejste obětí situace. Z tohoto nového uvědomění se váš problém stane okolností a budete mít k dispozici potřebný prostor pro to, zvážit nová a odlišná potencionální řešení.

Jste v pořáku A ZÁROVEŇ jste obklopeni nepořádkem. Vy však tím nepořádkem nejste.

Když se tedy ocitnete uprostřed intenzivní situace, drama, je čas si pogratulovat a ne se kritizovat. Většina lidí si během svých životů ani neuvědomuje, jak je jejich šum a drama ovlivňuje, i jejich okolí a ostatní lidi. Uvědomění si svého vlastního šumu je rozhodujícím krokem k tomu, se stát vědomým/vědomou své nevědomosti. Je to opravdu velká věc. Tento okamžik je ideální pro to, využít jej pro změnu nebo pozorování vlastní reakce spolu s energií.

Jen málo lidí dokáže jednoduše odstoupit z emocionálně nabité situace a nálady. Nyní, když jste si ale vědomi svých myšlenek, zvyků a emocí ukotvených ve svém nevědomí, transformace z nevědomí do vědomí je mnohem rychlejší. Uveďme si nyní několik různých možností, které můžete učinit v případě, že se ocitnete v dramatické situaci, která probíhá vašim prostorem:

  • Nereagujte. Dejte si pauzu, prospěte se nebo se jděte projít. Odejděte se fyzicky z dané situace, než se dostanete do rovnováhy a souladu. Pokud nemůžete z nějakého důvodu ze situace odcházet, můžete svou rovnováhu nabýt například cestou na záchod a chvíli si tam posedět. Nebo se jen odsuňte se svou židlí od stolu a vytvořte si tak určitý prostor mezi vámi a danou situací.
  • Zavřete oči. Zkontrolujte si své uzemnění (pozn. redakce: jeden z nástrojů, které učí Jim Self, autor článku, v rámci Mastering Alchemy – jednoduše si představíte světelný kabel vedoucí z konce vaší páteře do středu Země). Ustřihněte jej a vytvořte si v představivosti nový. Dejte mu příkaz magneticky přitahovat jakoukoliv nerovnováhu, která je právě ve vaší zkušenosti a uzemnit ji.
  • Všímejte si svých emocí a pocitů, které probíhají vaší myslí a tělem. Vezměte svou představivostí vytvořenou ruku, chyťte to, co jimi probíhá a pošlete to dolů směrem ke středu Země oním uzemněním.
  • Používejte Růži (pozn. redakce: další nástroj – jednoduše si představte v dálce konce svých natažených rukou před sebou růži, která odděluje váš osobní prostor od všeho kolem), abyste vytvořili oddělení od všeho a všech kolem.
  • Záměrně se soustřeďte na něco, co ve vás vzbuzuje dobré pocity. Ať je to úmyslně něco, co zcela nesouvisí s daným momentem a situací. Když změníte své myšlenky, náladu a energii, výsledkem bude také změna aktuální zkušenosti.
  • Nezapomeňte si připomínat, že jste VŽDY v pořádku. A to i když občas řeknete „Tyvole, sakra!“ Vy nejste onen problém.
  • Jakmile naleznete zpět svou rovnováhu, můžete využít svou dovednost rozlišování k identifikaci toho, co je součástí problému, s kterým lze něco udělat a tím, co se vás netýká.

Díky těmto nástrojům si vytvoříte kapacitu na to, abyste upravili vaše okolnosti. Přesto se nezapomínejte posilovat a ladit směrem ke svému středu. Můžete totiž zažít dynamickou změnu, která vás přenese do vědomí 5 dimenze – s lehkostí a zábavou.

Mastering Alchemy Zdroj: masteringalchemy.com

Donation

Když už jste tady...

Máme na vás malou prosbu. Mnoho lidí čte Bennu.cz, ale reklamní systémy již dlouhodobě nefungují. Celý projekt tak více než 2,5 roku připravujeme na naše náklady. Ne, nehodláme přejít na systém pouze pro platící jako ostatní - snažíme se tvořit otevřeně. Abychom však mohli pokračovat a hlavně - Bennu.cz rozvíjet, potřebujeme vaši pomoc. Bennu.cz je nezávislý magazín, který stojí mnoho času, peněz i práce. Děláme to ale proto, že věříme, že naše tvorba i perspektiva má smysl - může se stát totiž i tou vaší.

Pokud se vám náš obsah líbí a podpoříte ho - bude budoucnost tohoto projektu mnohem jistější. Děkujeme.

Vyberte způsob platby
Vaše údaje

Děkujeme za Vaše rozhodnutí přispět na chod a rozvoj stránek Bennu.cz!

Pro dokončení daru převodem prosím následujte tyto instrukce:


Zvolenou částku zašlete na č. účtu: 51-6885910227/0100 (KB)

Do poznámky prosím uveďte svoje jméno nebo e-mail, případně pak použijte variabilní symbol, který Vám po potvrzení zašleme na e-mail.


IBAN: CZ3101000000516885910227

Na Váš e-mail zároveň posíláme tyto instrukce, pokud se rozhodnete dar poslat později.

Dar celkem: 250Kč

Diskuze

Autor

Leave A Reply