ChannelingHojnost a penízeManifestace

Mistrovská hra života

Mistrovská hra života

Jsme velmi rádi a potěšeni, že s vámi můžeme v tento radostný den hovořit. Připomínáme vám, že i když jsou naše slova pro vás důležitá, jedná se o vibrační zkušenost, kdy si připomínáte, kdo skutečně jste, když si uvědomujete pravdu o sobě a o Bohu, kterým jste, o božské bytosti, kterou jste, o Stvořiteli, kterým jste ve svém vlastním stvoření.

Nacházíte se zde. Jste v tomto okamžiku a vše, o čem jste kdy mohli snít, a ještě více v něm zde existuje. Je to tady. Je vám to k dispozici. Je to ve vás a pohybuje se to k vám v dokonalé harmonii, v božsky správném čase, v plnosti celého stvoření. Jste skutečně tvůrci reality Nové Země, kde panuje mír, radost a harmonie pro všechny bytosti a kde všechny bytosti žijí v harmonii mezi sebou navzájem i se zvířaty a vaší planetou. Přestože jste všichni mistrovskými tvůrci své vlastní reality, stále může mezi vámi všemi panovat harmonie.

Jste přirozeně radostní, jste přirozeně bohatí a je pro vás přirozené spolupracovat. Přirozeně toužíte po harmonii. To je stav bytí, který je pro vás přirozený, když si nevytváříte příběhy, přesvědčení a omezení, které vás udržují v nedostatku, omezení a oddělenosti.

Nyní se nacházíte v době, ve stavu vědomí a v potenciálu v rámci nepředstavitelné lidské zkušenosti: realizaci Nové Země pro všechny, kteří jsou připraveni. Je zde nyní velké množství nové energie a nového vědomí. Jediné, co se od vás žádá, je přijmout ji, dovolit jí, otevřít se jí, naladit se na ni, uvědomit si ji, soustředit se na ni a cítit ji.

Jste tvůrci Nové Země. Ne proto, že by na staré Zemi bylo něco špatného, ale proto, že existuje expanze do většího rozsahu, kterou jste vy sami umožnili. Existuje důvod, proč jste tady. Váš život má svůj smysl a záleží na vás. A to, že jste v této době na této planetě v lidské podobě, je to nejdůležitější, co jste mohli udělat. Vše ostatní se uskuteční skrze vás, a čím více dokážete dovolit veškeré energii a veškerému světlu, které je zde pro vás, tím více se dostanete k poznání toho, kdo skutečně jste a proč jste zde a co jste zamýšleli, když jste si vybrali tuto velkolepou životní zkušenost na Zemi právě v tomto čase.

Jste tu, abyste pozvedli vědomí, a jste tu, abyste pozvedli vibrace v kolektivním lidském vědomí, ale to dokážete pouze tak, že pozvednete své vlastní. Učiníte tak pouze tím, že plně vstoupíte do okamžiku, do své síly jako stvořitel, kterým jste, a skrze vás zasejete do lidského vědomí potenciály a možnosti.

Každý z vás má jedinečný zvolený záměr a ten není tak specifický, jak si možná myslíte. Váš záměr nemá nic společného s jakýmkoli nedostatkem nebo omezením. Váš smysl nemá nic společného se strachem a odděleností. Nemá nic společného s bolestí a utrpením. Má co do činění s radostí, s láskou, s hojností, s blahobytem a se svobodou.

Vaším záměrem je svoboda. Vaším záměrem je blahobyt. Vaším záměrem je hojnost. Vaším cílem je láska a radost. Vybíráte si nejvyšší formu vyjádření těchto výtvorů, a jak je realizujete a dostáváte do tohoto stavu bytí, naplňujete lidstvo, planetu a kolektivní vědomí více radosti, více lásky, více míru, více harmonie, více hojnosti, více pohody a více svobody.

Jste svobodní. Pokud jste v některém životě nebo dokonce v rámci tohoto života měli pocit, že máte nějaké propletence, smlouvy, povinnosti nebo karmu, možná to tak je. Toto přesvědčení vám nebereme, ale nyní vás ujišťujeme, že vám nic nebrání v tom, abyste prožívali svobodu své duše a zároveň plně vyjadřovali vše, čím jste v rámci této lidské zkušenosti, žili naplno a plně milovali každý okamžik každého dne jako tvůrci Nové Země, tvůrci Nebe na Zemi, tvůrci své reality.

A skutečně, zatímco jsou všechny věci zde a nyní a jsou vám k dispozici, jste v prožitku formy. Přestože je vám nyní k dispozici úplný celek všeho, co kdy vytvoříte, je na této cestě k tomu, abyste se stali vším, čím jste, velká radost a zároveň vědomí, že vším, čím si přejete být, už jste.

Je to dobrodružství. Je to mistrovská hra, kterou hrajete. Hrajte ji jako mistr. Nehrajte tuto hru jako začátečník, protože jím nejste. Nehrajte tuto hru jako začátečník, protože jím nejste. Nehrajte tuto hru jako nic menšího než mistr, protože tím jste.

Jste realizováni. Kdykoli to uslyšíte, ať už jste kdokoli, jste realizováni, a jediné, co musíte udělat, je přijmout to a dovolit to. Když si nahlas řeknete: „Jsem realizovaný, jsem Stvořitel, jsem mistr své reality, Stvořitel ve svém vlastním stvoření, realizovaný, ztělesněný, osvícený mistr, kterým jsem, Já jsem, to Já Jsem. Jsem frekvence Stvořitele, jsem frekvence Stvořitele, nesu v sobě frekvenci celého stvoření.“ Když říkáte: „Já jsem frekvence Stvořitele všeho stvoření“ – plně dovolujete a přijímáte nejvyšší potenciál, nejvyšší možnost, nejvyšší úroveň tvoření a projevování, aby se vám prezentovala snadno, bez námahy, harmonicky.

Mistrova hra života je opravdu zábavná a hravá. Mistrova hra života je velmi silná a odvážná. Je odvážná. Mistr má odvahu prožívat velkou lásku a velkou hojnost, velkou radost, velkou úroveň pohody a velkou úroveň svobody. Světlo, které je zde pro vás, je nekonečné, věčné, neomezené. Všechno a cokoli je pro vás možné, a přesto jsou mnohé vaše naděje a sny stále sotva za hranicí nedostatku, omezení, strachu a oddělenosti.

Nepřišli jste sem, abyste se spokojili s tím, že se vám daří, že sotva přežíváte, že to zvládáte, že se vám daří dobře. Přišli jste sem jako Stvořitel, jako mistr, jako osvícený mistr, kterým jste. V této hře jste mistři. Přišli jste sem, abyste hráli mistrovskou hru života. A tak to také je.

Mluvíme s kadencí, abyste si mohli plně uvědomit vibrace a frekvence v našich slovech k vám. V této době jste zde na Zemi realizovaným, osvíceným, ztělesněným mistrem. Záleží na vás. Na vašem životě záleží. Na vašich výtvorech záleží. Na vašich snech záleží.

Slyšíme vaše otázky. Slyšíme vaše naděje a sny. Slyšíme vaše obavy. A znovu a znovu vám říkáme, že jste vším, čím si přejete být. Už jste. Vše je ve vás a vždycky bylo. A pokud jen pocítíte pravdivost našich slov, která k vám promlouvají z vibrací a frekvence, jež jsou v souladu s pravdou o tom, kým skutečně jste, uskutečníte vše, o čem sníte, a ještě mnohem víc.

Zveme vás, abyste se s námi vydali na cestu do nových úrovní vědomí v rámci této lidské zkušenosti, kam se dosud vydal jen málokdo, na cestu života jako plně osvícený vzestoupený mistr na Zemi v této době, na cestu zkoumání toho, jak mistr hraje tuto hru života.

Zveme vás, abyste opustili vše, v co jste dosud věřili, že jste. Zveme vás, abyste opustili staré příběhy. Zveme vás, abyste se zbavili svých připoutaností. Zveme vás, abyste uvolnili svá pouta. Zveme vás do tohoto okamžiku, abyste se osvobodili. Osvoboďte se. Osvoboďte se.

Vžijte se do tohoto okamžiku a soustřeďte se do prostoru, kde máte svou mysl. Vstupte do prostoru, kterým je váš mozek, a dovolte vědomou, záměrnou aktualizaci svého operačního systému. Uvidíte, jak se ve vašem mozku rozsvěcují všechny nervové dráhy potenciálu a možností. Uvidíte, jak se ve vašem mozku rozsvítí každá nervová dráha prosperity, pozitivity a potenciálu. Nic konkrétního, žádné příběhy, jen upgrade nového operačního systému v prostoru, kterým je váš mozek, řídicí panel.

A až bude nainstalován, hluboko ve vašem mozku se objeví malé tlačítko, které říká ZAPNOUT. Až budete připraveni, stiskněte toto tlačítko ve svém mozku a zapněte výkon – výkon vaší mysli, výkon vašeho potenciálu, výkon všech možností, výkon všech vašich schopností. Zapněte ji, zapněte výkon a pociťte, jak energie, signál, frekvence prochází z vašeho mozku do každé buňky vašeho těla, dolů po krku, po zádech, přes ramena, po pažích, do konečků prstů, po hrudníku, do břicha, dolů k základně páteře, dolů po nohách, přes kolena, přes holeně až ke spodní části chodidel. Každá buňka vašeho těla je zapnutá, aktivovaná, vibrující, elektrická, živá.

Vnímejte frekvenci. Vnímejte, jak vaším tělem prochází proud. Zapněte energii. Zapněte. Zapněte. Jste připraveni. Teď je to tady. Veškerá vaše síla je zapnuta, aktivována, je zde nyní. Pociťte stažení tohoto nového operačního systému v každé buňce svého těla. Vnímejte, jak si každá buňka vašeho těla stahuje vyšší vibrace, vyšší frekvence, vyšší úrovně světla, vyšší úrovně vědomí. Vnímejte, jak celé vaše tělo ožívá, jak do každé buňky vašeho těla začíná proudit síla, proud, frekvence, vibrace Zdroje, kterým jste, a lásky, kterou jste, a světla, kterým jste, a Boha, kterým jste. Jste zapnuti. Zapnuto. Vnímejte to v každé buňce svého těla.

Pociťujte tuto vlnu, která se přes vás přelévá, tuto novou vibraci, tuto novou energii a toto nové vědomí, které do vás bylo vloženo. Vnímejte, že ve vás byla instalována nová realita Země. Vaše nové já, vaše skutečné já, stvořitelské já, které ve vás nyní žije, existuje a září. Nic už nebude jako dřív. Bude to jasnější. Bude to krásnější. Bude to odvážnější. Bude to jednodušší. Bude to hojnější a úspěšnější. Bude radostnější, láskyplnější, klidnější a harmoničtější. Budete cítit více vitality než kdykoli předtím, více pohody než kdykoli předtím, více energie, protože jste si nainstalovali operační systém, který umožňuje více energie, více světla, více vědomí. A tak to je.

Jste v tomto okamžiku a ten je věčný. Jste v této realitě, kterou jste vytvořili. Jste dokonalí, a přesto se stále rozšiřujete a rozvíjíte. Jste vším, čím si přejete být, a přesto je cesta stávání se tak krásná.

Zveme vás, abyste byli v realitě Nové Země, kterou jste individuálně i kolektivně vytvořili tady a teď. Všechno je zde. Vše je vám nyní k dispozici. Tak si hrajte, tvořte, bavte se. Jste tvůrci Nové Země. Hrajete mistrovskou hru života.

A jak odtud budete pokračovat do nových úrovní této cesty, do nových dobrodružství a nových výtvorů a nových způsobů expanze a zkušeností, které vyplynou z toho, že se zaměříte na skutečnosti, které si pro sebe zvolíte, začnete vidět Novou Zemi všude kolem sebe. Uvidíte krásu, mír a harmonii, kterou jste nikdy předtím neviděli. Uvidíte lásku ve svých vztazích na tak hluboké a krásné úrovni. Uvidíte hojnost ve všem a ta se vám bude projevovat neomezenými způsoby. Pokud dokážete být tak odvážní a dovolíte, aby se vám bohatství života představilo, zažijete ten nejneobyčejnější život, pokud si ho sami zvolíte. Nemusíte si všichni vybrat stejně. Ve skutečnosti si ho žádní dva z vás nezvolí úplně stejně. A přesto je to dokonalé. To vede k větší expanzi, větší kráse, většímu potenciálu, více možnostem, tvoření, lásce a zábavě.

Překročili jste zde transcendenci, abyste vystoupili do nejvyšších úrovní vědomí, které máte k dispozici. Budete tvořit a hrát si v nových úrovních reality jako mistr, kterým jste. Stále pamatujte, že si v každém okamžiku můžete zvolit, že vstoupíte do vědomí, do vědomí a perspektivy, které jsou v souladu s vědomím Boha, vědomím jednoty a jednoty, kde si pamatujete, že vy jste vesmír a vesmírem jste vy.
Vše je vám nyní k dispozici. Tak si hrajte, tvořte, bavte se. Jste tvůrci Nové Země. Hrajete mistrovskou hru života.

Je toho tolik, čemu nyní ještě věříte o svém světě a své realitě, co je založeno na nedostatku a omezení. Věříte, že váš vesmír vypadá určitým způsobem, že vaše sluneční soustava vypadá určitým způsobem, že vaše planeta vypadá určitým způsobem, že Země vypadá určitým způsobem, a přesto vidíme zcela jinou perspektivu. Vidíme úplně jiný vesmír. Prozkoumejte vše novýma očima z tohoto nového stavu vědomí v této nové energii, jako byste nikdy předtím nic z toho nepozorovali, a uvidíte skutečnosti z vědomí, kde vám vše bude připadat nové.

