Jim Self (Mastering Alchemy)SeberozvojVztahy

Jak naložit s negativitou ostatních aneb vy nejste váš problém

Jak naložit s negativitou ostatních aneb vy nejste váš problém

Už jste někdy měli skvělou náladu a chtěli se potkat s kamarádem nebo kamarádkou na kafe, jen abyste pak strávili dvě hodiny posloucháním toho, jak jsou na tom špatně finančně, ve vztahu nebo v práci?

Náhle se váš dobře našlápnutý den promění v něco nepříjemného, a ať děláte, co děláte, nedaří se vám již pozornost nasměrovat jinam. Ani pozvednout svou náladu zpět tam, kde byla předtím. Všichni z nás to již někdy zažili, ale jen výjimečně věnujeme pozornost tomu, co se ve skutečnosti stalo. To, co se doopravdy odehrává je, že se nevědomě snížíme na energii daného člověka – a necháme se jí pak často ovlivnit celý den.

Nyní si uveďme jiný příklad. Šest manažerů v továrně na džus se setká na svém obvyklém měsíční meetingu, aby mluvili o produkci, zákaznické podpoře, prodeji a dalším. Tyto schůzky byly vždy produktivní, krátké a zábavné. Dnes však měl Sam, který pracuje v dodávkách zboží, frustrující den. Někteří zaměstnanci se neukázali, stroje nepracují a zákazníci si stěžují.

Když na něj přišla řada, stoupl si, a začal kolem sebe křičet a nadávat, jak je všechno špatně. Jak ostatní oddělení nedělají svou práci. Nikdo navíc není placen tak, jak by si zasloužil. „No není to hrůza!“ Sam vyřvával své názory a jeho energie behěm několika minut změnila energii některých účastníků, kteří začali souhlasně pokyvovat.

To, co začalo jako produktivní meeting, se rychle proměnilo ve schůzku prošpikovanou napětím a nepohodlným tichem. Tito kolegové se natolik nevědomě sladili s energií Sama, že se ze své osobní rovnováhy posunuli do nerovnováhy. Výsledkem bylo, že si onu schůzku nikdo neužil, trvala dvakrát tak déle a ničeho se nedosáhlo.

Rozvojem dovednosti zvané rozlišování v přítomném okamžiku lze pomoci nejen svému příteli, přítelkyni, posunout pracovní schůzku na lepší úroveň či se stát mistrem sebe sama. Energie problému a energie dané osoby jsou totiž dvě rozličné věci. Pokud dokážete rozlišovat a stanete se pozorovatelem situace, jste schopni si zvolit, jak budete reagovat. Nemusíte s energií onoho problému nutně souhlasit, ale nebudete činit unáhlené závěry a snažit se problém opravovat.

Můžete poslouchat ze vzdálenosti svého osobního prostoru, držet si fokus na to, co ve vás vzbuzuje dobré pocity – např. slova/vibrace jako šťastný, milý, vědomý či pocit vlastního blahobytu.

Pokud porozumíte těmto mechanismům vzájemné výměny energie, může to být velice užitečné. V minulosti, kdy jste toto uvědomění a tyto nástroje neměli, jste se museli snížit na úroveň energie ostatních, abyste jejich problému nebo situaci porozuměli. Jako v příkladě výše, pokud se vám podobná situace stane, dostanete se do harmonie s takovou energií, která fyzicky i psychicky způsobuje pocity těžkosti a nepohodlí pramenící z problému, jež v sobě onen člověk udržuje.

Existuje ale i jiný způsob. Jiná volba. Čím budete vědomější i mistrnější, tím více budete mít k dispozici možnost rozlišování. Místo toho, abyste tedy v podobných případech harmonizovali s hlasitou a chaotickou energií, která vás doslova „pohltí“, můžete ji pouze pozorovat. Rozlišit, zda se vás jakkoli týká a je pro vás problém – a pak teprve zvolit jestli a jak s ní naložit.

Možná jim odpovíte, „Páni, rozumím tomu, co říkáš o tom, v jakých potížích se nacházíš, ale ještě než se k tomu dostaneme, jaká byla včera promoce tvého syna?“ V tomto konkrétním případě jim pomáháte oddělit jejich energii a pozornost, kterou učinili jako součást problému a problém samotný. Váš kamarád/kamarádka nejsou nikdy jedno s problémem, dokud se plně nesladí s jeho energií – nestanou se jedním.

Pokud se ovšem začnete soustředit na něco jiného a umožníte svému kamarádovi/kamarádce, aby se na onen problém dívali i z jiné perspektivy, méně reaktivním způsobem – je pravděpodobné, že se tak stane. Brzy potom se tento energií nabitý problém rozmělní. Již se nebude zdát tak veliký, důležitý a beznadějný. Společně tak budete rozlišovat mezi tím, co je to být jedno s problémem nebo jej jen pozorovat.

My všichni doslova žijeme své problémy až příliš často. Jak často jste si svému příteli postěžovali, že nemáte dost peněz, jste nemocní, v depresi, unavení, smutní nebo jinak v nepořádku? Pravdou je, že jste nikdy nebyli v nepořádku. Je to nemožné. Většina lidí tento koncept ovšem nikdy v životě nezvážila. Můžete totiž mít chřipku, být v depresi, mít nedostatek peněz, ale přesto být stále v pořádku.

Když začnete rozlišovat a poznáte rozdíl mezi tím „já jsem v pořádku, jen mám problém s penězi, smutkem, nemocí“ – pak máte sílu to změnit a upravit ony okolnosti. Pokud se s tím problémem ale identifikujete, posilujete ho, obávate se, umožňujete, aby procházel vaším tělem, naleznete se společně s ním v nepříjemném prostoru. Nikdy nemůžete problém vyřešit, pokud se nacházíte v jeho středu. Nebudete mít sílu změnit okolnosti, které se postupně nakupily a máte pocit přehlcení. Jakmile si ale uvědomíte, že nemůžete být v nepořádku, nadále nejste obětí situace. Z tohoto nového uvědomění se váš problém stane okolností a budete mít k dispozici potřebný prostor pro to, zvážit nová a odlišná potencionální řešení.

Jste v pořáku A ZÁROVEŇ jste obklopeni nepořádkem. Vy však tím nepořádkem nejste.

Když se tedy ocitnete uprostřed intenzivní situace, drama, je čas si pogratulovat a ne se kritizovat. Většina lidí si během svých životů ani neuvědomuje, jak je jejich šum a drama ovlivňuje, i jejich okolí a ostatní lidi. Uvědomění si svého vlastního šumu je rozhodujícím krokem k tomu, se stát vědomým/vědomou své nevědomosti. Je to opravdu velká věc. Tento okamžik je ideální pro to, využít jej pro změnu nebo pozorování vlastní reakce spolu s energií.

Jen málo lidí dokáže jednoduše odstoupit z emocionálně nabité situace a nálady. Nyní, když jste si ale vědomi svých myšlenek, zvyků a emocí ukotvených ve svém nevědomí, transformace z nevědomí do vědomí je mnohem rychlejší. Uveďme si nyní několik různých možností, které můžete učinit v případě, že se ocitnete v dramatické situaci, která probíhá vašim prostorem:

  • Nereagujte. Dejte si pauzu, prospěte se nebo se jděte projít. Odejděte se fyzicky z dané situace, než se dostanete do rovnováhy a souladu. Pokud nemůžete z nějakého důvodu ze situace odcházet, můžete svou rovnováhu nabýt například cestou na záchod a chvíli si tam posedět. Nebo se jen odsuňte se svou židlí od stolu a vytvořte si tak určitý prostor mezi vámi a danou situací.
  • Zavřete oči. Zkontrolujte si své uzemnění (pozn. redakce: jeden z nástrojů, které učí Jim Self, autor článku, v rámci Mastering Alchemy – jednoduše si představíte světelný kabel vedoucí z konce vaší páteře do středu Země). Ustřihněte jej a vytvořte si v představivosti nový. Dejte mu příkaz magneticky přitahovat jakoukoliv nerovnováhu, která je právě ve vaší zkušenosti a uzemnit ji.
  • Všímejte si svých emocí a pocitů, které probíhají vaší myslí a tělem. Vezměte svou představivostí vytvořenou ruku, chyťte to, co jimi probíhá a pošlete to dolů směrem ke středu Země oním uzemněním.
  • Používejte Růži (pozn. redakce: další nástroj – jednoduše si představte v dálce konce svých natažených rukou před sebou růži, která odděluje váš osobní prostor od všeho kolem), abyste vytvořili oddělení od všeho a všech kolem.
  • Záměrně se soustřeďte na něco, co ve vás vzbuzuje dobré pocity. Ať je to úmyslně něco, co zcela nesouvisí s daným momentem a situací. Když změníte své myšlenky, náladu a energii, výsledkem bude také změna aktuální zkušenosti.
  • Nezapomeňte si připomínat, že jste VŽDY v pořádku. A to i když občas řeknete „Tyvole, sakra!“ Vy nejste onen problém.
  • Jakmile naleznete zpět svou rovnováhu, můžete využít svou dovednost rozlišování k identifikaci toho, co je součástí problému, s kterým lze něco udělat a tím, co se vás netýká.

Díky těmto nástrojům si vytvoříte kapacitu na to, abyste upravili vaše okolnosti. Přesto se nezapomínejte posilovat a ladit směrem ke svému středu. Můžete totiž zažít dynamickou změnu, která vás přenese do vědomí 5 dimenze – s lehkostí a zábavou.

Zdroj překladu
Mastering Alchemy, masteringalchemy.com

Podpořit bennu.cz

0 %