Channeling

Bashar – Černá skříňka

Bashar

Nástroje a triky, které používají negativní přesvědčení proto, aby vás uvedly na strastí od svého pravého já.

Primární nástroj: Utvrzení v nedůvěře

Protože jste si vědomi své vlastní hodnoty, musí negativní přesvědčení zacílit a zveličit konkrétní strachy, aby vás donutila k pochybám o vaší hodnotě. Musí tak činit, protože to, co o čem vás přesvědčují, je falešné. Narozdíl od toho pozitivní přesvědčení mohou být jednoduchá a obecná, protože vás o ničem přesvědčovat nemusí – to, co vám říkají o vaší hodnotě je totiž pravda.

27 nástrojů a triků negativních přesvědčení

Negativní přesvědčení jsou navržena k tomu, aby vás přesvědčila:

 1. Že žádná jiná nejsou natolik skutečná.
 2. Že žádná jiná nejsou možná.
 3. Že pozitivní přesvědčení jsou negativní.
 4. Že negativní přesvědčení jsou pozitivní.
 5. Brát negativní věci osobně.
 6. Obviňovat ostatní za vaše negativní zkušenosti.
 7. Že pokud je změníte, budete trpět.
 8. Že se budete cítit méně osamělí, když vás ostatní budou v negativním přesvědčení utvrzovat.
 9. Že je složité se změnit.
 10. Že je nemožné se změnit.
 11. Aplikovat negativní výklad všech situací.
 12. Cítit se bezmocně změnit díky limitaci vašich schopností.
 13. Cítit se bezmocně zesílením strachu.
 14. Že je ve vašem nejlepším zájmu si představovat vždy nejhorší scénář (jak věci dopadnou).
 15. Že je jejich zájmem vaše dobro.
 16. Že cokoli učiníte, je obhajitelné s ohledem na váš cíl.
 17. O utvrzení oné reality skrze negativní synchronicity.
 18. Že neexistují žádné pozitivní příležitosti.
 19. Soustředit se na sekundární přesvědčení, abyste nenalezli ono ústřední.
 20. Neprozkoumávat svá přesvědčení.
 21. Věřit, že nezpůsobují nic z toho zde zmíněného.
 22. Že žádná negativní přesvědčení nemáte.
 23. Že jsou výjimkou, kterou netřeba řešit proto, abyste se změnili.
 24. Cítit se pohodlně v rámci negativity.
 25. Uvěřit, že žádné pozitivní nástroje nebudou fungovat.
 26. Vidět pozitivní informace jako negativní.
 27. Obhájit si ponechání si negativních přesvědčení.

24 věcí, které neutralizují negativitu

 1. Pamatujte si, že negativní pocity jsou důsledkem negativních přesvědčení.
 2. Pamatujte si, že negativní přesvědčení jsou pouze přesvědčení, nikoli skutečnost.
 3. Pamatujte si, že negativní přesvědčení lze kdykoliv změnit.
 4. Pamatujte si, že všechny situace jsou inherentně neutrální.
 5. Pamatujte si, že vaše existence a hodnota jsou zásadnější, než jakákoliv přesvědčení.
 6. Pamatujte si, že negativní přesvědčení usnadňují vidět ta pozitivní lépe díky kontrastu.
 7. Pamatujte si, že negativní přesvědčení jsou vaše výtvory. Vy máte vždy kontrolu a sílu, i když ji někdy využíváte tak, že se zdá, že kontrolu nemáte.
 8. Pamatujte si, že pozitivní přesvědčení nikdy nepoužívají negativitu, ale negativní přesvědčení využívají pozitivní utvrzení, protože jsou již ze své podstaty podvodná.
 9. Pamatujte si koncept Yin-Yang. Nehledě na to, jak temné se věci mohou zdát, vždy jste schopni “dosáhnout” na světlo.
 10. Pamatujte si, že je v pořádku procházet si tímto procesem objevování negativních přesvědčení proto, abyste je mohli opustit.
 11. Pamatujte si, že negativní přesvědčení často patří ostatním lidem a nemusíte si je s sebou nést.
 12. Pamatujte si, že nikdy nejste sami a vždy je tu pro vás pomoc.
 13. Pamatujte si, že jste vždy milováni a podporováni nehledě na cokoliv.
 14. Nezapomínejte odpouštět sobě i ostatním.
 15. Volte si svou preferenci bez zavrhování toho, co nechcete.
 16. Buďte k sobě s ohledem na vaše přesvědčení upřímní.
 17. Nedovolte strachu, aby zastavil váš rozjezd. Pokud se i tak budete bát, pak se můžete strachovat děláním toho, co milujete, než neděláním ničeho.
 18. Jděte strachu napříč, a i když se bude zdát silnější a hlasitější, pouze to znamená, že jste blízko zlomového bodu a brzy zmizí.
 19. Pamatujte si, že vy jste tvůrcem negativních přesvědčení, což znamená, že jste mocnější. Proto se vás musí snažit přesvědčovat, že je tomu naopak.
 20. Pamatujte si, že pozitivní přesvědčení vám umožňují se cítit lehce a svobodně. Pouze ta negativní vás skličují a vyčerpávají.
 21. Nereagujte na potřeby ega.
 22. Opusťte všechny vaše předpoklady a vraťte se “na začátek”.
 23. Neodporujte změně. Pohybujte se s proudem.
 24. Pamatujte si slavný citát: “Problémy nemáte, protože něco nevíte, ale proto, co víte a není tomu tak.”
Zdroj překladu
Bashar via Darryl Anka, www.bashar.org

Podpořit bennu.cz

0 %