ChannelingPotenciály

Energie srpna 2023 a konec roku 2023

Jsme tu, abychom vám předali srpnový přenos energií. Na začátku vám chceme sdělit, že tyto energie dostáváte díky veškeré práci, kterou jste na sobě vykonali, abyste se připravili na to, co přijde v srpnu a co bude přicházet i nadále, jak budete postupovat na své cestě vzestupu. Vaše duše jsou připraveny vnést více svých energií do vašich fyzických lidských těl, a to je to, co budete více přijímat v průběhu srpna i v dalších měsících.

Dojde k hlubšímu a plnějšímu splynutí fyzického s nefyzickým, lidského, mysli a ega s duší, vyšším já, kolektivním vědomím. Všichni se pohybujete v období, kdy budete potřebovat hlubší a plnější uvědomění si toho, kým a čím skutečně jste, abyste se mohli orientovat v převratných časech, které má lidstvo ještě před sebou. A my vám to neříkáme proto, abychom vás děsili, ale abychom vás připravili, abyste dokázali rozpoznat, když se něco děje, že je to součástí posunu vědomí. Jaké typy zážitků vás všechny čekají, bude záležet na tom, jakou časovou linii si vyberete.

Nemusíte zažívat žádné kataklyzmatické události s vaším počasím. Nemusíte zažívat přírodní katastrofy, abyste se duchovně posunuli vpřed. Jakákoli přírodní katastrofa nebo výbuch sopky budou odrazem vědomí, které v sobě lidé stále ještě mají. A tak když si dáte záležet na zpracování svých negativních emocí a uvolnění negativních myšlenek, zařadíte se na časovou linii, kde se věci kolem vás posouvají a mění, ale děje se tak pokojně a krásně. Vy všichni se můžete podílet na těchto zkušenostech tím, že promítáte své vědomí do budoucnosti, kterou byste tam na planetě Zemi rádi viděli.

Ale vraťme se nyní k vašim duším. Chápeme, jak je to pro vás všechny vzrušující, a víme, že vás možná zajímá, co můžete udělat, abyste tomuto procesu pomohli. Jak jsme právě řekli, pokračujte v uvolňování negativních myšlenek a zpracovávání negativních emocí tím, že je prodýcháte. Nedržte se negativní myšlenky nebo přesvědčení a nenechte je ani, aby vás definovaly. Propusťte tolik věcí, o kterých máte pocit, že vás tíží a zatěžují. Pravidelněji se přenášejte do matky přírody a spojte se s vědomím stromů, květin, rostlin, trávy a Země. Hydratujte se a dávejte si potraviny, o kterých víte, že jsou pro vás nejlepší, a pokračujte v duchovním vývoji všemi způsoby, kterými jste se po celou dobu, kdy jste byli vzhůru, vyvíjeli.

Dopřejte si dostatek času na odpočinek, relaxaci a meditaci a otevřete se v centru svého srdce, abyste cítili, jak do vás proudí více vědomí vaší duše. Naplňujte se láskou tak často, jak jen můžete, a věnujte se tomu, co vám přináší radost. Važte si toho, co máte, a očekávejte, že se věci zlepší pro vás všechny, pro celé lidstvo, protože to jde a půjde a vy můžete tyto změny vědomě vyvolat tím, že si je představíte a budete tento prostor udržovat pro celé lidstvo.

Matka Marie chce k tomu přidat soucit, jak to často dělá. Toho bude na planetě Zemi vidět mnohem více, protože si všichni uvědomujete, že jste zažili bolest a utrpení, které vaši bližní někdy prožívají, a všichni chcete pomoci. Někdy je nejlepším způsobem, jak pomáhat, prostě chovat ve svém srdci soucit s druhými. Cvičte se ve vědomém dýchání a také v pocitu svobody. To jsou způsoby, jak pracovat se srpnovými energiemi, které vás budou i nadále pohánět do páté dimenze a do závěru roku 2023, který se zapíše do dějin jako významný rok pro lidstvo.

To je pro tuto chvíli vše. My jsme Thymus. Jsme kolektiv vzestoupených mistrů a jsme stále mezi vámi.“

Zdroj překladu
Daniel Scranton, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %