Channeling

Krystalické vědomí a vaše světelná těla

Krystalické vědomí a vaše světelná těla

Vše je vědomím, které se vyjadřuje pomocí energie. To zahrnuje i vás všechny. Pokud trpíte na nějaký fyzický problém, nemoc či symptom povznesení, který se projevuje fyzicky, pomůže vám si vzpomenout, že nejste jen svou kůží, kostmi, orgány, vlasy a svaly skrze které pumpuje krev. Jste mnohem více.

Jste vědomím, které se projevuje skrze energii a část této energie je spojena s vaším tělem, abyste získali pocit, že patříte na konkrétní místo.

Nacházíte se většinou uvnitř projevu vašeho vlastního vědomí. Pokud uznáte, že jste víc než vaše fyzické tělo, jeho uzdravení se stane snazším. Když rozpoznáte, že jste vědomím, které vytváří prožitek těla, můžete tuto zkušenost změnit. Nacítění se na expanzivnost vaší nekonečné podstaty usnadňuje upravení něčeho tak malého a dočasného, jako je vaše tělo.

K tomu vás vyzýváme. Vciťte se do své nekonečné podstaty a zůstaňte u toho ve svém tělě. Vnímejte se spíše jako světlo, které prosvítá zevnitř vašeho těla. Změnťe vnímání sebe sama a změníte tím všechno.

Na světě je mnoho lidí, kteří touží po světelném tělu. Nejlepší způsob, jak se k němu dostat z místa, kde jste nyní, je uznat, že jste světlem, které se projevuje v jiné formě. Budete to vy, ne vaše tělo, což činí velký rozdíl v tom, jak vnímáte sebe i váš život. Nedržte se zpátky. Nečekejte až budou ostatní připravení na to, abyste mohli posunout své vědomí.

Nechte světlo vašeho pravého bytí zářit a transformujte se zevnitř ven. Dokážete rozplynout jakýkoliv blok, trauma a uvíznutou emoci tím, že se rozpomenete, že jste oním světlem a tím se umístíte na zcela jinou časovou linii – s odlišnou minulostí i budoucností. Funguje to kdykoliv, jsme si totiž podobní více, než si myslíte.

My jsme se pouze rozhodli se nespojovat s fyzickou formou, a ano, usnadňuje nám to si udržovat vysokou vibraci. Vy to ale dokážete také. Víme to. Stáváte se bytostmi se světelnými těly. Neexistuje lepší čas než přítomnost na to, abyste se vcítili do pravdy toho, kým skutečně jste a uzdravili každý aspekt toho, kým jste byli.

Zdroj překladu
Arcturian Council channeled by Daniel Scranton, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %