Channeling

Vyléčení trauma z minulých životů

Vyléčení trauma z minulých životů

V tomto životě se potkáváte s mnohými traumatickými situacemi z minulých životů, přes které se propracováváte často bez vědomí toho, o co vlastně šlo. Jak tedy na to?

V nynějším životě pro sebe vytváříte situace, které spouštějí emoce asociované s traumatickými událostmi z minulých životů.

Ona konkrétní situace ve vašem současném životě s tou z minulosti vůbec nemusí souviset nebo to může být její odlehčená verze. Symbolika. Ať již je to cokoliv, spustí to ve vás reakci. V onen moment pro vás bude velmi iracionální zažívat tolik strachu, vzteku, úzkosti, smutku nebo dokonce nenávisti vzhledem k daným okolnostem.

Chceme vám pomoci tomu všemu porozumět, i když není nutně třeba vědět, jaká že to byla traumatická událost z vašeho posledního života nebo těch předešlých. Jen si musíte být vědomi, že jste narazili na své bolavé místo a tyto emoce jsou důsledkem proto, že je s sebou přinášíte právě z minulosti. Pokaždé, když se s něčím takovým setkáte (cítíte se bezdůvodně až příliš emocionální), pomáháte tím nejen kolektivu, ale i své genetické linii.

Proto je nesmírně důležité, abyste uctili své emoce i emoce ostatních. Pokud totiž nedokážete porozumět tomu, proč u vás nastala ona reakce, rozhodně nebudete schopní chápat, proč někdo další ve vašem životě se chová, tak jak se chová. Proč má takovou emocionální reakci na zdánlivě nevýznamnou situaci. Mějte tedy soucit. Ne k dané situaci, ale k oné emoční reakci.

Tím, že budete soucitní k sobě i ostatním, se vám podaří se dostat za hranice této změny ve vědomí i se všemi vašemi minulými Já, které se k vám na tuto jízdu připojí. Díky zprocesování oněch emocí za ně jim umožníte opětovnou integraci do vaší Superduše (Oversoul). Uzdravíte tím také ony traumatické okolnosti, aniž byste často museli vědět, o co se jednalo.

Zdroj překladu
The 9th Dimensional Arcturian Council, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %