ChannelingSebeláska

Spřízněné duše a nepodmíněná láska

Spřízněné duše a nepodmíněná láska

Abyste mohli něčemu skutečně porozumět, musíte to nejprve zažít na vlastní kůži. Existuje moment, který sami sobě věnujete každý život – a tím je možnost se poznat jako nepodmíněnou lásku.

Ne, není to test a nikdo mimo vás jej „neúkoluje“. Nemůžete udělat chybu.

Je to jednoduše okamžik, kdy máte volbu milovat někoho bez ohledu na jeho nedostatky, na věci, jež vnímáte jako nemožné milovat.

V mnoha minulých životech jste měli možnost někoho milovat nepodmíněně, ale rozhodli jste se pro zášť. Rozhodli jste se neodpouštět, držet v sobě vztek a odpor. Tyto životy pak umožní vznik tzv. „karmických vztahů“ s ostatními, protože si potřebujete dávat tuto zkušenost opakovaně, dokud se tak nestane.

Milovat někoho nepodmíněně je vskutku osvobozující. Je to úžasná zkušenost plná svobody a radosti. Hluboce vás spojuje s tím člověkem, kterému ji nabízíte. Všechno ostatní, co do té doby mezi vámi existovalo, se rozplyne. To je ten moment, kdy víte, že se nacházíte tváří v tvář vaší spřízněné duši.

Spřízněnou duší je obvykle někdo, kdo vám dává opakovaně možnost milovat jej nepodmíněně. Vy učiníte totéž, pouze tím, že budete sami sebou. Tím, že budete dělat a říkat věci tak, jak je cítíte přirozeně. Budete toho člověka rozčilovat (pozn. redakce – dotknete se jeho nedoléčených míst a aspektů), ale dáte mu tím možnost vás pak milovat nepodmíněně. Co se pak stane je nádherné, protože, když vás někdo jiný takto miluje, vidíte sami sebe úplně jinak. Jste schopni se vidět očima Zdroje a milovat se nepodmíněně. To je nesmírně osvobozující.

Cítíte se volní – postupně se zbavíte nutnosti dostát nějakému vlastnímu standardu pro to, být milovaný/milovaná. Otevřete se více přijímání lásky, a tím samozřejmě i jejímu dávání. Znát sebe sama jako nepodmíněnou lásku, je zkušenost, kterou jistě chcete zažít. A my vám přejeme, aby tomu tak bylo mnohokrát.

Podpořit bennu.cz

0 %