ChannelingOtázky a odpovědi

Jak se zbavit podvědomých programů

Jak se zbavit podvědomých programů

Vaše podvědomá mysl obsahuje věci, které vás mohou blokovat v tom, stát se člověkem, kterým skutečně na tomto světě chcete být. Najdete v ní mnoho společných témat. Jedním z nich je pocit osamění, kdy si myslíte, že vás nakonec všichni opustí. Tohoto přesvědčení si nemusíte být vědomi, proto je podvědomé.

Původem není ovšem programování ze strany společnosti. Pochází z vašich předchozích životních zkušeností. Každý z vás zažil, jaké to je, když zůstanete úplně sami a není zde nikdo v lidské podobě, aby vám pomohl, podpořil vás a měl vás rád.

Nejprve je potřeba rozpoznat, že toto podvědomé přesvědčení máte, pak s tím teprve můžete něco udělat. Musíte přesvědčit o tom, že nejste nikdy sami, a to i když vás opustí lidé i zvířata kolem. Spojte se svými duchovními průvodci. Pocíťte přítomnost těchto krásných bytostí, které se vám věnují. Jsou vždy kolem vás. Můžete se na ně spolehnout.

Následně je vhodné si uvědomit svou moc jako jednotlivce. Potřebujete si ukázat, že skrze sílu své vibrace toho dokážete mnoho stvořit. Najděte si něco, čemu jste ochotni uvěřit, že si dokážete pro sebe stvořit. Nalaďte se v sobě na odpovídající vibraci (jako by to již bylo), abyste si vyzkoušeli tuto zkušenost. Demonstrujete si tím, že i když zůstanete zcela sami, vždy budete mít schopnost tvořit svou realitu a svoje duchovní průvodce s sebou.

Ukažte také sami sobě, že nehledě na to, jak je od vás někdo daleko, vždy se s ní/m můžete spojit uvnitř sebe sama. Můžete pocítit přítomnost člověka, který již odešel (umřel), i jejich vědomí. Nasměrujte to své do nitra svého srdce a rozpoznejte, že nikdy nemůžete být oddělení od někoho, kdo pro vás v životě tolik znamenal.

Když jste nyní přesvědčili svou mysl o tom, že se tohoto podvědomého přesvědčení nemusíte držet, můžete si zpřístupnit vzpomínky z vašich předchozích životů. Nebo dokonce zkušeností i v tomto životě, kdy jste byli opuštěni. Svůj smutek můžete zpracovat tím, že ho procítíte v přítomném okamžiku. Pokud tak učiníte, propustíte ho a již nebude potřeba se jakkoli zabývat myšlenkou vědomého či nevědomého. Nebo o opuštění kýmkoli, ani v případě jejich smrti.

Nyní je ten správný moment ve vaší evoluci na to, se zbavit tohoto podvědomého přesvědčení a následně vědomě aktivovat nový, jež rozpoznává, že máte schopnost si tvořit realitu, kterou chcete zažívat. A pokud tato realita zahrnuje to, že jste obklopeni mnoho skvělými a milujícími lidmi, pak je to jistě něco, co můžete mít.

Podpořit bennu.cz

0 %