Channeling

Jak prožijete dokončení posunu

Jak zažijete dokončení posunu

Velmi nás zajímá vývoj nového já, který se v této době odehrává v každé lidské bytosti. V podstatě posouváte své vědomí zevnitř tím, že si všímáte, že jste víc než identita, na které jste dříve lpěli jako na svém skutečném já. Nyní, když přecházíte z egoistické bytosti na své vyšší já, je toto místo, na kterém se nyní nacházíte, nejzajímavější a nejvíc fascinující pro ty, kteří jako my pozorují tento proces vývoje.

Vidíme, jak se každým dnem stáváte více tím, kým jste, protože jsme svědky toho, že jste spíše energií, která vibruje, než lidským tělem, které mluví, myslí a jedná. Zvyšování úrovně vašich vibrací je nevyhnutelné, protože vaše planeta se posouvá, stejně jako se celá sluneční soustava přesouvá přes galaxii takříkajíc na zelenější pastviny. Je to čas, kdy se na sebe budete dívat novými způsoby a spatříte věčné rozšiřování svého vědomí, které bude zahrnovat více svého já.

Jste určeni k tomu, abyste se rozvíjeli. Proces vašeho vývoje probíhá prostřednictvím uvědomění si, že na ničem jiném ve skutečnosti nezáleží. Proto zažíváte ztráty; proto zažíváte rozchod, ztrátu peněz, domova, majetku, dokonce i svého mládí. Čím déle se pohybujete časem a prostorem tam na Zemi, tím více ztrácíte, což vám nakonec pomůže smířit se s tím, že jste v první řadě nikdy neměli lpět na těchto fyzických iluzích. Bylo to něco, co naučili. Byli jste vedeni k tomu, abyste se identifikovali jako rasa, náboženství, národnost, pohlaví a tak dále, a protože tyto věci jsou pro probuzený kolektiv stále méně důležité, dochází k reakci.

Lidé, kteří stále lpí, chtějí, abyste lpěli také. Chtějí, abyste měli národní hrdost, náboženství, snadno identifikovatelné pohlaví a tak dále. Cestou ega je lpět, připoutávat se, přisuzovat význam nesmyslnému, a cestou vyššího já je být přítomen, nestarat se o formu, o struktury, o vymyšlené představy, jako je země, a místo toho být více bezpodmínečnou láskou, projevovat více soucitu a tvořit z krásy, která je všude kolem vyššího já. To je v podstatě to, co očekáváte, že budete dělat po vzestupu, ale právě teď se nacházíte v této přechodné fázi, kdy se zbavujete identit ega, abyste se stali svým vyšším já, a ti z vás, kteří již udělali hodně této práce, se mohou začít identifikovat jako své vyšší já právě teď.

Nemusíte čekat na sluneční záblesk, událost, tři až několik dní temnoty, o kterých se mluví, a tak dále. Nemusíte čekat, až něco z toho nastane mimo vás, abyste se rozhodli, že se chcete identifikovat jako nekonečná, věčná, beztvará bytost světla a lásky. A jakmile se budete projevovat o tomto pocitu, který jste si v sobě vypěstovali, rozzáříte se i pro ostatní a ti se pak budou více zajímat o to, co máte spíše než o nablýskané nové auto, velký dům, luxusní oblečení a další věci. Budou chtít, abyste je naučili, jak najít to místo uvnitř, kde i oni mohou mít vnitřní klid a pocit uspokojení z pouhé existence.

Proto neustále říkáme, že jako probuzený kolektiv vedete lidstvo. Je to proto, že vidíme, jak se bude posun ve skutečnosti dále rozvíjet. Bude to hnutí zdola, kdy všichni, kdo věnujete pozornost tomu, co se ve vás děje, povedete nově probuzené zpět do svého nitra, kde už existuje vše, co potřebují. A jak to budete činit, pomůžete kolektivu lidstva přejít od egoismu ke kolektivu, který existuje jako celek, jako něco vyššího, a pak zažijete dokončení posunu.

Zdroj překladu
The Acrturian Council via Daniel Scranton, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %