Channeling

Řešení „problémů“

Řešení "problémů"

Problém nemůžete vyřešit z „místa problému“, protože k tomu používáte stejné frekvence, jež způsobila, že onu věc či událost jako problém vidíte. V rámci shodné vibrace totiž protiklady nemohou existovat.

Když věnujete pozornost jen tomu, co znáte, nemůže se nic změnit. Nechte známé být a otevřete se neznámu. To se pak uděje přirozenou cestou samo.

Jste dokonalými tvůrci vibrace a všechny vaše manifestace jsou jejím přesným odrazem. Důvěřujte tedy smyslu věcí a událostí, které právě zažíváte. Vztahu k nim porozumíte tak, že nebudete neustále studovat, proč se vám to děje nebo s tím bojovat a být tím frustrovaní.

Akceptujte, že tomu tak je (ať je to cokoli) a nechte to být. Není to nic k řešení. Jakmile totiž začnete přemýšlet a vaše ego-mysl to bude chtít řešit, zbavit se toho, opravit to, zůstáváte tak automaticky ve stejné vibraci a onen „problém“ bude přetrvávat.

Vězte, že vše, co je kolem vás je vaším výtvorem (ne často vědomě, ale svou vibrací). Jste to vy a samo to taky odejde, transformuje se.

Nevyhýbejte se ničemu, tedy pokud nechcete, aby to ve vaší realitě zůstalo i nadále.

Zdroj překladu
Celestial Eric channeled by Roxanne Swainhart, www.odysseyofascension.com

Podpořit bennu.cz

0 %