Channeling

Vy jste tím splněným snem

Sen

Jsme tak rádi a potěšeni, že máme možnost s vámi všemi mluvit v tento nádherný, velkolepý den, vy krásné, zářivé, velkolepé bytosti světla, lásky a moudrosti. Jste vším, čím si přejete být, vskutku jste, a je čas, abyste plně přijali své mistrovství, svou nádheru, svou zářivost a svůj půvab.

Celý život jste strávili tím, že jste byli něčím, čím nejste, tak proč nepřijmout a nedovolit vše, čím skutečně jste? Dokážete si vůbec představit, jak neuvěřitelným se váš život stane otevřením vlastního vědomí vaší dokonalosti, vaší velkoleposti, vaší zářivosti? Máte za sebou všechny ty příběhy o tom, proč nejste dost chytří nebo proč nejste dost dobří nebo proč nejste dost zábavní nebo proč nejste dost silní nebo dost vysocí nebo dost hezcí nebo dost malí nebo dost hubení, proč nejste jako tenhle člověk nebo nejste jako tamten člověk.

Popírat svou genialitu dá hodně práce. Pochybovat o sobě, o své síle a o pravdě, která je ve vás a kterou před vámi nikdy nelze skrýt, vyžaduje spoustu odporu. Můžete předstírat, že žijete v iluzi svého nedostatku a omezení a odloučení a strachu, ale ve chvílích, kdy se tak pevně nedržíte odporu a nepochybujete a nepopíráte to, kým jste, se objeví záblesk, jiskra, příležitost, aby světlo, kterým jste, plně zazářilo a abyste si vzpomněli na svůj lesk a zářivost a velkolepost.

Jste dokonalí, ale stále se rozvíjíte a stáváte se něčím víc. Jste vším, čím se stanete, a přesto je cesta rozvíjení tak neuvěřitelná. Stojíte doslova v okamžiku času, v tomto okamžiku, kdy vše, co byste kdy mohli chtít, potřebovat a po čem byste kdy mohli toužit, je zde a je vám k dispozici. Vaším osudem je šťastné, zdravé a bohaté já. Jste to vy, kdo je šťastný, radostný a svobodný. Jste to vy, kdo je zdravý a plný života a energie. Jste to vy, kdo je bohatý, hojný a prosperující. Jste to vy, kdo je krásný, silný a mocný. Jste to vy, kdo má inspiraci, je tvořivý a žije svůj smysl.

Váš osud, no, ten je předurčen. Takže buď to teď dovolíte, nebo vytvoříte propast a budete si vyprávět příběh o tom, proč ještě nejste zdraví, šťastní, bohatí, radostní nebo svobodní. Ale to je jen opakované vytváření nechtěné okolnosti nebo stavu, a vy, milý mistře, můžete v každém okamžiku vytvořit to nové, vytvořit sebe a vytvořit svůj život takový, jaký chcete.

Ptáme se tě s velkou láskou a úctou k tobě, drahý mistře, proč si odpírat radost a štěstí další moment, o jedinou vteřinu nebo o jediný den navíc? Co by mohlo být hodno tvé radosti a tvého štěstí?

Radost je základem vašeho života. Je to vibrace, která je nejvíce v souladu s pravdou o tom, kdo jste. A tu před vámi nikdo nemůže skrýt, nikdo vám ji nemůže vzít a nikdo vám ji nemůže odepřít. Ptáme se tě, milý mistře, s velkou láskou a úctou, proč si odpírat celistvost a zdraví? Proč popírat svou plnohodnotnost, svou důstojnost, své zdraví, svou pohodu? Řekli byste, ach, ale tady je důkaz – tady, podívejte se. Jen zaměřujete pozornost na to nežádoucí a vytváříte toho víc. A my se s velkou láskou a úctou ptáme, proč popírat svou hojnost, svou prosperitu, bohatství, které je vaším vrozeným právem?

Nezáleží na tom, co se stalo v minulosti. Nezáleží na tom, co máte na bankovním účtu. Nezáleží na vašich dluzích ani na vašem úvěru. Na tom nezáleží. Vaším osudem je bohatství. Vaším osudem je zdraví. Vaším osudem je štěstí. Buď to dovolíte, nebo o tom pochybujete či to popíráte. Buď to dovolíte nyní v této lidské zkušenosti, nebo v okamžiku, kdy se zbavíte hustoty těla a také příběhů, odporu, nedostatku, omezení a oddělenosti. Dovolíte si vstoupit přímo do svého osudu, kterým je šťastná, zdravá, bohatá, radostná, svobodná, krásná, hojná bytost, kterou jste, tak velkolepá, tak zářivá, tak skvělá.

Dovolte to nyní. Dovolte to hned, protože na tom opravdu záleží. Opravdu na tom záleží. Toto je tak důležitá doba v evoluci vědomí, v transformaci lidstva, v transformaci vaší planety do jednoty a vás do vědomí Boha všeho, čím jste.

Po této planetě kráčeli velcí mistři, ale velkým mistrem této doby jste nyní vy. Velcí mistři si uvědomili, dovolili si vstoupit do síly a pravdy toho, kým jsou, a každý svým způsobem vyjádřili svou pravdu, své světlo a svou lásku v tomto světě. A stále se na ně vzpomíná. Mnozí z nich nebyli nikdy poznáni. Ale tím, kým jste se v tomto životě stali, jste se stali díky jejich realizaci, jejich osvícení. Můžete říci, že ho předali dál, ale pozvednutím vědomí každého jednotlivce do stavu jednoty nebo čisté lásky či vědomí Boha připravujete cestu pro všechny, kdo jsou připraveni.

A připraveny jsou miliony a miliony dalších. Jsou krok za vámi, deset kroků za vámi, sto kroků za vámi. Na tom nezáleží. Není to závod. Neexistuje zde žádná hierarchie. Není tu žádné posuzování. Ale právě proto jste tady a právě teď je ten správný čas. A ano, žádáme vás, abyste žili odvážně, a ano, žádáme vás, abyste měli odvahu překročit nedostatek a omezení, která jste tak dlouho drželi v sobě, protože teď je ten správný čas.

Nezáleží na tom, co se děje ve vašem světě. Nezáleží na strachu, nedostatku, utrpení nebo boji. Nejvíce záleží na tom, abyste se rozhodli uskutečnit své Nebe na Zemi a Novou Zemi právě teď. A my vám povíme, jak je to jednoduché. Když se ráno probudíte a klidně si odpočinete a cítíte, že váš pokoj naplnilo sluneční světlo, ještě než otevřete oči, prohlaste, že tohle je Nebe na Zemi, tohle je Nebe na Zemi. Když procházíte celým dnem a vidíte krásnou květinu, prohlašujte, že to je Nebe na Zemi. Když uvidíte na obloze krásného ptáka, prohlaste, že je to Nebe na Zemi. Když hladíte svého psa nebo kočku nebo svá milovaná zvířata, uznejte, že je to nebe na Zemi. Když se díváte do očí někomu, koho milujete, říkejte, že je to nebe na Zemi. Když prožíváte okamžik radosti, prohlašujte, že je to Nebe na Zemi. A tak to jest.

Nebe na Zemi a Nová Země jsou stavem vědomí. Nejsou místem, kam se dostanete. Nevytvoříte přechod z místa, kde jste, k místu, kde je Nebe na Zemi, a pak se celý život snažíte zasloužit si cestu do stavu vědomí, které je tu pro vás právě teď. Mnozí z vás velmi hluboce rezonují s vědomím reality Nové Země. Vy jste ji vytvořili. Dovolte si vstoupit do všeho, co jste si vybrali. Dovolte si vstoupit do všeho, co jste si vybrali tady a teď.

Zvolili jste si zdravé, šťastné, bohaté, uzdravené, živé a svobodné já. To jste si vybrali. Vybrali jste si prosperitu. Vybrali jste si hojnost. Vybrali jste si zdraví a pohodu. Vybrali jste si radost. Vybrali jste si svobodu. Vybrali jste si inspiraci a lásku. A vybrali jste si krásu. Vybrali jste si všechny tyto věci. Vybrali jste si harmonický svět. Vybrali jste si harmonické vztahy. To vše jste si vybrali. A tak to je. Vybrali jste si to. Spoluvytvořili jste to se Zdrojem. Jste tak mocní.

To byla zřejmě ta snadnější část. Ta těžší část je plně si dovolit překročit nedostatek a omezení, strach a oddělenost. Jsou to ty okamžiky nevědomí, kdy se držíte na místě, kde se necítíte dobře. S nějakým příběhem nebo myšlenkou, kterou si o sobě nebo o svém životě stále myslíte. Nebo o tom, co pro vás je a není nemožné, kvůli čemuž se pak cítíte tak hrozně.

Vybrali jste si Nebe na Zemi. Vybrali jste si Novou Zemi. Vybrali jste si, že sem přijdete a vytvoříte Novou Zemi. Vybrali jste si to a vybrali jste si tento život a vybrali jste si tuto dobu. A přesto o tom pochybujete a popíráte to. Pochybujete o své dokonalosti. Pochybujete o své genialitě. Pochybujete o své velkoleposti. Pochybujete o své záři. Popíráte radost. Popíráte pohodu. Popíráte hojnost.

Už ne. A z naší strany nikdy nedojde k žádnému odsouzení, ale tvrdíte to za sebe. Už ne. Dovolím si Nebe na Zemi. Už dost. Dovolím si Novou Zem. Není nic jako Nebe na Zemi. Nic. Ani to, co si nějaká jiná bytost, kterou milujete, vybrala a s čím nesouhlasíte. Ani to, co se děje ve zprávách. Ani to, co se děje tam venku. Ani myšlenky, které vás neustále napadají, proč něco nemůžete mít nebo co jste udělali špatně nebo kdo by měl mít nebo kdy bude mít. Není nic jako Nebe na Zemi. Nic.

A čím více z vás si Nebe na Zemi dovolí a plně ho přijme. Vytvoří si ho a dovolí si pochopit, co jste si sami vybrali, tím snazší a jednodušší to bude pro vás a pro všechny kolem, které budete inspirovat. Většinu z nichž nikdy nepoznáte.

Nová Země je tady. Nová energie, nové vědomí, nová realita, nové možnosti, tvoření, jaké jste nikdy předtím nezažili, úrovně tvoření, jaké jste nikdy předtím nezažili, zrychlení, rychlé projevení, zcela jiná úroveň skutečného tvoření, aniž byste kdy zažili nedostatek a omezení.

Pokud jste si uvědomili pravdu – mám vše, co potřebuji, a ještě víc, brzy budete říkat pane jo, tohle je Nebe na Zemi, tohle je Nová Země a já jsem tu. Díky tomu, že si uvědomíte svou zářivost, svou nádheru a svou dokonalost, poznáte, že o své důstojnosti už ani nepochybujete. Prostě víte, že to, co chcete a co potřebujete, tu bude dřív, než si vůbec uvědomíte, že to potřebujete.

Nebudete potřebovat a nebudete chtít, protože nebude existovat nedostatek a omezení a oddělenost. A nebude tu strach a nebude tu úzkost a nebudou tu obavy, protože proč jste je potřebovali? Proč byste se měli čehokoli obávat, když víte, že můžete být v daném okamžiku tak vědomí, že plně dovolíte všemu, co je tu pro vás? Proč byste si vůbec dělali starosti, když víte, že se můžete v každém okamžiku dostat do stavu vědomí, že vždy poznáte ta nejvyšší slova nebo tu nejsnazší, nejjednodušší cestu bez námahy nebo že se napojíte na energii, v níž vám světlo ukáže cestu?

Když rozšiřujete své vědomí, když rozšiřujete svou perspektivu, umožňujete si vstup do nových skutečností a nových možností. Vstupujete do této plnosti, celistvosti a úplnosti. Poznáváte svou zářivost. Poznáte svou velkolepost. Budete žít svůj nejvyšší potenciál a nejvyšší vizi svého života. Osud k vám přijde, milý mistře, vaším osudem je vaše šťastně a radostné já. Vaším osudem je zdravý stav pohody, který je vaší realitou, vaším osudem je hojnost, bohatství a prosperita, vaším osudem je svoboda. Vaším osudem je být Stvořitelem ve svém vlastním stvoření. A tak to jest.

Svoboda je váš osud. Jste svobodná, svrchovaná, božská bytost, která má lidskou zkušenost. Jste zcela svobodní a jste tak svobodní, že se můžete udržovat v nedostatku a omezení. Ale jste svobodní a máte zkušenost svobodné vůle, s čímž byste všichni souhlasili. Také byste řekli, že se nacházíme ve zkušenosti nebo experimentu svobodné vůle. Takže už jen tento základ zaručuje vaši svobodu, vaši svobodu volby, vaši svobodu být vámi a vaši svobodu uvědomit si, že můžete dovolit, aby všechny vaše výtvory, které jste si vybrali, přicházely tím nejsnadnějším, nejharmoničtějším, božsky organizovaným způsobem.

Nejvyšší potenciály pro vaše životy jsou Nebem na Zemi. Nejvyšším potenciálem pro život je žít na Nové Zemi nyní a navždy, plně si dovolit, aby vaše světlo zářilo ve světě, plně si dovolit být vším, čím jste, plně si dovolit vybrat si pro vás zkušenosti, které si přejete. Protože ty už tu pro vás jsou, když si dovolíte poznat, že jste hodni toho, co chcete a co potřebujete a co si přejete, aby přišlo ještě dříve, než víte, že to potřebujete. Už je to na cestě. Už je to tady. Už je to tady. Už je to stvořeno. A pak už zbývá jen kouzlo, kouzelné rozvinutí, kouzlo cesty.

Cesta. Mluvíte o cestě. Přemýšlíte o sobě jako o cestě. Kam vás tato cesta vede? Vede vás k uvědomění si pravdy o tom, kdo jste. Tam vede každá cesta. Žádné jiné místo nemůže existovat. Je to cesta k uvědomění si, kdo skutečně jste, že vy sami jste Zdroj, jste Bůh, tady a teď a vždycky jste byli. Cesta vás vždy vede zpět k vám. Pravda o vás, síla ve vás, láska, kterou jste, světlo, kterým jste, to je to, kam vás tato cesta vede.

Nejde o konkrétní milník, o cestu, kterou musíte projít. Jste svobodní. Jste svobodní a můžete si vybrat z nekonečných možností, z neomezených potenciálů. Vše je vám nyní k dispozici. Bylo to tak vždycky? Tak nějak. Ale na základě úrovně vašeho vědomí a kolektivního vědomí to bylo mnohem těžší. Ale závoje jsou tak tenké, energie je tak vysoká, vědomí je tak vysoké, frekvence, frekvence Já jsem Stvořitel je tak jasná. Je ve všem. Je všude kolem vás. Je to vy sami. Je to všechno teď tady.

A to je důvod, proč jste tady a proč jste sem přišli a proč jste se v této době soustředili na planetu. Pro tuto chvíli. Pro tento okamžik. Kvůli tomuto. Je to pro vás. Je to pro vaši cestu. Je to pro Nebe na Zemi. Je to pro Novou Zemi. Je to realitou Nové Země život po životě.

Chtěli jste štěstí. Chtěli jste radost. Chtěli jste bohatství. Chtěli jste svobodu. Chtěli jste blahobyt. Nejen vy, ale každý, kdo se kdy inkarnoval na vaší planetě, chce být prostě šťastný. Každý, kdo se kdy inkarnoval na vaší planetě, chtěl být jen šťastný, chtěl se jen cítit dobře, chtěl jen mít to, co potřeboval, když to potřeboval, aby mohl dělat to, k čemu byl povolán, když k tomu byl povolán.

