Channeling

Karta měsíce listopadu 2020 – Andromeda | Změna

Andromeda

U minulé karty (fúze a magie, Orion) jsme diskutovali o kritickém evolučním procesu, jež vaše planeta nyní zažívá a o tom, jak se vaše transformace aktivuje. Povídali jsme si o renesanci vědomí, která může nastat, pokud to společnost dovolí.

Aby tato renesance mohla nastat, lidé musí být ochotní opustit vše, v co věřili, že je skutečností. Nemluvíme o záměně jednoho přesvědčení za druhé, což je jen způsob pohybu tam a zpět mezi opačnými póly. Mluvíme tu totiž o stavu, kdy je člověk ochoten se vzdát všeho – svých přesvědčení, příběhů vymyšlených pro podporu těchto přesvědčení a zvyků, které ona přesvědčení udržují.

Co se stane, když to uděláte? Minulý měsíc jsme popisovali, že je to jako „být nahý a vznášet se v temné prázdnotě.“ Když přestanete lpět na svých přesvědčeních a budete spokojeni s vědomím, že nevíte, co nevíte, otevřete svoje vědomí natolik, že bude možná změna.

Všechny reality existují jako potenciály a s čímkoliv rezonujete, to začnete zažívat. Ačkoliv je toto povaha vesmíru, je nyní zesílená, protože se přesouváte z jednoho stavu vědomí do dalšího. Proto jsme zdůrazňovali důležitost vaší vnitřní práce. Pokud se soustředíte na strach, vymezování se, příběhy o zlu v externí realitě, nebudete schopni odemknout vaše vědomí tak, abyste zažili změnu. Jednoduše vytvoříte vícero způsobů, které vám potvrdí váš pohled na realitu a vy v ní zůstanete uvězněni.

Nyní tedy s vašimi neviditelnými křídly stojíte na rozcestí. Skočíte do prázdnoty, osvobození od vašich příběhů a přesvědčení, abyste zažili hlubokou změnu? Nebo se upnete ke svému pohledu na realitu – formovanou vašimi příběhy a přesvědčeními – a zůstanete uvězněni v kleci vaší vlastní výroby? Toto je jedním ze skutečných testů pro každý druh, který dosáhl evoluční příležitosti pro změnu. Volba je na vás, my vám ale doporučujeme, abyste se nenechali na vaší cestě vést strachem.

Energie Andromedy je v takovém období velice hodnotná, je totiž založena na plynutí, změně a flexibilitě. Lze říci, že je v tuto dobu opakem energie Země. Protože je vesmír ve své povaze dualistický, jeden pól, který zažijete, je vyrovnán svým protikladem. Tuto roli nyní hraje energie Andromedy. Čím více se lidé stávají ustrašenější, rigidní a oklamaní svými vlastními iluzemi, energie Andromedy stoupá, aby vyrovnala tuto nehybnost. Pokud tuto energii vyhledáte, může vás vést, až budete skákat přes propast se svými neviditelnými křídly.

Abychom si to ujasnili: Všechny bytosti musí v určitý moment tuto propast překonat. Pokud tak neučiní, budou metaforicky postrčeni okolnostmi. Lidstvo se k takovému postrčení dostalo velice blízko. Pandemie, politické otřesy, běsnící ohně, tajfuny a zemětřesení, to všechno jsou manifestace odporu lidstva se změnit. V určitý moment vás tento odpor vyčerpá a pustíte se, protože už vám nebude zbývat žádná síla. Proč nezačít přijímat tuto změnu nyní, než aby jste k tomu museli být později donuceni? (To platí jak na osobní úrovni, tak také na úrovni společnosti).

Napojte se v tomto chaotickém čase na energii Andromedy. Dovolte jí vás vést a pomoci vám přijmout změnu, které se tak bojíte. Zeptejte se jí, aby vám ukázala, kde jste zaseklí ve starých vzorcích a přesvědčeních. Tím, že budete vyhledávat přijetí změny navzdory svému strachu z ní, dáte dohromady uvnitř sebe tyto dva póly a vytvoříte tak tolik potřebný alchymistický posun, který se odrazí externě v masovém vědomí. Když takto zapálíte jednu svíčku uvnitř sebe sama, můžete rozšířit světlo k mnoha dalším. Plamen této svíce začíná nejprve u vás.

Zdroj překladu
Germane -- through Lyssa Royal Holt, www.lyssaroyal.net

Podpořit bennu.cz

0 %