Vždy jsme vás byli ochotni přijímat v místě, kde se právě nacházíte. Ať již jako celek nebo jednotlivce. To nám umožnilo vidět za hranice vašeho přítomného okamžiku. Díky tomu jsme získali větší porozumění, o kterém jsme si jisti, že jej můžete také získat.

To, co vám pomůže transformovat váš život, je vaše ochota akceptovat okolnosti, které se dějí právě teď.

Akceptace jako taková umožňuje uvolnění fixace na vaše aktuální okolnosti, a tím vám pomáhá v tvorbě něčeho nového. Něčeho, co se vám bude více líbit a budete pak lépe připraveni, si to užít. Proces akceptace je stejný, jako všechny ostatní. Není okamžitý, neděje se najednou. Probíhá krok za krokem.

Nejprve si ve vašem životě musíte být něčeho vědomi, a poté si na danou věc umožnit reagovat. Jinými slovy, stále budete cítit emoce, ale váš cíl bude v sobě nalézt prostor pro akceptaci. Jakmile zprocesujete emoce, které vyplavaly na povrch s ohledem na vaše aktuální okolnosti, budete se moci otevřít možnosti. Možnosti, že to, co právě prožíváte, vám nějakým způsobem slouží.

Když si toto uvědomíte, stane se pro vás akceptace vašich okolností mnohem snazší. Vidíte-li, jak vám něco slouží a pomáhá, jste si také vědomi, že je to pouze dočasná záležitost. Změny, které je potřeba učinit v rámci fyzického světa se vám zviditelní a kroky, které tyto změny vyžadují, se stanou zřetelnější.

Když jste ve stavu přijímání, nemůžete být ve stavu souzení.

V sebe-akceptaci se nekritizujete pro to, kým jste a kde se právě nacházíte. Nejste v odporu. Tím si umožňujete nalézt určitý komfort a úlevu v dané situaci. Věnujete si tak nezbytné prvky pro cestu do lepší budoucnosti.

Zdroj: Arcturian Council channeled by Daniel Scranton


Diskuze

Autor

Leave A Reply