Channeling

Vnímání reality

Perception of reality

V tomto vesmíru neexistuje žádná jedna absolutní pravda. Existuje pouze vnímání (něčeho), nahlížení. Realita JE. Tečka. Vše ostatní je příběhem, který tvoříme nahlížením na onu realitu.

Vaše pohledy, názory jsou JEN vaše. Umožňují vám zažívat realitu, a to je i jejich smyslem. Proto neexistuje žádné „dobré“ či „špatné“. Vždy se rozhodujete na základě svých přesvědčení, pohledů. Není podstatné, abyste rozlišili, které z vašich vjemů jsou skutečné či ne. Důležité je, že tyto vjemy jsou pravdivé pro vás. A jestliže je tomu tak, pak vaše realita musí být skutečná a nevyvratitelná. Pokud se někdy setkáte s někým, kdo má (podle vás) lepší náhled na realitu než-li vy, někdy tuto osobu poslechnete a přijmete její pohled za svůj.

Čím dál tím více z vás však zamítá onu myšlenku, že někdo „zvnějšku“ má ten perfektní nebo správný pohled na realitu. Díky tomu se vyvíjíte. Učíte se být zodpovědní za realitu, kterou zažíváte. Jen proto, že se vám realita nějak jeví, neznamená to však, že jí musíte vnímat stále stejně. Jste tvární. Flexibilní.

Můžete se adaptovat a změnit svůj pohled na realitu tak, aby vám lépe vyhovoval.

V žádném případě není třeba obecná shoda. Shodovat se na něčem z vás nečiní silnější. Diverzita ano. Ta je skutečným výsledkem různých pohledů, které máte na realitu. Každý si svůj pohled volí, ovšem jen málokdo ví, že je tomu opravdu tak.

Vědomí toho, že si lze zvolit, jak můžeme realitu vnímat, je stěžejní částí procesu „probuzení“. Vědomá volba toho, jak vnímáte, a co vnímáte, je dalším pozitivním krokem vaší evoluce.

Nejdůležitější pohled ze všech pro vaši duševní pohodu je ten na vás samotné. Změníte-li pohled na sebe sama, změníte vše ostatní. Dívejte se na realitu tak, jak jí chcete zažívat. Zasloužíte si v takové totiž žít.

Zdroj překladu
Arcturian Council, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %