ChannelingPotenciály

Karta měsíce října 2021 | Zeta Reticuli (současnost, 2. éra) | Učíme se pečovat

Zeta Reticuli

Energie této karty pochází z historie Zeta Reticuli, kterou mnozí z vás znají. Zetové, druh, u kterého se vyvinulo silné mentální vědomí, jež potlačilo emocionální tělo, zažili kvůli této nerovnováze masivní krizi druhu. Druh se téměř zničil v důsledku toxicity, sterility a emocionální atrofie. Aby se uzdravili, museli se přímo na pokraji zkázy naučit znovu navázat spojení s potlačeným emocionálním tělem. Pro druh, který se pyšnil ostrostí mysli a který považoval emocionální tělo za podřadné vůči tělu mentálnímu, to byla děsivá a náročná zkušenost. Byla to pro ně ponižující cesta, ale nanejvýš potřebná.

Jedním z aspektů této cesty bylo naučit se pečovat. To zahrnovalo i péči o lidi kolem nich, jako jsou děti a členové komunity. Znamenalo to také naučit se pečovat o prostředí kolem sebe (například o planety), aby si člověk uvědomil, že jeho okolí je prodloužením jeho vlastního vědomí. Ale možná nejtěžší (a nejdůležitější) lekcí pro ně bylo naučit se pečovat o sebe, protože tato činnost znamenala přijmout emocionální tělo. Byla to dlouhá cesta, ale s pomocí lidí a jiných druhů se dokázali uzdravit.

Podobná zkušenost se nyní odehrává na Zemi. I když jsou lidé přirozeně emocionálnější, než byli Zetové, panuje zde velký strach z emocionálního těla. To vede k vnitřnímu konfliktu, který lidé pociťují a který v kolektivním vědomí dosahuje bodu imploze. U druhu, jako je ten váš (který se bojí svého robustního emocionálního těla), se vztah k mentálnímu tělu stává spletitým. Co tím máme na mysli? Ve snaze chránit emocionální tělo se mentální tělo u lidí může stát svým vlastním největším nepřítelem. Místo aby umožnilo přirozený tok emoční energie, může se mentální tělo aktivovat a stát se jakýmsi ochráncem emočního těla.

Jak to vypadá? Tento proces má podobu konstrukce propracovaných mentálních úvah (někdy velmi zkreslených), které se promítají ven do reality jako způsob, jak se vyhnout pociťování nebo prožívání jasných skutečností, které jsou všem zřejmé. Mentální tělo si vytvoří iluzorní paradigma reality a začne mu věřit – to vše za účelem vyhnout se nepříjemným nebo bolestivým emocím.

Jaké je řešení tohoto procesu, který člověka uvězní ve vězení jeho vlastních spletitých přesvědčeních? Odpověď je tématem této karty, ale její realizace není vždy snadná. Když se zmiňujeme o myšlence „naučit se vychovávat“, co tím myslíme? Potlačování emocionálního těla vede k hlubokému stavu opuštěnosti, jako když se nacházíte na poušti bez vody. Stav vyprahlosti se jen zhoršuje, dokud si člověk neuvědomí, že se musí (obrazně řečeno) zavodnit. Hydratace neboli napití se je symbolem pro otevření emočního těla a obnovení přítoku a odtoku energie.

Člověk bude muset umožnit, aby se uložené a bolestivé emoce vyčistily, a zároveň dovolit, aby se do něj skutečně vstřebala láska od druhých a z vesmíru. Tím se odbourá iluzorní paradigma, které bylo vybudováno za účelem ochrany.

Učení se péči tedy neodkazuje na péči o touhy ega, která by jen nadále posilovala pokřivené paradigma vybudované za účelem ochrany. Skutečná péče se týká spíše toho, že si dovolíte prožívat realitu přirozeným způsobem, jakým jste ji měli prožívat – se zdravým emočním a mentálním tělem v rovnováze. Cesta k této zkušenosti je zpočátku často bolestivá, protože otevření emočního těla může působit jako smrt – ale vždy po ní následuje znovuzrození.

Zetové se této lekci naučili během velmi bolestného a krásného období své historie (2. éra), kdy se stali téměř znovu dětmi. Tato dětská nevinnost a úžas vám dodá sílu jít do nepříjemných míst, která byla dříve ponořena. Když to uděláte, napijete se tolik potřebného nápoje vody, který zahájí proces péče a uzdravení vás samotných. Tento proces změní pravidla hry, protože znemožní vytváření iluzorních konstruktů reality a uvede vás do nezbytného období léčení a uvolnění popírání, kterému musí čelit všechny civilizace třetí dimenze při přechodu do čtvrté dimenze.

To je jeden z důvodů, proč je energie Zety ve vaší realitě již nějakou dobu tak silná – protože tyto bytosti tento přechod uskutečnily a jsou zde, aby vám pomohly v tom vašem. Nabízejí vám svou moudrost a osvěžující nápoj vody. Když souhlasíte s prvním douškem, začínáte svou cestu k sebepéči.

Zdroj překladu
Germane -- through Lyssa Royal Holt, www.lyssaroyal.net

Podpořit bennu.cz

0 %