Stará Země není špatná Země. Není to špatná Země. Není to Země, kterou je třeba změnit nebo opravit. Je to odrazový můstek k novému, k Nové Zemi, k novým úrovním tvoření, k novým úrovním reality, k novým potenciálům a možnostem, které jste všechny zasely, když jste se soustředily do této lidské zkušenosti.

Budete svědky pokroku v lidském vědomí, a to takovým zrychleným tempem, jaké jste ještě nikdy nezažili. V nadcházejících týdnech, měsících a letech uvidíte inovace a technologický pokrok, který posune vaši realitu do zkušeností, které si v tuto chvíli ani nedokážete představit. A to všechno je tak skvělé. Vy jste tvůrci Nové Země. Nejste zachránci staré Země. Nejste opraváři staré Země. Jste tvůrci Nové Země. Pamatujte.

Ptejte se sami sebe, zvláště nyní, jak by tuto hru života hrál mistr? Jak by mistr hrál tuto hru života? Protože mistrem jste vy. Vy jste mistři a hrajete mistrovskou hru života. Co by jedl mistr? Co by mistr pil? Co by si mistr oblékl? Kam by šel? Jak by mluvil? Jak by mistr přemýšlel? Co by vytvořil? Jak by miloval? Jak by mistr miloval? Jak by mistr miloval? Jak by to dělal mistr – osvícený mistr, realizovaný mistr, povznesený mistr?

Vy jste my a my jsme vy a my jsme kolektiv vzestoupených mistrů, což znamená, že vy jste kolektiv vzestoupených mistrů na Zemi. Dokážete si to opravdu uvědomit? Vyzýváme vás, abyste si to skutečně uvědomili. Vy jste my a my jsme vy a my jsme kolektiv vzestoupených mistrovských bytostí, což znamená, že vy jste kolektiv vzestoupených mistrovských bytostí. Vy jste mistři. Vy jste Stvořitel. Jste vším, čím si přejete být. Už je to tak.

Je tedy velmi důležité, abyste si hráli, abyste se bavili a abyste se soustředili na tvoření. Je pro vás tak důležité cítit radost, mír a svobodu, je pro vás tak důležité cítit všechnu lásku, která je ve vás, je pro vás tak důležité dovolit si hojnost a je pro vás tak důležité dovolit si pohodu.

Nezáleží na tom. Nezáleží na jediné věci, která předcházela tomuto okamžiku. Ani to, kolikrát jste se snažili vyléčit danou nemoc nebo vytvořit bohatství, vydělat více peněz, napravit onen vztah nebo si manifestovat spřízněnou duši. Nezáleží na tom – na ničem předtím, protože teď máte nový operační systém. Jste v nové vibraci. Jste v nové frekvenci. Hrajete novou hru. Můžete si dovolit uzdravení, hojnost, pohodu, svobodu, mír, radost? Můžete to dovolit?

A to neznamená, že nezažijete chvíle, kdy uroníte slzu pro ty, které milujete, nebo si v danou chvíli nebudete přát jinou okolnost či stav věcí. Znamená to, že můžete zůstat vědomí, přítomní a uvědomělí tak, že ve všech okamžicích stále dovolujete svou pohodu, stále dovolujete mír, stále dovolujete lásku. Můžete procházet vším a přitom stále umožňovat radost, mír, lásku, harmonii, pohodu, hojnost a svobodu. A čím více si hrajete, čím více se bavíte a čím více prožíváte tvořivost a expanzi a vyjadřujete vše, čím jste, tím více budete rozšiřovat lásku, radost, mír, harmonii, svobodu, pohodu, hojnost a krásu v každém aspektu svého života, v každé dimenzi vědomí, do každého rozšíření Zdroje, který je multidimenzionální bytostí, kterou jste. Hrajte si, tvořte, bavte se, dýchejte. Je to tak.

Vyzýváme vás nyní, abyste se třikrát zhluboka a vědomě nadechli a pocítili, jak se cítíte tady a teď. Zhluboka se nadechněte a nechte to být. Zhluboka se nadechněte a nechte to být. Ještě jednou se zhluboka nadechněte a nechte to být. Vnímejte se. Vnímejte se. Vnímejte se. Výborně.

Zdroj překladu
The Wisdom of The Council via Sara Landon, saralandon.com/wisdom-of-the-council/the-masters-game-of-life/

Podpořit bennu.cz

0 %