Každý se chtěl cítit v bezpečí, milován, veden a opečováván. A vy jste si to všechno uvědomovali. Jste splněným snem. Vy jste splněný sen. To je to, čím jste. Vy jste splněný sen. Jste uskutečněním štěstí, o které každý člověk na této planetě žádal, které si přál nebo po kterém ve svém životě toužil. Jste celistvým, zdravým, uzdraveným já, po kterém toužil každý, kdo kdy chodil po této planetě, aby se cítil dobře ve svém těle. Jste realizací hojnosti, bohatství a prosperity, po které toužila každá bytost, která kdy chodila po vaší planetě.

To je váš osud. To jste vy. Jste splněným snem. Šťastné, zdravé a bohaté vy, to je splněný sen. To je ráj na Zemi. To je Nová Země. Každý, koho jste kdy milovali, a každý, kdo vás kdy miloval, by prostě řekl: „Chci jen, aby byl šťastný.“ Každý, kdo někdy trpěl, bojoval nebo měl bolesti, chtěl být prostě zdravý a cítit se celistvý a zažívat pohodu. Každou probdělou noc, kdy někdo zůstal vzhůru a dělal si starosti, zda zaplatí účty nebo vydělá dost peněz nebo bude mít na konci měsíce dost peněz, si přál a přeje hojnost a prosperitu a bohatství. A každý člověk, který se cítil zaseknutý v práci nebo zaseknutý ve vztahu nebo zaseknutý v situaci zneužívání, chtěl svobodu, přál si svobodu.

Když se podíváte na lidi po celém světě, kteří jsou pronásledováni kvůli svému přesvědčení, etnickému původu nebo pohlaví, přejete si, aby zažili svobodu. A to největší, co můžete pro kohokoli udělat, je uvědomit si to pro sebe, protože se nemůžete dívat na jiného člověka v otroctví a přenášet to do své reality a zažívat svobodu. Musíte si uvědomit, že každá bytost v této lidské zkušenosti je také svobodná. A vy byste nám řekli, ale tento člověk je v situaci zneužívání, tento člověk je v náboženství, kde nemůže být tím, kým je, tento člověk je pohlaví, kde nemá svobodnou vůli. Dáváte moc lži. Dáváte energii tomu, co je nepravdivé. Popíráte pravdu druhého. Oni jsou svobodní. Osud si přichází i pro ně. Uvědomění si vlastní radosti, štěstí, blahobytu a hojnosti a svoboda, kterou mají k tomu, aby si to uvědomili.

Ještě nikdy jsme to neřekli tímhle způsobem, ale mnozí z vás mají otázky ohledně svého světa, a přesto je většina z vás po většinu času přímo tady, v Nebi na Zemi. Výjimkou jsou případy, kdy se díváte mimo sebe, zaplétáte se do reality, která není vaše, a proto ji vtahujete do své vlastní. Pak vzniká nedostatek, omezení, boj a utrpení, protože v konečném důsledku popíráte sílu druhého, popíráte pravdu druhého, přispíváte k nepravdě.

Nebuďte na nás tak přísní. Chápeme vás, ale vaše uvědomění a vaše vzpomínání a to, že si pro sebe vybíráte Nebe na Zemi, je to nejdůležitější, co můžete udělat. A může to vyžadovat určitou odvahu. Možná budete muset být ochotni jít po této cestě sami, ale nikdy nejste doopravdy sami. Nikdy byste nemohli být. Jste tak podporováni, jste tak milováni, je o vás pečováno v každém okamžiku. Zdroj, který vytváří světy, je zde, aby spoluvytvářel s vámi.

Když říkáme, že v sobě máte sílu tvořit světy, tak především máte v sobě sílu tvořit svůj svět. A většina z vás by tento svět nazvala Nebem na Zemi nebo Novou Zemí. Máte moc ho stvořit, pokud o své moci nepochybujete a nepopíráte ji.

Máte moc uzdravit své tělo a vstoupit do nejvyšší pohody právě tady a teď. Máte moc přitáhnout k sobě vše, co byste kdy mohli potřebovat, a ještě víc a umožnit si prosperitu právě tady a teď. Máte moc být radostným vyjádřením Božství, kterým jste, a můžete jím být v každém okamžiku. Je to vaše vědomí, jsou to vaše vibrace, je to vaše frekvence, která vám umožňuje cokoli.

Chápeme, že se ve vašem světě dějí různé věci, a k tomu říkáme, že vytvořte si své Nebe na Zemi, vyberte si ho, žijte ho a dovolte mu to hned teď. Řekli byste: „Opravdu chci, aby se tyto věci změnily. Opravdu chci, aby Země byla harmonickým místem.“ A to je to, co chcete. A na to bychom řekli, vytvořte si to v sobě a ve svém světě a bude to pro všechny, kteří jsou připraveni, pro všechny, kteří si také vybírají, pro všechny, kteří si také pamatují.

To, co bylo možné v minulosti, se velmi liší od toho, co je možné nyní. Nyní je možné všechno. Vaše příběhy, které se táhly tisíce let o popírání moci nebo o ukřižování druhého kvůli jeho moci, budou uzdraveny ve vaší realizaci. Traumata z minulosti, vaše minulost, minulost lidstva budou ve vaší realizaci uzdravena a transformována. Minulost se uzdraví ve vaší realizaci. Lidstvo se ve vaší realizaci promění. Bolest a utrpení se uzdraví ve vaší realizaci, v realizaci pravdy o vás.

A lidstvo bude vyprávět nový příběh, který však začne u vás. Lidstvo bude vyprávět příběh radosti, míru, lásky a harmonie. Lidstvo bude vyprávět příběh, který je pravdivý o vaší síle a vaší zářivosti a vaší velkoleposti a vaší záři. Ve vaší realizaci se minulost uzdraví, minulost se promění. Ve vaší realizaci je lidstvo uzdraveno, planeta je uzdravena, zvířata jsou uzdravena, protože jsou již celá.

Nebe na Zemi je tu nyní pro vás, a jakmile si ho dovolíte uvědomit, obdržíte tolik, co jste kvůli příběhům odpírali sobě, svému životu a svému světu.

Existuje mnoho velkých mistrů, kteří přišli k realizaci, jež žili jako ztělesnění mistři na planetě, ale tato kolektivní skupina vás všech si vybrala tento čas. Vybrali jste si jeden druhého, vybrali jste si mnoho božských, spřízněných duší v tomto kolektivu, kterými jste vy všichni, abyste nejprve přišli ke své vlastní realizaci, abyste si nejprve vytvořili své vlastní Nebe na Zemi. A pak udělali to, co na této planetě ještě nikdy nebylo – celé společenství, celý kolektiv realizovaných, osvícených mistrů, kteří si hrají, tvoří, baví se, rozšiřují se, vyjadřují, vyvíjejí a zažívají zkušenosti, jaké nikdy předtím nikdo nezažil.

Nemůžeme se na vás více těšit. Nemohli bychom být nadšenější za vás všechny. Pamatujte, že vy jste my a my jsme vy. A my jsme kolektiv vzestoupených mistrovských bytostí, které tak milují Zemi, lidstvo, zvířata. Každý z vás je vzestoupený mistr, který se v této době zaměřil na tuto zkušenost kvůli své velké lásce a ve své velké lásce zažijete velkou pohodu a ve své velké lásce zažijete velké bohatství a prosperitu a ve své velké lásce zažijete velkou svobodu a ve své velké lásce zažijete velké stvoření. Je to tak zábavné. Je to tak zábavné, a proto jste tady.

Velké výtvory
Nic není jako Nebe na Zemi. Nic není jako váš osud. Jste vším, čím si přejete být. Už jimi jste. Vše je ve vás a vždy bylo, což znamená, že Nebe na Zemi je ve vás a vždy bylo. Nová Země je ve vás a vždy byla, jen je připravena a čeká na tento čas vaší realizace. A jediné, co se od vás žádá, je umožnit to, realizaci každé vaší části, realizaci vaší pravdy, realizaci Nebe na Zemi, realizaci Nové Země.

Poznáte, že dovolujete, protože okamžitým projevem dovolení je radost. Okamžitý projev míru na Zemi ve vás a všude kolem vás přichází díky přijetí toho, co je, což je osvícení, poznání, že vše je v pořádku a vše je dokonalé právě tady a teď, bez posuzování. To je osvícení a jeho okamžitým projevem je mír. Když přijmete jen to, co je, přijmete to, co je, přijmete dokonalost toho, co je právě teď, povznesete své vědomí nad nedostatek, omezení a oddělenost. Povznášíte se nad to, co je správné a co je špatné, co je dobré a co je špatné a co ještě není dost dobré a co ještě není tady. Přijímáte to, co je. A okamžitým projevem je mír.

A když opravdu důvěřujete, když víte, když opravdu víte, že je zde inteligence, která vás vždy vede, a víte, že energie a světlo vám vždy budou ukazovat cestu, když víte, že celá společnost Nebes se na vás v každém okamžiku soustředí, oslavuje vás, vede vás, pak tuto lásku, lásku, jakou nemá žádný lidský druh lásky, tuto lásku, která je láskou Boží, která je Božská, která je Zdrojem, lásku Boží pocítíte. A tím, že pocítíte lásku Boha, se povznesete do vědomí Boha, do vědomí Boha, do vědomí jednoty, do vědomí jednoty, a tam je vám vše dostupné.

Když si uvědomíte lásku, která je vámi, která je tu pro vás a která tu byla vždycky, neexistuje žádné odloučení. A když pak vstoupíte do povolování tím, že děláte věci, které vám přinášejí radost, a soustředíte se na radost a cítíte radost a vybíráte si radost a hlásíte se k ní, je to vibrace, která je nejtěsněji spojena s pravdou o tom, kdo jste, a v tu chvíli povolujete. A čím více dovolujete a čím vědoměji dovolujete, čím záměrněji dovolujete a otevíráte se a dovolujete, otevíráte se a dovolujete, otevíráte se a dovolujete, ach, radost se rozšiřuje, hojnost se rozšiřuje, blahobyt se rozšiřuje, svoboda se rozšiřuje, tvořivost se rozšiřuje, inspirace se rozšiřuje, všechno se rozšiřuje. Ve své celistvosti, ve své plnosti, ve svém stavu radosti, ve svém dovolení přicházíte k realizaci.

Řekněte to nyní s námi. Nyní jsem realizován. Nyní jsem realizován. Nyní jsem realizován. A tak to je. A není nic, nic, nic, co by bylo jako vaše Nebe na Zemi. Vyžádejte si ho a dovolte, aby vše, co jste si vybrali, tu pro vás nyní bylo. Vaším osudem je šťastné, zdravé, bohaté já, hojná, radostná pohoda, která je tu pro vás nyní. Nyní. Teď.

Vše je možné. Každý potenciál a každá možnost je tu pro vás. Hrajte si s nimi. Bavte se tím. Tvořte s tím. Dokážete neuvěřitelné věci. Každý z vás má stejné spojení se Zdrojem, s inteligencí, s vyššími úrovněmi vědomí, s věděním, které není nikomu upíráno. Jen vy sami si ho můžete odepřít. Hojnost, prosperita je vám vždy k dispozici. Jen vy si ji můžete odepřít. Blahobyt, energie, vitalita, to je vždy k dispozici. Jen vy si ji můžete odepřít.

A my víme, že byste řekli, že jste to nikdy nechtěli popřít, že jste si neuvědomili, že to popíráte. A v tom nikdy není žádný soud, takže to nechte být. Nezáleží na tom, jak dlouho jste to popírali nebo pochybovali o své moci. Nezáleží na tom, jak dlouho jste si hráli na malé nebo se drželi v nevědomosti či předstírali, že věříte v iluze. Na tom nezáleží. To je ta hra. To je zábava. Nechte to být. Jděte dál. Buď tady. Buďte nyní realizovaným, ztělesněným mistrem, kterým jste, realizovaným, vzestoupeným, ztělesněným mistrem, kterým jste, realizovanou, velkolepou, zářivou, zářící dokonalostí, kterou jste. A tak to je. A tak to je.

Zdroj překladu
The Wisdom of The Council channeled by Sara Landon, saralandon.com/wisdom-of-the-council/you-are-the-dream-come-true/

Podpořit bennu.cz

0 %