Channeling

Jak zvýšit svou frekvenci (vibraci)

Zvýšení vaší frekvence nemusí být náročným úkolem. Dokonce není ani nutné vymyslet, jak dojít k tomu, aby se vaše frekvence sama zvýšila.

Tato evoluce vědomí je vlastně onou cestou, na které se nacházíte. Je tedy přirozené, že se vaše frekvence zvyšuje už jen tím, že existujete, a že setrváváte na své cestě. Zvyšování vaší frekvence se děje automaticky po celý den, každý den.

To, co je nižší vibrace, a čeho se držíte, se aktuálně objevuje ve vaší realitě proto, abyste to zpracovali.

Děje se tak proto, že se vaše frekvence zvyšuje – již je vyšší. Věci nízké vibrace tedy za těchto podmínek nemohou setrvat. Zjišťujete, že je pro vás nutné nechat jít určitě věci, nápady a vztahy, protože lpět na nich by vám způsobilo (a způsobuje) velkou míru bolesti.

Jak zvýšit svou vibraci

A tak když se vzdáte toho, co je těžké, toho, co vám již neprospívá, zjistíte, že se vaše cesta životem stane snazší a mnohem radostnější. Pomůže vám také, když umožníte tomu, co je nižší frekvence prostě tou nižší frekvencí být. Nemusíte opravovat nebo měnit nic, na co jste narazili nebo zažíváte.

(pozn. autora – pozor, akceptací věcí v daném momentě se nerozumí, že s věcmi nemáme nic dělat, nemáme snít a nesnažit se konstruktivně řešit daný problém s rukama v klíně. Znamená to pouze vědomí toho, že daná situace se stala z důvodu nejlepšího pro náš rozvoj, i když to nemusí být a většinou není na první pohled zřejmé. Situaci stejně nezměníme, změníme pouze svůj pohled na ní a podle toho se také budeme cítit).

Nyní více než kdy jindy máte možnost nahlédnout do vašeho vztahu k různým věcem. Pokud se přestanete soudit za účast v nízko-frekvenčních aktivitách (pozn. autora, pro někoho to mohou být plytké diskuze, alkoholové párty apod.), odstraníte tím tento energetický náboj, který vás s nimi svazuje.

Když přijímáte nízko-frekvenční nápady, chování, přesvědčení, myšlenky tak, jak jsou, odstraňujete energetický náboj. To vám umožní se posunout dále. Upínáte-li se na něco s nízkou frekvencí, ať se vám to již líbí nebo to naopak nesnášíte, vytváříte tím jistou formu závislosti. Závislost, která ve vás udržuje jisté energetické napětí.

I když je tou aktivitou něco, co již nadále neprovozujete nebo si nemyslíte či neříkáte, stáváte se vědomí o těchto soudech. O tom, že jste kdy měli co do činění s těmito věcmi z nízko-frekvenčního spektra.

Jak zvýšit svou frekvenci

Nejjednodušším způsobem, jak se oprostit od závislosti na věcech, vzorcích chování či lidech je přestat je i onu závislost soudit. A pokud tak učiníte, přirozenou cestou začnete vibrovat na vyšší frekvenci a pokračovat na vaší cestě s úsměvem na tváři.

Přeloženo z: Elevating Your Frequency ∞The Pleiadian High Council of Seven

Poznámka autora

Ladislav ŠulcPozor ještě na jeden začarovaný kruh a tím je souzení sebe sama, za to, že něco soudím. Pokud se přistihnete, že nějaký okamžik, situaci, ostatní lidi či sebe soudíte, nenadávejte si a nebojujte proti sobě. Umožněte tomuto hlasu být vyslyšen (je to jen další z aspektů / vaše božství maskované za ego / vnitřní dítě) a mějte se rádi nehledě na toto souzení. Pokud je to možné, snažte se tento proces řešit pouze uvnitř sebe 🙂

Někteří z vás si jistě řeknou, a jak to asi tak provedu, jak se oprostím od těch věcí, na kterých lpím v praxi? Skvělá otázka. Za prvé tím, že přestanete věřit a říkat, že ona věc je a bude pořád taková. Za druhé tím, že na sebe přestanete tlačit a necháte onomu oproštění volný průběh a nebudete na něj dávat „deadline“. Čím více budete chtít, aby něco odešlo, tím více to bude ve vaší realitě setrvávat. To je jeden z paradoxů (a jejich spousta:), který si sami v praxi snadno ověříte.

Podpořit bennu.cz

0 %