Channeling

Jak přežít 4. dimenzi

Jak přežít 4. dimenzi

Oceňujeme, s jakou naléhavostí se většina z vás snaží o rozsáhlé změny ve vašem světě. Mnoho z vás cítí zoufale, jako byste nikam nepatřili. Vlastně ani nechcete a nerezonujete s většinou lidí. Vnímáte to jako stejně jako my – jako tragédii, a ani se vás nebude snažit jakkoli chlácholit. Zvláště přitom, když stále čekáte na obrovské změny, která vám někdo pořád dokola sliboval.

Jsme si vědomi toho, že existuje mnoho způsobů, jak „utíkat“ ze svého života. Máte drogy, alkohol. Videohry, které jsou tak reálné. Máte prostě více možností, jak se odprostit od nepříjemných podmínek, než dokážeme spočítat. Vyzýváme vás i tak, abyste se spojili a navzájem kontaktovali jako komunita probuzených jedinců. Abyste se vzájemně podporovali, a to, i když se často nacházíte rozdrobení v různých částech světa. Toto spojení lze realizovat třeba po internetu. Najdete zde lidi podobně sensitivní, s dobrým srdcem, soucitné a starající se – tedy lidi jako jste vy.

Na tyto jedince se můžete spolehnout. Sdílet vzájemně příběhy, vytvářet sítě a určitě se i občas setkat tváří v tvář. Ne že bychom vás my rádi neposlouchali a nepodporovali, stejně jako naši kolegové ve vyšších dimenzích, ale potěšilo by nás vidět, jak se vzájemně sdružujete a podporujete – jako probuzení lidé.

Tím ale neříkáme, že byste se měli cítit oddělení od těch, co ještě probuzení nejsou. Nebo někoho limitovat z vámi formovaných skupin. Jsme si ale vědomi, jak náročné je pro většinu z vás být v kontaktu s těmi, kdo nevidí vaši pravou podstatu.

Hledejte tedy lidi na podobné vlně, jež vám rozumí a s kterými se můžete bavit o symptomech povznesení, mimozemských návštěvách apod.

Tento svět by vypadal úplně jinak, kdyby jej vedli lidé jako vy společně v míru, navzájem se milující a prokazující soucit ostatním. Inspirovali by tím k podobným činům a chování i ostatní. Když se spojíte se záměrem pro největší a nejvyšší dobro všech – učiníte z toho svou misi – pak dosáhnete ve čtvrté dimenzi věcí, o kterých se vám ani nezdálo.

Zdroj překladu
Arcturian Council channeled by Daniel Scranton, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %