Channeling

Říše představivosti

Říše představivosti

„Když se skutečně otevřete říši představivosti, začnete vytvářet nové potenciály, nové možnosti jako nekonečná bytost, kterou jste. V říši představivosti rozehráváte možnosti a potenciály.“

Jsme velmi rádi a potěšeni, že tu můžeme být s vámi v tento nádherný den, kdy se vydáváme na další kouzelné dobrodružství, kouzelný zážitek.

Každý den je pro vás příležitostí k oslavě. Oslavujte každý okamžik svého života jako toto velké a kouzelné dobrodružství, kterým mělo být. Zvolili jste si tuto lidskou zkušenost jako místo, kde chcete být v tomto neuvěřitelném období lidských dějin, ve své lidské zkušenosti na této krásné planetě Zemi v této době. Ach, může to být tak kouzelný čas, pokud to dovolíte. Je toho tolik k oslavě, pokud si dovolíte být svobodní. Tolik zábavy, kterou můžete zažít, pokud budete jen dýchat. Vdechujte krásu, vdechujte lásku, vdechujte kouzlo a oslavujte každý okamžik tohoto úžasného magického dobrodružství, kterému říkáte vaše lidská zkušenost.

Vstupujete do období roku, kdy je co oslavovat. Vstupujete do období roku, kdy je na vás, zda budete slavit. Přicházíte do období roku, kdy vítáte nové přísliby toho, co přichází v tomto jiskřivém novém roce, jiskřivých svátcích, jiskřivosti všech oslav. Opravdu si dovolte oslavit každý okamžik tohoto kouzelného dobrodružství, kterým je vaše životní zkušenost.

Někteří z vás mají svátky rádi. Někteří z vás mají rádi dobu, kdy se slaví, kdy jsou tradice a obřady. A pro mnohé může vyvolat období frustrace, odporu, disharmonie, starých zvyků, starých příběhů, omezeného myšlení, očekávání. A na to vám říkáme, abyste se oprostili od očekávání a prostě oslavili každý okamžik.

Říkáme, že čas je jako kruh. Říkáme, že je to jako spirála energie, která stoupá a klesá, vychází a přichází. Je to kruhová zkušenost, která se rozšiřuje a rozšiřuje sama sebe. A přesto, když čas zbortíte, stane se omezenějším. Stává se více omezeným. Stává se nedostatkem, začíná porovnávání nebo přichází odpor, když zhušťujete a zbortíte svůj prožitek času při porovnávání s jinými minulými časy. A přitom každý okamžik v sobě skrývá potenciál pro expanzi, která obsahuje více radosti, harmonie, blaženosti, lásky a hojnosti než kdykoli předtím.

A tak bez ohledu na to, kde se nacházíte a kdy čtete tento text, a bez ohledu na to, co vás čeká v nadcházejících dnech, týdnech nebo měsících, pamatujte si: opusťte očekávání, opusťte srovnávání, opusťte to staré, opusťte příběhy. Vyprávějte jen ty, které chcete prožít v této realitě, v tomto časovém okamžiku. Vyprávějte pouze ty příběhy, které chcete odtud dále rozvíjet. Vyprávějte pouze příběhy o sobě jako o mocném tvůrci, kterým jste.

Podívejte se, jak daleko jste došli. Podívejte se, kým jste. Podívejte se na kouzlo kolem sebe. Začínáte si všímat věcí, které odrážejí zpětně magii ve vašem prožívání. Začínáte si skutečně všímat, že zázraky jsou pro vás zcela normální a přirozené, že? Začínáte si všímat, že manifestace se prostě objevují bez jakéhokoli zpoždění. Opravdu začínáte umožňovat realizaci nádherných zhmotnění.

Dostáváte se do nového vědomí PRAVÉHO STVOŘENÍ, své neuvěřitelné příležitosti nechat život, aby se vám prezentoval těmi nejkouzelnějšími a nejzázračnějšími způsoby, s vědomím, že jste tak hodni, že to, co chcete, co potřebujete a o čem sníte, se objeví ještě dříve, než víte, že to potřebujete. Že to prostě přijde a vy řeknete ano – ano manifestaci, ano stvoření, ano vám, ano životu a ano každému okamžiku. Nezbývá vám nic jiného než oslavovat, radovat se, protože jste na kouzelném dobrodružství.

Předtím jste mnozí z vás prožívali, ehm, tak trochu šťastný život. Někteří z vás měli velmi těžkou životní zkušenost. Někteří z vás vzešli z velmi obtížných situací, z velmi obtížného dětství, z velmi obtížných zkušeností ve své lidské existenci, a přesto jste se posunuli do vědomí, že radost je skutečně základem vaší životní zkušenosti.

A jak jsme si řekli, vždycky je toho víc. Jakmile tedy skutečně přijmete, že jste tu proto, abyste prožívali radost, ne proto, abyste trpěli, ne proto, abyste bojovali, ne proto, abyste měli těžkou lidskou zkušenost, ale proto, abyste měli radost. Nejste tu proto, abyste se obětovali, vyvíjeli úsilí a nutili se. Jste tu, abyste si uvědomili hojnost a blahobyt. A pak je toho ještě víc, co je za tím, když se začnete přijímat jako božská, svrchovaná bytost s nekonečným potenciálem, kterou jste, milý mistře, božská, svrchovaná, nekonečná bytosti s čistým potenciálem.

Dokonce i za radostnou životní zkušeností, kdy je zajištěna vaše pohoda a hojnost, je toho víc. Je tu ještě něco víc. Je tu více zázraků. Je tu více projevů a jsou tu nové úrovně vědomí v tomto velkém dobrodružství a jsou tu nové úrovně vědomí v této zkušenosti skutečného stvoření.

Jak jsme řekli, už není co napravovat. Už není co napravovat. Překročili jste práh. Dosáhli jste kritického množství. Dokázali jste to. Jste tam. Jste na Nové Zemi, pokud si ji vyberete. Jste v nebi na Zemi, pokud si to zvolíte. Jste v ráji, pokud si ho vyberete. Je to stav vědomí a odtud se pro vás začíná odvíjet nové kouzelné dobrodružství.

Vaše říše představ se přesouvá do projevů a zážitků PRAVÉHO STVOŘENÍ. Když si skutečně dovolíte vstoupit do říše představivosti, začnete vytvářet nové potenciály, nové možnosti jako nekonečná bytost, kterou jste. Říše představivosti, kde rozehráváte možnosti a potenciály. A jak to činíte, začínáte posouvat nové úrovně manifestace a tvoření do fyzické zkušenosti. Je toho mnohem víc. A čím více si uvědomujete radost, lásku, mír, harmonii, pohodu, hojnost a svobodu, které tu jsou, rozšiřuje se to a přibývá toho.

Hřištěm, na kterém se naučíte skutečně ovládat svou sílu, je tedy zdraví, pohoda, tělo, úroveň sebelásky až po realizaci. Dalším jsou peníze, finance, vaše služba světu, vaše dary, vaše talenty, vaše schopnosti, vaše hojnost, až po poznání, že máte k dispozici nekonečné ZDROJE. A vaše vztahy s rodinou, s přáteli, s vašimi blízkými, s partnery, s manželi, se sebou samými, se Zdrojem a v jednotě se Vším, co je, a se vším, co je tu pro vás, abyste dospěli k plnému poznání sebe sama jako vědomí Boha, jednoty nebo vědomí jednoty, sladěného s nekonečnou hojností a nekonečnou pohodou a nekonečnou láskou a nekonečnou inteligencí, která je vaší pravdou. A jak se učíte žít jako mistři, kterými jste, nebo lépe řečeno, pamatujete si, že jste tu proto, abyste žili jako mistři, kterými jste, a ovládáte svou sílu na těchto hřištích potenciálu, přinášíte nové možnosti, které můžete na těchto hřištích zkoumat.

Vaše fyzická těla se sem neinkarnovala proto, aby byla nemocná, chorobná a bolestivá. To není důvod, proč jste v této době manifestovali fyzické tělo na Zemi. Fyzické tělo jste na Zemi v této době manifestovali proto, abyste si v rámci fyzické formy hráli a tvořili na nových úrovních vědomí. Přišli jste zkoumat. Přišli jste, abyste v tomto fyzickém těle získávali zkušenosti. Přišli jste se projevit v tomto fyzickém těle. Přišli jste, abyste expandovali skrze zkušenost, že jste v této době na Zemi ve fyzické podobě.

A přesto nikdy neodsuzujeme, kde se vaše fyzické tělo nachází ve vztahu k vaší nekonečné pohodě, protože známe vaši pravdu. Víme, že vaše nekonečná pohoda je vaší pravdou a že je vám v každém okamžiku k dispozici a vy si můžete zvolit, zda se s ní prostřednictvím říše své představivosti sladíte a začnete ji posouvat do manifestace.

Pokud ve svém těle prožíváte nějakou bolest nebo disharmonii, chápeme, že by to mohlo získat velkou část vaší pozornosti. A tak říkáme, že cokoli můžete udělat, abyste se bolesti nebránili a dovolili si být v harmonii v daném okamžiku, v míru, ať už to vyžaduje cokoli, ať už to pro vás znamená cokoli. Nesnažit se změnit své tělo, neodporovat, nebýt v očekávání.

Víme, že chcete zdraví a pohodu, vitalitu a energii. Víme, že se chcete cítit dobře. Ale vy se cestě k dobrému pocitu nebráníte. Nebráníte se své cestě k dobrému pocitu. Když se bráníte kvůli bolesti, když se bráníte kvůli odsuzování svého těla, když se bráníte kvůli odsuzování svého těla, neumožňujete si nekonečnou pohodu. Je to odpor, očekávání, které vás vzdaluje od prožitku vaší nekonečné pohody, a proto pokud potřebujete zpomalit nebo odpočívat nebo si udělat čas pro sebe nebo trávit více času v přírodě a netlačit a nenutit a nevyvíjet úsilí, pokud tlačení a nucení nebo dokonce pohyb vytváří odpor, pak zpomalte, protože klid je skutečně přístupovým bodem ke zrychlení nekonečné pohody, zdraví a vitality.

Vstupte do říše představivosti, která je také říší okamžitého projevu, která je také říší skutečného tvoření – a ne s nějakým programem nebo očekáváním – vstupte do říše představivosti a prociťte svou cestu do souladu se svou nekonečnou pohodou.

Uvidíte své tělo ponořené do světla. Vnímejte to nejjasnější světlo, jaké jste kdy viděli, jak proudí z vrcholu vaší hlavy, prochází celým vaším tělem až dolů, až ke spodní části vašich chodidel a ven spodní částí vašich chodidel a spodní částí vašich prstů a prochází vrcholem vaší hlavy a vyzařuje z vašeho srdce a prozařuje vás, každou buňku vašeho těla osvětluje, rozjasňuje, prozařuje, naplňuje světlem nekonečné pohody. Svítíte tímto světlem stále jasněji a jasněji.

Vnímejte sami sebe jako plně osvícené ve světle, tělo, které je vámi, bytost, která je vámi, duši, která je vámi, Boha, který je vámi, a vnímejte svou cestu do nekonečné pohody, kde zdraví a vitalita a energie proudí do každé buňky vašeho těla. Energie proudící do vašeho těla, vitalita proudící vaším tělem, zdraví, zdravý, celý, úplný. Vnímejte se jako celiství, zdraví, úplní, plní světla a lásky, která je vámi. Nekonečná pohoda, nekonečná pohoda, nekonečná pohoda, to jste vy, milý mistře.

A pak jsou tu někteří z vás, kteří si hráli na poli peněz a hojnosti řekli, že nejste tam, kde byste si přáli být, kde se cítíte svobodní, kde můžete prožívat život bez starostí o to, odkud přijde každý dolar. Přitom je pravou, že jste nekonečnou hojností. Zde, v této lidské zkušenosti, kde máte k dispozici nekonečné zdroje, každý jednotlivý zdroj na této planetě je tu pro vás a je vám k dispozici. Nikdy nejste od ničeho odděleni, ledaže byste uvěřili příběhu, že co je vaše, je vaše, a co je jejich, je jejich, a co je moje, je moje, a co nemáte, není vaše, a co mají oni, mohlo být vaše, nebo když oni mají všechno, vy nemáte nic, nebo to všechno jde tím směrem.

Peníze jsou energie. Peníze jsou energie. Nic víc to není. Vy jste energie, světlo, vibrace a frekvence. Energie je frekvence a vibrace a má vědomí stejně jako vy. Jakmile začnete vstupovat do jednoty s vědomím peněz a hojnosti a vědomím nekonečné hojnosti a vědomím nekonečných zdrojů, skutečně dovolíte hojnost Nebe na Zemi, která je zde pro vás ve vaší zkušenosti Nebe na Zemi, a vstoupíte do říše své představivosti a pocítíte, jaké by to bylo žít jako plně, zcela hojná, bohatá a prosperující bytost, mistr, kterým jste.

Neexistuje žádný archanděl, žádný vzestoupený mistr, o kterém byste si někdy mysleli, že bojuje s penězi. Ne, jsou to vrcholní tvůrci. Jsou to mocní tvůrci. Jsou to božské bytosti vzestoupených mistrů. A přesto byste si o všech mysleli, že jsou plně ve vědomí nekonečné hojnosti, která je jim k dispozici.

Ty, drahý mistře, jsi tak hoden, že právě tady a teď umožňuješ svou nekonečnou hojnost. A ještě lépe řečeno, je čas oslavit vaši nekonečnou hojnost. Je čas skutečně oslavit, jak jste hojní. A máme na mysli peníze, které zahrnují vaši hojnost. A ano, hojnost zahrnuje také zdroje, spojení, příležitosti, vztahy, čas, lásku, nápady, inspiraci, kreativitu – to vše je součástí hojnosti. Ale nejste tu jako mistři, kterými jste, abyste byli něčím menším než nekonečnou hojností.

Přesouváte se do vyšších dimenzí vědomí. Přicházíte do stavu vědomí, kde je zajištěna vaše pohoda a vaše hojnost, a do těchto vyšších úrovní vědomí si nemůžete vzít staré příběhy a staré nucení a snažení. Jednoduše tam nepůjdou. Ocitnete se zapleteni zpět v nižších úrovních vědomí, protože s vámi prostě nemohou jít. A pokud se dostanete do říše představivosti, kde již došlo k projevu nekonečné hojnosti a kde by vám skutečné stvoření každý den odráželo, jak jste bohatí, nejenže začnete vnímat svou cestu do souladu s nekonečnou hojností, která je tu pro vás, ale skutečně budete oslavovat svou hodnotu, svou důstojnost a své bohatství.

Jste tu proto, abyste byli hojní. Ne starým způsobem, kdy se nutíte, snažíte, bojujete, trpíte, vymýšlíte, uskutečňujete a přicházíte na úroveň vyčerpání a očekávání a frustrace, abyste vydělali peníze, o kterých si myslíte, že je musíte mít. Ne. Přicházíte do říše představivosti a slaďujete se s nekonečnou hojností, která je tu pro vás, a prožíváte tuto cestu, dokud každou buňkou vašeho těla nepronikne zlaté světlo, zlaté světlo bohatství a hojnosti, zlaté světlo bohatství a prosperity, zlaté světlo, které je neocenitelné.

Jste k nezaplacení. Tato zkušenost je k nezaplacení. To, že jste v této době na planetě, je k nezaplacení. Vaše vědomí je k nezaplacení. Vaše vibrace, váš potenciál je k nezaplacení. Dary, které zde sdílíte se světem, sdílení, které sdílíte se světem, sdílení, které sdílíte s ostatními, dary, které sdílíte s ostatními, vy všichni, každá vaše část má cenu, je k nezaplacení.

A pak bychom řekli, že je čas začít prožívat kouzelné dobrodružství se vší touto hojností. Začněte dovolovat, aby vaše prožívání hojnosti bylo kouzelným dobrodružstvím. Dovolte si zažít takový vztah k penězům, jaký jste si dosud ani nedokázali představit. Dovolte si vstoupit do říše představivosti, kde dochází k okamžitému projevu, do skutečného tvoření.

Až pocítíte svobodu, kterou si přejete cítit, až budete mít peníze, které chcete mít, budete mít peníze, které chcete mít, protože jste se vcítili do svobody, prosperity, bohatství a přijali jste, že jste neocenitelní, a pak jste si dovolili přijmout a oslavit sami sebe jako neocenitelnou, neocenitelnou bytost s nekonečným potenciálem, která je božská, suverénní a svobodná.

Dovolte si pocítit zlaté světlo hojnosti, které ve vás září. Dovolte, aby každá buňka vašeho těla od vrcholu hlavy až po spodní část chodidel a konečky prstů ven zářila zlatým světlem prosperity a bohatství. Vnímejte, prociťujte toto zlaté světlo hojnosti v každé buňce svého těla a dovolte mu, aby k vám přitahovalo bohatství, s nímž jste zde, abyste si s ním hráli a tvořili jako mistr, kterým jste na tomto kouzelném dobrodružství.

A někteří z vás by řekli, že vaše vztahy s rodinou, dětmi nebo partnerem nejsou tam, kde byste je chtěli mít, nebo že stále čekáte na toho pravého, stále doufáte a přejete si, aby ten pravý přišel, a snažíte se trpělivě čekat.

Jste mistr. Nepřemýšlíte o tom, že vzestoupení mistři nebo archandělé přicházejí ve svém poselství, vedení a péči a podpoře o vás s nějakou vedlejší poznámkou, kde si stěžují na svého manžela, rodiče, děti, šéfa, zaměstnance nebo přátele. Vzestoupené mistrovské bytosti, kterými jste, jsou suverénní, mocné v sobě samých tak, že víte, že jste celiství a hodni a úplní a ztělesňujete božskou lásku, kterou o sobě víte, že jste.

Neexistuje žádný vnějšek. Neexistuje nikdo tam venku, kdo by vás doplnil. Pouze vy můžete dospět k úplné celistvosti uvnitř sebe a pak umožnit, aby se vaše vztahy staly něčím, co vás těší, co oslavujete, způsobem, jakým si hrajete, způsobem, jakým rádi tvoříte, kde se rozšiřujete a získáváte nové zkušenosti a hlouběji se vyjadřujete. Ale ne proto, že byste očekávali, že by vás někdo mimo vás mohl někdy přimět cítit se více milujícími nebo milovanými, než si sami zvolíte, protože to je vaše pravda.

Každý vztah je jen nálepka, kterou jste dané osobě dali s nějakým konkrétním očekáváním, jak se má chovat a jak má komunikovat, podle kterého ji posuzujete, abyste zjistili, zda projde, nebo neprojde, zda k ní budete laskaví, nebo na ni budete naštvaní, zda jí dáte svou lásku, nebo ji odmítnete. Každý vztah je jen nálepka, kterou jim dáváte, počínaje svými rodiči. Jak stárnete, díváte se do světa a začínáte si v mysli vytvářet dokonalou matku a dokonalého otce a pak strávíte roky, ne-li celý život, srovnáváním dokonalého otce se svým vlastním, srovnáváním dokonalé matky se svým vlastním, hledáním mimo sebe milujícího, laskavého, podporujícího rodiče, který se vždy může uskutečnit pouze ve vás.

Největším darem, který někomu dáváte, je být portálem, jímž může vstoupit do lidské zkušenosti a společně tvořit život. A přestože chápeme, že pečující, milující, laskaví a podporující rodiče jsou velmi úžasnou věcí, protože všichni jste a nadále budete na nejvyšších úrovních vědomí, pochopte, že každý rodič prostě udělal to nejlepší, co mohl, na základě své vlastní úrovně vědomí a uvědomění, která možná nesplnila vaše očekávání. Buďte laskaví. Buďte laskaví. Není co odpouštět. Existuje pouze láska. A vy jako rodiče buďte ve vztahu ke svým dětem laskaví, jemní, milující sami k sobě.

Je to neuvěřitelná cesta, zkušenost být rodičem v této lidské zkušenosti. Vaše děti jsou mistři stejně jako vy. Půjdou všechny stejnou cestou? Vůbec ne. Budou takové, jaké si myslíte, že by měly být? Pravděpodobně ne. Jsou tu proto, aby vám ukázaly něco nového. Jsou tu proto, aby vás v některých ohledech poučily. Jsou tu proto, aby rozšiřovaly potenciál a možnosti stejně jako vy. Oslavte je a oslavte toho malého chlapce nebo tu malou dívku ve vás.

A vaše rodiny, nejrůznější označení. Bratr, sestra, strýc, teta, prarodiče, bratranec, sestřenice. Dáváte jim nálepky a přiřazujete je jako rodinu. A i když jste se rozšířili mimo určité vztahy nebo dynamiku, pokračujete v obnovování zážitků s nimi, protože jsou rodina. A přitom jste všichni božské, svrchované bytosti čistého potenciálu a možností, které vytvářejí a znovu vytvářejí své zkušenosti tak, jak si přejete. Pokud jste si vybírali pokračovat ve vztazích s rodinou, přáteli a lidmi kolem vás, děláte to proto, že si to vybíráte vytvářet a přetvářet.

A mohli byste pokračovat ve vytváření zážitku s nimi, protože je milujete. Ale pokud s nimi budete vytvářet zkušenost, vyberte si takovou, která je zábavná, láskyplná a radostná, namísto starých příběhů disharmonie a frustrace, hněvu a odsuzování, protože to už není nutné.

Můžete mít jakýkoli vztah, ale nejdůležitější ze všech je vztah, který máte k sobě. Když dospějete k celistvosti a plnosti a sladíte se s nekonečnou láskou ve svém nitru, je snadné milovat druhé. Je snadné je prostě milovat. Milujte je a nechte je být tam, kde jsou. A vězte, že máte moc, protože jste mistři. Máte moc stát ve světle, vyzařovat božskou lásku, kterou jste, a nezaplétat se, nepouštět se do odporu, očekávání a posuzování a prostě je milovat. Nejste tu proto, abyste kohokoli z nich měnili. Jste tu proto, abyste je milovali. Jako povznesené mistrovské bytosti, kterými jste, jste zde proto, že tak milujete lidstvo.

Bez ohledu na to, kým jsou, jsou stále součástí této větší věci, kterou nazýváte lidstvo, které má v této době tuto zkušenost ve fyzické podobě, prochází úrovněmi vědomí a jednoho dne si skutečně vzpomenou, kým jsou. Nejdůležitější však je, abyste to udělali vy a abyste vyzařovali tuto božskou lásku, kterou sami jste.

Mnozí z vás nyní začínají objevovat ještě jiné hřiště, nové hřiště. Využíváte oblasti své představivosti k prozkoumání nekonečné inteligence, moudrosti, vědění, pravdy, která je tu pro vás prostřednictvím vlastních zkušeností s channelingem, intuicí, přizpůsobením se vyšší moudrosti, zkoumáním nových úrovní vědomí. Zní to trochu jako hřiště, že?

A opět říkáme říše představivosti, kde dochází k okamžitému projevu a skutečnému tvoření, které je vám vždy k dispozici.

To si nevymýšlíte. Váš člověk by to ani nedokázal. Ale je toho víc. A čím více se posunujete ve vědomí a čím více toho začínáte vnímat a čím více zkušeností s tím máte, tím se jen dále rozšiřuje to, co můžete vnímat.

A pro všechny z vás, kteří chcete vstoupit do ještě vyšší úrovně intuice a propojení s nekonečnou inteligencí, je tu klíčový důležitý krok. Stejně jako se dostáváte do páté dimenze čisté lásky, je třeba jít za hranice posuzování. Když začnete vnímat za hranicí, neexistuje žádná oblast dobra a zla. Existuje představivost, projevování a tvoření. Je tu expanze, větší vyjádření a ještě více zážitků.

Je to kouzelné dobrodružství, a proto se mnozí z vás začínají napojovat na jiné sféry vědomí – na anděly, víly, jednorožce a draky. Existuje mnoho dalších sfér. Jakmile je začnete vnímat, zažijete je, protože jich je vždycky víc. Vždy je jich víc. Vždy je jich víc.

Takže si hrajte, tvořte v říši své představivosti. To je ta nejjednodušší, nejsnadnější a nejzázračnější cesta k okamžitému projevu a skutečnému tvoření. Posune vás to k uvědomění si multidimenzionální bytosti, kterou jste, ne jen tohoto člověka, za kterého se považujete v této fyzické podobě. Čím více však budete oslavovat každý okamžik, čím více se budete dostávat do své síly v daném okamžiku, čím více budete ztělesňovat mistra, kterým jste v každém okamžiku, tím lépe se vám bude dařit a tím více se bude rozšiřovat a tím kouzelnější bude vaše dobrodružství. A tak to také je.

Zhluboka se nadechněte. Oslavte každý okamžik tohoto kouzelného dobrodružství. Oslavujte každý okamžik. Vstupte do své síly v daném okamžiku, žijte jako mistr, kterým jste v každém okamžiku, a představí se vám zcela nové kouzelné dobrodružství. A tak to je.

Zdroj překladu
The Wisdom of The Council channeled by Sara Landon, saralandon.com/wisdom-of-the-council/the-realm-of-imagination/

Podpořit bennu.cz

0 %