ChannelingZdraví

Opravdu musíme stárnout?

Opravdu musíme stárnout?

Existuje mnoho hluboce zakořeněných přesvědčení ve vztahu ke stárnutí. Naprostá většina lidí věří, že je tento proces nevyhnutelný. Garantovaná jistota. To ale není pravda.

Lidské tělo bylo navrženo tak, aby se neustále regenerovalo a tudíž nikdy nebylo poškozeno. Toto přesvědčení a porozumění se však vytratilo s destrukcí Atlantské a Lemurijské civilizace. Vaše těla se tedy stále ještě do jisté míry opravují a regenerují, např. z nemocí, ale vaše přesvědčení diktují, jaká bude vaše zkušenost. Lidé již věky hledají tzv. „lék proti stárnutí“, ale neuvědomují si, že ho nelze najít v nějaké lahvičce nebo pilulce. Lze jej najít pouze uvnitř sebe sama.

Věděli jste, že každých 10 let regenerací získáváte zcela nové tělo? Ty buňky, které jsou stavebními prvky vašich kostí, svalů, orgánů a tkání, se právě v tomto cyklu obměňují. Proč tedy lidské tělo i přesto stárne?

Protože reflektuje vaše nejniternější přesvědčení.

Pojďme se podívat na konkrétní příklad. Udělali jste si v minulosti jizvu na těle a máte ji, co si pamatujete. Když se tedy buňky regenerují a po čase jsou zcela obměněny, proč mají lidé tedy jizvy? Mají je proto, že si je neustále vytvářejí. Vaše přesvědčení říká – již od dětství mám tuto jizvu – vaše buňky toto přesvědčení reflektují a zformují se do tvaru jizvy. Vězte, že je možné a ve vašich silách vytvořit zdravé, nedeformované buňky, rozhodnutí je vždy jen na vás, i když se to na první pohled nezdá.

Atlantská i Lemurijská civilizace si byly vědomy toho, že lidské tělo bylo navrženo tak, aby vydrželo velice dlouho. Obvyklá délka v této době se pohybovala kolem 500 let než začlo tělo scházet. Jejich těla byla postavena stejně jako ta naše, ovšem oni nevěřili tomu, že by jejich tělo mělo stárnout. Nyní lze říci, že průměrná délka života člověka je asi 75 let. I to je významně větší počet, než jak tomu bylo na vašem světě nekolik set let dříve. Do stovek let to má ale daleko.

Vaše kolektivní víra v to, jak dlouho „by měl“ člověk žít, se mění. Postupně oproti minulosti shledáváte akceptovatelnou dvojnásobnou délku života. Ta se navíc s každou novou generací prodlužuje. Mnoho lidí bude argumentovat, že je to díky novým technologiím a pokroku v medicíně, jenže to až vaše upravené vnímání a nová přesvedčení umožnila jejich objev.

Jednoho dne se lidstvo dožije doby, kdy nebude stárnout vůbec. Prozatím bude přibývat stále více lidí, jež budou žít déle, než je uvedeno ve vašich historických záznamech. Dožívat se 150 let bude novou normou – a to ne v tak vzdálené budoucnosti. Do té doby bude technologie a věda ruku v ruce zpomalovat stárnutí, přesto vězte, že skutečnou příčinou evoluce jsou nové vzorce myšlení a přesvědčení. Nastane doba, kdy proces stárnutí zastavíte pouze a jen svými přesvědčeními.

Možná se ptáte, proč by měl člověk vůbec umřít, když se tělo neustále regeneruje. Vynikající otázka. Je to proto, aby se mohl „resetovat“, odejít z této reality a reinkarnovat se do jiné zkušenosti s jinými podmínkami. To umožní nové výzvy, zkušenosti i vztahy.

Ve vyšších dimenzích nezažíváme stárnutí ani smrt, tak jak ji znáte vy v rámci 3. a 4. dimenze. Místo „smrti“ fyzického těla jednoduše změníme fokus či nasměrujeme svou „energii“ z jedné reality na další, když již máme pocit, že jsme vyčerpali vše, co jsme chtěli zažít. Z vyšších dimenzí nevnímáme smrt jako něco smutného. Naopak, je obvyklé tuto událost společně oslavit. Víme, že pro některé z vás to může znít podivně, protože zde v nižších dimenzích zažíváte obrovský smutek ze (vnímané) ztráty, nicméně když se nacházíte v dimenzích vyšších, víte, že nelze ve skutečnosti s nikým ztratit kontakt. Máte možnost se s nimi spojit, kdykoli chcete. Řekli bychom, že je to podobné, jako absolvování vysoké školy. Student se v daném poli naučil vše, co bylo možné, a je nyní připraven na další zkušenost. Úspěchy studentů oslavujete – netruchlíte, protože se jim podařilo uspět v nelehké výzvě a jsou připraveni na další „kapitolu“ jejich života. Jen proto, že již nebudou „školu“ navštěvovat, neznamená, že přestali existovat. Takto my nahlížíme na proces „smrti“.

Jak tedy můžete změnit svá přesvědčení o procesu stárnutí? Jednoduše řečeno – neočekávejte jej. Neexistuje důvod, proč byste měli. Usmíváme se, protože lidé mají tendenci věci příliš komplikovat. Jsme si ale vědomi toho, že aby se vám podařilo ze „dne na den“ zastavit stárnutí, vyžadovalo by to obrovský skok na úrovni vašeho vědomí. Tak či tak vám doporučujeme, abyste svá přesvědčení ohledně stárnutí začali prozkoumávat. Podívejte se kolem sebe, uvidíte lidi, co jsou sice stejného věku, ale někteří z nich vypadají mnohem starší. Proč je tomu tak? Jejich přesvědčení totiž určují, jak stárnou. Někteří lide stárnou elegantně, bez jakékoliv újmy na kognitivních schopnostech. Pak jsou tu tací, kteří stárnou dříve, než jste je za staré začali považovat.

Věda eventuálně dojde k závěru, že proces stárnutí nesouvisí s vaší genetickou linií či nezvratitelným poškozením buněk, ale s očekáváním vaší mysli.

Jaká jsou vaše přesvědčení o stárnutí? Chcete nějaké z nich změnit? Kolik vám bude let, až budete očekávat, že byste měli vykazovat znaky stárnutí? Vrásky? Šedivé vlasy nebo chůzi s holí? Nebo očekáváte, že budete nadále plni „mladistvé“ energie?

Vězte, že vaše přesvědčení nelze utajit. Vždy se ukáží na vaší tváři a všichni je uvidí. Jak dlouho očekáváte, že ještě budete mladí?

Doufáme, že vám tato zpráva nějak poslouží.

Zdroj překladu
Angelic Guides, www.angelic-guides.com/2012/11/29/the-aging-process-is-not-necessary/

Podpořit bennu.cz

0 %